Байгууллагын хэрэглэгчийн урамшуулал

Байгууллагын дараа төлбөрт Infinity, Middle, Basic багцын хэрэглэгч жилийн гэрээ байгуулж сар бүр доорх урамшууллыг авах боломжтой.

  • Сүлжээ харгалзахгүй 100 мессэж

/эсвэл/

  • 200 MB дата эрх

Байгууллагын хосолсон төлбөрт Hybrid багцын хэрэглэгчийн тооноос хамаарсан доорх урамшууллыг жилийн гэрээ байгуулснаар авах боломжтой.

 

HYBRID БАГЦЫН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТОО УРАМШУУЛАЛ
50-99 Сүлжээ харгалзахгүй 50 мессэж бичих эрх
99-өөс дээш Сүлжээ харгалзахгүй 100 мессэж бичих эрх