About the service

Ойрын арав гаруй жилийн хугацаанд өндөр хурдны интернэт, техник технологийн дэвшлийн тусламжтайгаар хамгийн чухал сервер мэдээллээ хадгалах, боловсруулах ухаалаг боломжууд нээгдсээр байна. Эдгээрийн нэг нь Дата төвийн үйлчилгээ юм. 

Байгууллага бүр мэдээллээ найдвартай сервер төхөөрөмжид байршуулан хадгалах, хэрэглэхийн зэрэгцээ серверийг зориулалтын өрөө, барилга байгууламжид байршуулах нь тогтвортой үйл ажиллагаа, мэдээллийн найдвартай байдал, серверийн наслалт талаасаа хамгийн оновчтой шийдэл болдог.

Мобиком Корпораци хэрэглэгчдийнхээ өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн Дата төвийн үйлчилгээг 2002 оноос эхлэн амжилттай үзүүлсээр байна.

 
 1. Биет сервер байршуулах
 2. Виртуал сервер түрээс
 3. Веб байршуулах үйлчилгээ
 4. Домэйн нэр

 

Мобиком Корпораци нь Монгол улсад анх удаа Олон улсын TIER II, TIER III түвшний стандартыг хангасан Дата төвүүдийг барьсан билээ. Үүнээс гадна Монголын 3 ТОП аж ахуйн нэгжийн дата төвийг олон улсын стандартын дагуу барьж гүйцэтгэсэн ажлын туршлагатай.

Мобиком Корпораци нь өөрийн дата төв дотроо байгууллагын хэрэглэгч нарт зориулсан хэсгийг байгуулсан бөгөөд цахилгаан тэжээл болон сүлжээний найдвартай байдал, харуул хамгаалалтаар бүрэн хангаж ажилладаг.Та Улаанбаатар хот болон Дархан хотод байрлах дата төвүүдээс үйлчилгээ авахыг хүсвэл манай Харилцагч хариуцсан менежерт accountmanagers@mobicom.mn  хаягаар хандаж өөрт тохирсон үйлчилгээний багцын дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. 

MOBICOM DATA CENTER INTRODUCTION

MOBICOM DATA CENTER INTRODUCTION

It is a service that allows each user to make its selection out of the service packages suitable for its requirement and to place its server equipment in a ventilated room with complex security system and connected to the reliable 24 hour uninterrupted power supply and internet backup gateway.

Service features:

 • Possibility to choose service package depending on service capacity and internet speed;
 • Prevention from any damage or loss and network interruption by placing the server in a specially designed room compliant with the international standard.

It is a service that allows each user to make its selection out of the service packages suitable for its requirement and to place its server equipment in a ventilated room with complex security system and connected to the reliable 24 hour uninterrupted power supply and internet backup gateway.

Service features:

 • Possibility to choose service package depending on service capacity and internet speed;
 • Prevention from any damage or loss and network interruption by placing the server in a specially designed room compliant with the international standard.

Virtual service lease service (VPS – Virtual Private Server) means a service that allows you to place a server required for you in a server that is connected to the complex security system, reliable network and high speed internet in a virtual manner. In other words, you can have your own server without purchasing an expensive server.

Service features

 • No investment cots required
 • Possibility to select a service according to your requirements
 • Possibility to manage your server online from anywhere with the help of web interface
 • Possibility to change your server parameters anytime depending on your requirements
 • Possibility to get additional service to take or restore virtual server image backup and snapshot

Virtual service lease service (VPS – Virtual Private Server) means a service that allows you to place a server required for you in a server that is connected to the complex security system, reliable network and high speed internet in a virtual manner. In other words, you can have your own server without purchasing an expensive server.

Service features

 • No investment cots required
 • Possibility to select a service according to your requirements
 • Possibility to manage your server online from anywhere with the help of web interface
 • Possibility to change your server parameters anytime depending on your requirements
 • Possibility to get additional service to take or restore virtual server image backup and snapshot
PLAN CPU CORE RAM HARD REAL IP UPLOAD BANDWIDTH DOWNLOAD BANDWIDTH
XS 1.0 GHz 4 512MB 15GB 1 100Mbps (Only MIX network)
S 2.0 GHz 4 1GB 30GB 1
M 3.0 GHz 4 2GB 60GB 1
L 4.0 GHz 4 4GB 120GB 1
XL 5.0 GHz 4 8GB 240GB 1
XXL 10.0 GHz 4 16GB 480GB 1
PLAN CPU CORE RAM HARD REAL IP UPLOAD BANDWIDTH DOWNLOAD BANDWIDTH
XS 1.0 GHz 4 512MB 15GB 1 100Mbps (Only MIX network)
S 2.0 GHz 4 1GB 30GB 1
M 3.0 GHz 4 2GB 60GB 1
L 4.0 GHz 4 4GB 120GB 1
XL 5.0 GHz 4 8GB 240GB 1
XXL 10.0 GHz 4 16GB 480GB 1

