HIGH SPEED INTERNET LEASED LINE SERVICE

At the present time, when the values of information is measured in seconds, a 24 hour reliable internet service is crucial for any business entity.

Our company, which has been providing internet services uninterruptedly since 2001, offers you the well-known reliable services, regular care, complex repair and maintenance solutions, many auxiliary services and discounts.

Our internet services can be received in all areas with Mobicom cellular network, including Ulaanbaatar, province centers and counties.

Техникийн давуу талууд: 

 • Монгол Улсын бүх аймаг, ихэнх сумдад сүлжээгээ хүргэсэн 
 • Интернэтийн давхар гарцтай 
 • 24 цагийн сүлжээний хяналтын системтэй
 • Нөөц холболт /редундант холболт/ үүсгэх боломжтой
 • Шилэн кабелийн сүлжээний дэд бүтэц найдвартай хийгдсэн
 • Сүлжээний шинэчлэлт сайжруулалт байнга хийгддэг
 • Холболт, суурилуулалтын ажлыг чанартай гүйцэтгэдэг
 • Бусад төрлийн нэмэлт үйлчилгээ ашиглах боломжтой
 • Монголын бүх вэб сайтууд руу хязгааргүй хурдаар холбогдоно
 • Орон нутгийн зарим байршилд дотооддоо хурдны хязгааргүй холбогдоно


Үйлчилгээний давуу талууд:

 • Мэргэжлийн инженерийн тусламж, зөвлөгөөгөөр хангагдана 
 • Харилцагч хариуцсан менежер хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, хамтран ажилладаг
 • Шаардлагатай тохиолдолд дуудлагын инженер очиж ажиллана /УБ хот дахь хэрэглэгчдэд тусламж үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор бүсэд суурилсан Техникийн үйлчилгээний 4 төв ажиллаж байна/
 • Вэб байршуулах, домайн нэрийн үйлчилгээг үнэгүй ашиглах боломжтой
 • Үйлчилгээний чанарын баталгаа /SLА/ олгоно 

Техникийн давуу талууд: 

 • Монгол Улсын бүх аймаг, ихэнх сумдад сүлжээгээ хүргэсэн 
 • Интернэтийн давхар гарцтай 
 • 24 цагийн сүлжээний хяналтын системтэй
 • Нөөц холболт /редундант холболт/ үүсгэх боломжтой
 • Шилэн кабелийн сүлжээний дэд бүтэц найдвартай хийгдсэн
 • Сүлжээний шинэчлэлт сайжруулалт байнга хийгддэг
 • Холболт, суурилуулалтын ажлыг чанартай гүйцэтгэдэг
 • Бусад төрлийн нэмэлт үйлчилгээ ашиглах боломжтой
 • Монголын бүх вэб сайтууд руу хязгааргүй хурдаар холбогдоно
 • Орон нутгийн зарим байршилд дотооддоо хурдны хязгааргүй холбогдоно


Үйлчилгээний давуу талууд:

 • Мэргэжлийн инженерийн тусламж, зөвлөгөөгөөр хангагдана 
 • Харилцагч хариуцсан менежер хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, хамтран ажилладаг
 • Шаардлагатай тохиолдолд дуудлагын инженер очиж ажиллана /УБ хот дахь хэрэглэгчдэд тусламж үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор бүсэд суурилсан Техникийн үйлчилгээний 4 төв ажиллаж байна/
 • Вэб байршуулах, домайн нэрийн үйлчилгээг үнэгүй ашиглах боломжтой
 • Үйлчилгээний чанарын баталгаа /SLА/ олгоно