Мэдээлэл

Samsung Galaxy SII утасны шинэ урамшуулал

Мобикомын дараа төлбөрт хэрэглэгчид хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи бүхий Samsung Galaxy SII гар утсыг урьдчилгаа 30% буюу 264’600 төгрөг төлөөд 1 жилийн турш сар бүр 47’000 төгрөг төлөх нөхцөлтэйгөөр худалдан авах боломжтой юм. Мөн танд 3 сарын турш сар бүр 100MB дата хэрэглээ, Samsung брэндийн 2 ш гар утас тус тус бэлэг болгон өгөх болно.

1. Урамшууллын үндсэн нөхцөл

- Samsung Galaxy S2 гар утас худалдаж авсан хэрэглэгчдэд Samsung E1081, Samsung Stratus B C3011 гар утсуудыг үнэгүй өгнө.

Загвар Энгийн үнэ (₮)* **Хөнгөлөлттэй үнэ (₮) ***Үнэгүй дата эрх (MB) **Урьдчилгаа
төлбөр – 30% (₮)
Гэрээний хугацаа ***Сар бүр
төлөх дүн (₮)
Samsung Galaxy S2 935,000 885,000 100MB x 3 сар 264,600 12 сар 47,000

* Лизингээр гар утас авах шаардлага хангаагүй дараа төлбөрт, бүх урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгчдэд хамаарна. Энэ үнээр гар утас авсан бүх хэрэглэгчдэд урамшууллын дата эрх болон дээр дурдсан 2 гар утас дагалдана.
** НӨАТ агуулсан болно
***Сар бүр дагалдах data эрх нь дотоодод МобиКомын сүлжээнд ашиглагдана. GPRS Roaming үйлчилгээнд хамаарахгүй
**** Хэрэглэгч сар болгон төлөх гар утасны дүнгээс өндөр хэрэглээний хөнгөлөлт эдлэхгүй. НӨАТ-гүй дүн.

2. Be-н урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч гар утас авах нөхцөл:

- Be-н хэрэглэгчдэд Samsung Galaxy S2 гар утас авсан тохиолдолд CardPlus-н ярианы эрх, 1GB дата эрхүүдийг 3 сарын турш дагалдуулж өгөх.

Загвар *Хөнгөлөлттэй үнэ(₮) **Үнэгүй дата эрх (MB) Үнэгүй ярианы эрх
Samsung Galaxy S2 885,000 1GB x 3 сар CardPlus яриа x 3 сар

* НӨАТ агуулсан болно.
**Сар бүр дагалдах data эрх нь дотоодод МобиКомын сүлжээнд ашиглагдана. GPRS Roaming үйлчилгээнд хамаарахгүй