Mobinet Easy

 

Мобинет үйлчилгээний хугацаа дууссан хэрэглэгчид хүссэн цагтаа үйлчилгээнийхээ хугацааг 24 цагаар сунган ашиглах боломжтой.

Уг үйлчилгээг Мобинетийн идэвхгүй төлөвт буй хэрэглэгч Мобикомын дугаараас 591 тусгай дугаарт хүсэлт илгээн худалдан аваад хэрэглэгчийн булан-д орж идэвхжүүлэн ашиглана.

Алхам 1: Эрх худалдан авах

 

 

Мобикомын дугаараас Username E  /жишээ нь; Мobinet E/ гэж бичээд 591 тусгай дугаарт мессэжээр илгээнэ. /Username - Мобинетийн интернэтэд нэвтрэх хэрэглэгчийн нэр, E - үйлчилгээг 24 цаг ашиглах хүсэлт болно/

Үйлчилгээний эрхийг баталгаажуулан, данснаас гүйлгээ хийхийг зөвшөөрч байвал YES гэсэн мессэжийг 591 тусгай дугаарт илгээнэ. Үйлчилгээний эрхийг амжилттай худалдан авсан тухай хариу мессэж ирэх ба эрхээ ашиглахын тулд хэрэглэгчийн булан-д нэвтрэн орох хэрэгтэй.

 

Алхам 2: Хэрэглэгчийн буланд нэвтрэн орох

 

Та хэрэглэгчийн булан-д хандаж, өөрийн интэрнэт хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулан нэвтэрнэ.

 

 

 

 

Алхам 3: Идэвхжүүлэн ашиглах

 

Хэрэглэгчийн буланд байрлах “MobiNetEasy” цэс рүү орж худалдан авсан эрхүүдийг харах ба “ИДЭВХЖҮҮЛЭХ” товч дээр дарж баталгаажуулснаар үйлчилгээ идэвхэжнэ. Үйлчилгээ идэвхэжмэгц интернэтэд нэвтрэх боломжтой болж, үйлчилгээний цаг хасагдаж эхлэх ба нэгэнт идэвхжүүлсэн үйлчилгээг түр зогсоох, дахин эхлүүлэх боломжгүй болно.

 

 

 

 

Анхаарах зүйлс

  • Мобинетийн зөвхөн ИДЭВХГҮЙ төлөвт буй хэрэглэгчид ашиглах боломжтой.
  • Мобинетийн интернэтийн холболттой байх шаардлагатай.
  • Хэрэглэгч өөрийн нэвтрэх нэр болох USERNAME-ээ мэддэг байх хэрэгтэй /Үйлчилгээний гэрээн дээрээс харах эсвэл 2222 утаснаас лавлах боломжтой/.
  • Booster үйлчилгээг давхар идэвхжүүлэн ашиглах боломжгүй.
  • Тус үйлчилгээг ашиглаж байгаа үед төлбөрөө төлсөн тохиолдолд MobinetEasy үйлчилгээний хугацаа дууссаны дараа хэрэглэгч үндсэн хурдаараа ашиглана. MobinetEasy үйлчилгээний талаарх мэдээллийг 591 тусгай дугаарт EHELP гэсэн мессэжийг илгээн авна уу.

Санамж

Хурдны ХЯЗГААРГҮЙ багцын хэрэглэгч Мобинет Easy үйлчилгээг ашиглах боломжгүй байна.

Mobinet Easy

 

Мобинет үйлчилгээний хугацаа дууссан хэрэглэгчид хүссэн цагтаа үйлчилгээнийхээ хугацааг 24 цагаар сунган ашиглах боломжтой.

Уг үйлчилгээг Мобинетийн идэвхгүй төлөвт буй хэрэглэгч Мобикомын дугаараас 591 тусгай дугаарт хүсэлт илгээн худалдан аваад хэрэглэгчийн булан-д орж идэвхжүүлэн ашиглана.

Алхам 1: Эрх худалдан авах

 

 

Мобикомын дугаараас Username E  /жишээ нь; Мobinet E/ гэж бичээд 591 тусгай дугаарт мессэжээр илгээнэ. /Username - Мобинетийн интернэтэд нэвтрэх хэрэглэгчийн нэр, E - үйлчилгээг 24 цаг ашиглах хүсэлт болно/

Үйлчилгээний эрхийг баталгаажуулан, данснаас гүйлгээ хийхийг зөвшөөрч байвал YES гэсэн мессэжийг 591 тусгай дугаарт илгээнэ. Үйлчилгээний эрхийг амжилттай худалдан авсан тухай хариу мессэж ирэх ба эрхээ ашиглахын тулд хэрэглэгчийн булан-д нэвтрэн орох хэрэгтэй.

 

Алхам 2: Хэрэглэгчийн буланд нэвтрэн орох

 

Та хэрэглэгчийн булан-д хандаж, өөрийн интэрнэт хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулан нэвтэрнэ.

 

 

 

 

Алхам 3: Идэвхжүүлэн ашиглах

 

Хэрэглэгчийн буланд байрлах “MobiNetEasy” цэс рүү орж худалдан авсан эрхүүдийг харах ба “ИДЭВХЖҮҮЛЭХ” товч дээр дарж баталгаажуулснаар үйлчилгээ идэвхэжнэ. Үйлчилгээ идэвхэжмэгц интернэтэд нэвтрэх боломжтой болж, үйлчилгээний цаг хасагдаж эхлэх ба нэгэнт идэвхжүүлсэн үйлчилгээг түр зогсоох, дахин эхлүүлэх боломжгүй болно.

 

 

 

 

Анхаарах зүйлс

  • Мобинетийн зөвхөн ИДЭВХГҮЙ төлөвт буй хэрэглэгчид ашиглах боломжтой.
  • Мобинетийн интернэтийн холболттой байх шаардлагатай.
  • Хэрэглэгч өөрийн нэвтрэх нэр болох USERNAME-ээ мэддэг байх хэрэгтэй /Үйлчилгээний гэрээн дээрээс харах эсвэл 2222 утаснаас лавлах боломжтой/.
  • Booster үйлчилгээг давхар идэвхжүүлэн ашиглах боломжгүй.
  • Тус үйлчилгээг ашиглаж байгаа үед төлбөрөө төлсөн тохиолдолд MobinetEasy үйлчилгээний хугацаа дууссаны дараа хэрэглэгч үндсэн хурдаараа ашиглана. MobinetEasy үйлчилгээний талаарх мэдээллийг 591 тусгай дугаарт EHELP гэсэн мессэжийг илгээн авна уу.

Санамж

Хурдны ХЯЗГААРГҮЙ багцын хэрэглэгч Мобинет Easy үйлчилгээг ашиглах боломжгүй байна.