Шуурхай нэгж

Танд яаралтай ярих шаардлага гарсан үед ашиглах боломжтой үйлчилгээ.

Үйлчилгээний давуу тал

  • Заавал үйлчилгэний салбар, гэрээт борлуулагч руу очих шаардлагагүй
  • Үйлчилгээг ашиглахад хялбар
  • Өмнөх үлдэгдлээ төлсөн нөхцөлд сард хэдэн ч удаа ашиглах боломжтой
  • Цаг завыг хэмнэнэ

Урьдчилсан төлбөрт болон хосолсон төлбөрт хэрэглэгч таны дугаарын бүртгэл бүрэн бол тухайн дугаарыг ашигласан жилээс хамааран зээлэх нэгжийн хэмжээ дараах байдлаар өсөх боломжтой. 

Дугаараа ашигласан жил

Зээлэх нэгжийн хэмжээ

0-6 сар

0

7-12 сар

500 нэгж

13-24 сар

500, 1000 нэгж

24-өөс дээш сар

500, 1000, 2000 нэгж

Үйлчилгээг хэрэглэх заавар

Урьдчилсан төлбөрт болон хосолсон төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид дараах аргуудаар нэгж зээлэх боломжтой. 

  • *210# дуудлага хийх ногоон товчийг даран Боломж үйлчилгээг ашиглана.
  • *500#, *1000#, *2000# гэж бичин дуудлага хийх ногоон товчийг дарснаар таны утсанд хүссэн нэгж тань автоматаар орно.

Үйлчилгээний үнэ тариф

Шуурхай нэгжийн үйлчилгээг авсан хэрэглэгч нь өөрийн дансыг нэгжээр цэнэглэхэд өмнөх ашигласан нэгж нь 10%-ийн үйлчилгээний хураамжийн хамт суутгагдана.

 

  Анхааруулга:  

Шинэ хэрэглэгч энэхүү үйлчилгээг ашиглах боломжгүй байх ба дугаараа ашиглаж эхэлснээс 6 сарын дараа үйлчилгээг ашиглах эрх нээгдэнэ.

Stars үйлчилгээний болон Tourist багцын хэрэглэгчид дугаараа ашигласан жилээс үл хамааран зөвхөн 500₮-н шуурхай нэгж авах боломжтой. 

 

 

 

Home
Consumer
Cellular Phone Service
Internet service
Phones
Candy
International telecom service
MobiXpress
Content & Application
Phones & Devices
Cellular Phone Service
Internet
MobiXpress
Home
Broadband FIXED and WiMAX
MNP75
Cellular Phone Service
Corporate
Cellular Phone Service
Leased Line
VPN
Mobile Office
Data center
Telemarketing
Telemarketing
Additional service
Satellite Communication
Google Office
Phones & Devices
International telecom service
Mobile service
Domain name, web service
Online shop
New number
Scratch cards
Bill payment
Handset & Devices
Card with delivery
Terms of Service
Support
Coverage
Payment Information
Instructions
Setup
Contact us
MobiCom Branches
Forum
About us
Introduction
Greetings from the Chairman & CEO
Group companies
Co-operation
Social Responsibility
Carreer
Sitemap