 

Мобиком Корпораци Монголд анх удаа байгууллагын амин зүрх буюу мэдээллийн аюулгүй байдлыг хадгалах олон улсын стандартад нийцсэн Газарзүйн нөөц дата төвийг TIA-942,  Tier III стандартын дагуу тэжээл, сүлжээ, хяналт, аюулгүй байдал, хөргөлтийн систем болон серверийн өрөөний цогц шийдлээр ашиглалтад оруулан амжилттай ажиллаж байна. 

Аливаа байгууллага зах зээлд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн мөчөөс байгууллагын мэдээллийн хадгалалт, аюулгүй байдал, технологийн зогсолтгүй найдвартай үйл ажиллагааг хангах асуудал тулгардаг. Эдгээр хүчин зүйлс нь байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааны салшгүй нэгэн хэсэг бөгөөд мэдээлэл хэдий чинээ эрсдэлгүй, найдвартай, тасралтгүй байна, таны бизнес эрсдэлээс төдий чинээ хол байдаг.

2001 оны 9 дүгээр сарын 11-нд АНУ-д болсон террорист халдлагын дараагаар дэлхийн томоохон банк санхүүгийн байгууллага, пүүс, компаниуд мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлогодоо өөрчлөлт оруулж, үндсэн дата төвөөсөө 160-1600 км зайд буюу газарзүйн хувьд алслагдмал хоёрдогч дата төв дээр байгууллагын мэдээллээ зэрэг байршуулдаг болжээ. 

Apple болон Google корпорациуд нөөц дата төвөө орон нутгийн бүсэд, харин Microsoft компани газарзүйн нөөц дата төвөө Chicago хотод байгуулсан байна. Ийнхүү олон улсын жишигт байгууллага бүр газарзүйн нөөц дата төв байгуулах эсвэл олон улсын стандартад нийцсэн өндөр түвшний дата төвүүдтэй хамтран ажиллаж, мэдээллээ найдвартай газарт байршуулдаг болоод байна. 

Улаанбаатараас 226 км зайд Дархан хотод  газар хөдлөлтийн идэвхжилт хамгийн бага байршилд байрлах Газарзүйн нөөц дата төвийн барилга нь энгийн барилгатай харьцуулахад шалны даац, арматурын чанарын үзүүлэлт нь илүү бат бөх бөгөөд манай улсын топ аж ахуй нэгжүүд өөрсдийн мэдээллийн төхөөрөмжүүдийг байршуулан амжилттай хамтран ажиллаж байна.

Дата төвийн шийдлийн хувьд дараах зүйлсээр онцлог байж чадсан:

Цахилгаан тэжээлийн "систем+систем" (2N) схем 
Шууд бус Free-cooling технологитой усан хөргөлтийн систем
Хүйтэн, халуун агаарын урсгалыг тусгаарласан шийдэл 
Монголд цор ганц байгаа олон улсын стандартын Газарзүйн нөөц дата төвтэй хамтран ажиллахыг хүсвэл accountmanagers@mobicom.mn хаягаар холбогдоно уу.

 

Мобиком Корпораци Монголд анх удаа байгууллагын амин зүрх буюу мэдээллийн аюулгүй байдлыг хадгалах олон улсын стандартад нийцсэн Газарзүйн нөөц дата төвийг TIA-942,  Tier III стандартын дагуу тэжээл, сүлжээ, хяналт, аюулгүй байдал, хөргөлтийн систем болон серверийн өрөөний цогц шийдлээр ашиглалтад оруулан амжилттай ажиллаж байна. 

Аливаа байгууллага зах зээлд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн мөчөөс байгууллагын мэдээллийн хадгалалт, аюулгүй байдал, технологийн зогсолтгүй найдвартай үйл ажиллагааг хангах асуудал тулгардаг. Эдгээр хүчин зүйлс нь байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааны салшгүй нэгэн хэсэг бөгөөд мэдээлэл хэдий чинээ эрсдэлгүй, найдвартай, тасралтгүй байна, таны бизнес эрсдэлээс төдий чинээ хол байдаг.

