Бусад

 • Банкны зээлд хамрагдан гар утас зээлээр авах боломжтой юу ?
  Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч 800’000₮ - 3’000’000₮-ийн үнийн дүнтэй гар утас, төхөөрөмжийн зээл авах боломжтой бөгөөд дэлгэрэнгүй мэдээллийг Голомт Банкнаас лавлана уу. /Лавлах утас: 70111646, 1800-1646/
   
 • Гар утас зээлээр аваад төлбөрөө төлөхгүй удвал яах вэ?    
  2 сарын турш төлбөрөө төлөөгүй бол гэрээ цуцлагдсанд тооцон гар утасны үлдэгдэл дүнг үндсэн үнээс тооцон нэхэмжилнэ.

   
 • 510-р хэрэглээгээ шалгахад хэр хоцрогдолтой хариу ирэх вэ?
  510 тусгай дугаараас ирэх тухайн сарын хэрэглээний мэдээлэл Мобикомын сүлжээнд ашигласан хэрэглээний хувьд 1 өдрийн, Олон улсын Роуминг үйлчилгээнд ашигласан хэрэглээ тухайн сонгосон оператороосоо шалтгаалж 7–30 хүртэлх хоногийн хоцрогдолтой байна.
Home
Consumer
Cellular Phone Service
Internet service
Phones
Candy
International telecom service
MobiXpress
Content & Application
Phones & Devices
Cellular Phone Service
Internet
MobiXpress
Home
Broadband FIXED and WiMAX
MNP75
Cellular Phone Service
Corporate
Cellular Phone Service
Leased Line
VPN
Mobile Office
Data center
Telemarketing
Telemarketing
Additional service
Satellite Communication
Google Office
Phones & Devices
International telecom service
Mobile service
Domain name, web service
Online shop
New number
Scratch cards
Bill payment
Handset & Devices
Card with delivery
Terms of Service
Support
Coverage
Payment Information
Instructions
Setup
Contact us
MobiCom Branches
Forum
About us
Introduction
Greetings from the Chairman & CEO
Group companies
Co-operation
Social Responsibility
Carreer
Sitemap