What is telemarketing?

Your organization can directly deliver SMS ads and surveys to target customers despite their geographical locations and gather data in shortest period with the highest efficiency.

Rates:

 
1 SMS
     PRE-PAID 
33₮
      HYBRID 
44₮
     POST-PAID
44₮

VAT included. 

 

 

Rates:

 
1 SMS
     PRE-PAID 
33₮
      HYBRID 
44₮
     POST-PAID
44₮

VAT included. 

 

 

Telemarketing service benefits:

 • Classifying the demographical characteristics such as age, location, service as well as the prefix numbers you can target a significant segment.
 • The fastest way to deliver your ads without any barriers of geographical locations.
 • Delivering your ads and survey to your target audience will help you estimate the cost and effect efficiently.
 • You can send a 160-character message to subscribers of your choice of age, gender, location, service types and numbers in the form of a short text.
 • Online control of service report

You can send texts in the following two forms:

 • One message to many: You can deliver your message to your target users effectively with low cost.
 • Different message to many: You can send an invoice of different bills to each one of your customer.

Telemarketing service benefits:

 • Classifying the demographical characteristics such as age, location, service as well as the prefix numbers you can target a significant segment.
 • The fastest way to deliver your ads without any barriers of geographical locations.
 • Delivering your ads and survey to your target audience will help you estimate the cost and effect efficiently.
 • You can send a 160-character message to subscribers of your choice of age, gender, location, service types and numbers in the form of a short text.
 • Online control of service report

You can send texts in the following two forms:

 • One message to many: You can deliver your message to your target users effectively with low cost.
 • Different message to many: You can send an invoice of different bills to each one of your customer.

Эрхэм та телемаркетинг үйлчилгээний хэрэглэгч болж өөрийн байгууллагын мэдээлэл, сурталчилгааг түгээхийг хүсвэл customercare@mobicom.mn хаяг руу мэйл бичээрэй.  

 

 

 

 

 

 

About the service

SMS MT үйлчилгээ нь тусгай дугаараас хэрэглэгчдэд мессэж илгээн, хариу хүлээн авах боломжийг танд олгоно. Ингэснээр танд дараах мэдээллийг хэрэглэгчдээс авах боломжтой:

 • Үйлчилгээний мэдээлэл
 • Орон нутгийн мэдээ
 • Цахилгаан төлбөр
 • Зар сурталчилгаа
 • Төлбөр тооцоо
 • Байгууллагын яаралтай мэдээлэл

SMS Mo үйлчилгээ нь тусгай дугаарт мессэж илгээж, хариу хүлээн авах боломжийг танд олгох бөгөөд танд дараах боломжуудыг олгоно:

 • Лавлах үйлчилгээ
 • ФМ дуу захиалах
 • Такси дуудлага
 • Сонины зар
 • Үзэгчдийн санал
 • Бусад бизнесийн зорилгоор

Тусгай дугаараас мессэж илгээх, хүлээн авах үйлчилгээний  хэрэглэгч болохын тулд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ирнэ үү.

 • Гэрээг байгууллагын итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч албан ёсны тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан итгэмжлэлтэй байх (итгэмжлэлийг гэрээнд хавсаргах)
 • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Тусгай дугаараас мессэж илгээх, хүлээн авах үйлчилгээний  хэрэглэгч болохын тулд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ирнэ үү.

 • Гэрээг байгууллагын итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч албан ёсны тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан итгэмжлэлтэй байх (итгэмжлэлийг гэрээнд хавсаргах)
 • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

SMS MO, SMS MT үйлчилгээнд 1 тусгай дугаар ашиглах тохиолдолд нэг л удаа төлнө.

БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ

ТӨРӨЛ ДУГААРЛАЛТ ҮНЭ ТАРИФ
Энгийн дугаар - 99'000₮
Алтан дугаар 1xAAAA, 1x000A, 1xA1xA 550'000₮

Мөнгөн дугаар

1xAAББ, 1xAБAБ, 1xAA1x 330'000₮

Хүрэл дугаар

1xAAAБ, 1xБAAA, 1xAAx1 220'000₮

Үнэ тарифт НӨАТ багтсан.
Шинэ дугаар хайх бол 
ЭНД дарна уу.

SMS MO, SMS MT үйлчилгээнд 1 тусгай дугаар ашиглах тохиолдолд нэг л удаа төлнө.

БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ

ТӨРӨЛ ДУГААРЛАЛТ ҮНЭ ТАРИФ
Энгийн дугаар - 99'000₮
Алтан дугаар 1xAAAA, 1x000A, 1xA1xA 550'000₮

Мөнгөн дугаар

1xAAББ, 1xAБAБ, 1xAA1x 330'000₮

Хүрэл дугаар

1xAAAБ, 1xБAAA, 1xAAx1 220'000₮

Үнэ тарифт НӨАТ багтсан.
Шинэ дугаар хайх бол 
ЭНД дарна уу.

  ҮНЭ
Сарын хураамж 22,000₮
Барьцаа 66'000₮
Төрөл 1 мессэжний үнэ /төг/
Төлбөргүй мессэжний үйлчилгээ 0** Орлого хуваарилахгүй

Хэрэглэгчийн тарифт мессэжний үйлчилгээ

20

Нэмүү өртөгт мессэжний үйлчилгээ

40

Орлогыг хуваарилахдаа:

Дугаар түрээслэгч 55%

Түрээслүүлэгч 45%

150
250
350
450
550
 

Үнэ тарифт НӨАТ багтсан.
-Тусгай дугаар эзэмшигч сонгоно.
**-Тусгай дугаар эзэмшигч хэрэглэгчийн өмнөөс энгийн мессэжний тарифаар төлнө.

  ҮНЭ
Сарын хураамж 22,000₮
Барьцаа 66'000₮
Төрөл 1 мессэжний үнэ /төг/
Төлбөргүй мессэжний үйлчилгээ 0** Орлого хуваарилахгүй

Хэрэглэгчийн тарифт мессэжний үйлчилгээ

20

Нэмүү өртөгт мессэжний үйлчилгээ

40

Орлогыг хуваарилахдаа:

Дугаар түрээслэгч 55%

Түрээслүүлэгч 45%

150
250
350
450
550
 

Үнэ тарифт НӨАТ багтсан.
-Тусгай дугаар эзэмшигч сонгоно.
**-Тусгай дугаар эзэмшигч хэрэглэгчийн өмнөөс энгийн мессэжний тарифаар төлнө.

1 МЕССЭЖНИЙ
ТАРИФ
ДАНС ЦЭНЭГЛЭХ
ДООД ХЭМЖЭЭ
ДАНС ЦЭНЭГЛЭХ
ДЭЭД ХЭМЖЭЭ
45₮ 225'000₮ хязгааргүй
 

Үнэ тарифт НӨАТ орсон.

* Багцыг идэвхжүүлсэн өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байна

1 МЕССЭЖНИЙ
ТАРИФ
ДАНС ЦЭНЭГЛЭХ
ДООД ХЭМЖЭЭ
ДАНС ЦЭНЭГЛЭХ
ДЭЭД ХЭМЖЭЭ
45₮ 225'000₮ хязгааргүй
 

Үнэ тарифт НӨАТ орсон.

* Багцыг идэвхжүүлсэн өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байна

User login

Click HERE to log in.