2001 оны 9 дүгээр сарын 11-нд АНУ-д болсон террорист халдлагын дараагаар дэлхийн томоохон банк санхүүгийн байгууллага, пүүс, компаниуд мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлогодоо өөрчлөлт оруулж, үндсэн дата төвөөсөө 160-1600 км зайд буюу газарзүйн хувьд алслагдмал хоёрдогч дата төв дээр байгууллагын мэдээллээ зэрэг байршуулдаг болжээ. 

Apple болон Google корпорациуд нөөц дата төвөө орон нутгийн бүсэд, харин Microsoft компани газарзүйн нөөц дата төвөө Chicago хотод байгуулсан байна. Ийнхүү олон улсын жишигт байгууллага бүр газарзүйн нөөц дата төв байгуулах эсвэл олон улсын стандартад нийцсэн өндөр түвшний дата төвүүдтэй хамтран ажиллаж, мэдээллээ найдвартай газарт байршуулдаг болоод байна. 

Улаанбаатараас 226 км зайд Дархан хотод  газар хөдлөлтийн идэвхжилт хамгийн бага байршилд байрлах Газарзүйн нөөц дата төвийн барилга нь энгийн барилгатай харьцуулахад шалны даац, арматурын чанарын үзүүлэлт нь илүү бат бөх бөгөөд манай улсын топ аж ахуй нэгжүүд өөрсдийн мэдээллийн төхөөрөмжүүдийг байршуулан амжилттай хамтран ажиллаж байна.

Дата төвийн шийдлийн хувьд дараах зүйлсээр онцлог байж чадсан:

Цахилгаан тэжээлийн "систем+систем" (2N) схем 
Шууд бус Free-cooling технологитой усан хөргөлтийн систем
Хүйтэн, халуун агаарын урсгалыг тусгаарласан шийдэл 
Монголд цор ганц байгаа олон улсын стандартын Газарзүйн нөөц дата төвтэй хамтран ажиллахыг хүсвэл accountmanagers@mobicom.mn хаягаар холбогдоно уу.

 

We offer you the most reliable, fast and easy web hosting service that provides you with an opportunity to place your official website on the internet 24 hours a day to introduce your brand products, services and business advantages.

Service features

 • Reliable web server operation with 24 hour control system
 • User access speed is unlimited (within Mongolia)
 • Easy-to-use interface designated for managing and organizing website
 • Specialized engineers’ support service
 • Discounts and promotions depending on payment terms
 • 30 days free trial

 

We offer you the most reliable, fast and easy web hosting service that provides you with an opportunity to place your official website on the internet 24 hours a day to introduce your brand products, services and business advantages.

Service features

 • Reliable web server operation with 24 hour control system
 • User access speed is unlimited (within Mongolia)
 • Easy-to-use interface designated for managing and organizing website
 • Specialized engineers’ support service
 • Discounts and promotions depending on payment terms
 • 30 days free trial
Indicators Basic package-1 Basic package-2 Basic package-3 Basic package-4
Monthly basic fee (₮) 13 000 18 000 40 000 80 000
Capacity 3GB 5GB 10GB 30GB
Monthly data transmission access Unlimited
Number of email addresses
List of email addresses
FTP account
Database
Sub domain
Parked domain
Addon domain
Indicators Basic package-1 Basic package-2 Basic package-3 Basic package-4
Monthly basic fee (₮) 13 000 18 000 40 000 80 000
Capacity 3GB 5GB 10GB 30GB
Monthly data transmission access Unlimited
Number of email addresses
List of email addresses
FTP account
Database
Sub domain
Parked domain
Addon domain
HOSTING PLATFORM LINUX/CPANEL PHP5 SUPPORT YES
Support 08-22 PhpMyAdmin Access Yes
Managed DNS Service Yes Apache Support Yes
Redundant DNS Service Yes Tomcat Support Yes
Email Antivirus Protection Yes CGI Support Yes
Email Spam Filtering Yes Mod_Perl Support Yes
Domain Email SPF Support Yes Web File Manager Support Yes
Domain Email DKIM Support Yes MySQL Databases Yes
Secure POP3-SSL Yes PostgreSQL Databases Yes
Secure SMTP-SSL Yes pgAdmin support Yes
Secure IMAP-SSL Yes AW Statistics Yes
Mailman Mail Lists Yes Webalizer Statistics Yes
Secure Website with SSL Yes Logaholic Statistics Yes
Secure FTP Access Yes Backup & Restore Feature Yes
HOSTING PLATFORM LINUX/CPANEL PHP5 SUPPORT YES
Support 08-22 PhpMyAdmin Access Yes
Managed DNS Service Yes Apache Support Yes
Redundant DNS Service Yes Tomcat Support Yes
Email Antivirus Protection Yes CGI Support Yes
Email Spam Filtering Yes Mod_Perl Support Yes
Domain Email SPF Support Yes Web File Manager Support Yes
Domain Email DKIM Support Yes MySQL Databases Yes
Secure POP3-SSL Yes PostgreSQL Databases Yes
Secure SMTP-SSL Yes pgAdmin support Yes
Secure IMAP-SSL Yes AW Statistics Yes
Mailman Mail Lists Yes Webalizer Statistics Yes
Secure Website with SSL Yes Logaholic Statistics Yes
Secure FTP Access Yes Backup & Restore Feature Yes

SSL сертификат price offer:  

FEATURES COMODOCA DV COMODOCA DV MULTI- DOMAIN COMODOCA DV WILDCARD COMODOCA OV COMODOCA OV MULTI- DOMAIN COMODOCA OV WILDCARD COMODOCA EV
1 year 424,000  1,220,000  1,922,000  766,000  1,413,000  3,848,000  1,066,000 
years 745,000  2,140,000  3,364,000  1,344,000  2,465,000  6,736,000  1,866,000 
years 1,053,000  3,056,000  4,802,000  1,913,000  3,531,000  9,616,000  2,671,000 
years 1,353,000  4,023,000  6,146,000  2,448,000 4,656,000  12,308,000  3,527,000 
years 1,691,000  4,879,000  7,682,000  3,060,000  5,649,000  15,384,000  4,258,000 
Instruction  50,000 once 

The price included VAT . 

 

 

SSL сертификат price offer:  

FEATURES COMODOCA DV COMODOCA DV MULTI- DOMAIN COMODOCA DV WILDCARD COMODOCA OV COMODOCA OV MULTI- DOMAIN COMODOCA OV WILDCARD COMODOCA EV
1 year 424,000  1,220,000  1,922,000  766,000  1,413,000  3,848,000  1,066,000 
years 745,000  2,140,000  3,364,000  1,344,000  2,465,000  6,736,000  1,866,000 
years 1,053,000  3,056,000  4,802,000  1,913,000  3,531,000  9,616,000  2,671,000 
years 1,353,000  4,023,000  6,146,000  2,448,000 4,656,000  12,308,000  3,527,000 
years 1,691,000  4,879,000  7,682,000  3,060,000  5,649,000  15,384,000  4,258,000 
Instruction  50,000 once 

The price included VAT . 

 

 

Domain name

With the help of the domain name the user will own a domain name yourcompany.mn (.com, .org, .net etc.) for its organization and operate website or create yourname@yourcompany.mn email addresses using the given domain name.

Service features

 • It becomes possible to operate a website that introduced your organization, products and services, and create email addresses for daily internal use of the organization with the help of the domain name.

 

 

 

 

 

 

DOMAIN NAME 

CREATE DOMAIN NAME 
ANNUAL FEE /₮/

EXTEND DOMAIN NAME
ANNUAL FEE /₮/

CHANGE DOMAIN NAME
FEE /₮/

DOMAIN NAME
RE-ACTIVATION FEE/₮/
.mn 80,000 80,000 - 285,000
.com 32,000 32,000 32,000 256,000
.biz 49,000 49,000 49,000
.info 44,000 44,000 44,000
.mobi 52,000 52,000 52,000
.name 30,000 30,000 30,000
.net 39,000 39,000 39,000
.org 42,000 42,000 42,000

ABOVE PRICES ARE VAT EXCLUDED.

DOMAIN NAME 

CREATE DOMAIN NAME 
ANNUAL FEE /₮/

EXTEND DOMAIN NAME
ANNUAL FEE /₮/

CHANGE DOMAIN NAME
FEE /₮/

DOMAIN NAME
RE-ACTIVATION FEE/₮/
.mn 80,000 80,000 - 285,000
.com 32,000 32,000 32,000 256,000
.biz 49,000 49,000 49,000
.info 44,000 44,000 44,000
.mobi 52,000 52,000 52,000
.name 30,000 30,000 30,000
.net 39,000 39,000 39,000
.org 42,000 42,000 42,000

ABOVE PRICES ARE VAT EXCLUDED.