Мобиком Корпораци үйл ажиллагааныхаа онцлогт тохируулж олон улсын 3 төрлийн тогтолцоог амжилттай нэвтрүүлсэн анхны компани боллоо. Бид үйл ажиллагаандаа Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001, Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны ISO 27001 болон Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны OHSAS 18001 стандартуудыг хэрэгжүүлж байна.

Бидний мөрдөж буй ISO 9001:2015 тогтолцоо нь аливаа байгууллагыг дотоод зохион байгуулалт төдийгүй хамтын ажиллагаандаа ч анхаарал тавихыг шаарддаг тул хамгийн цогц бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдэдээ хүргэх боломжийг нээж өгдөг юм.

Харин ISO 27001:2013 буюу мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлснээр хувь хэрэглэгч болон байгууллагын мэдээллийг сахин хамгаалах, эрсдэлээс сэргийлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үндсэн шаардлагуудыг мөрдөн ажилладаг. Энэ үүргийг манай Дархан Газар зүйн нөөц дата төв болон Улаанбаатар дата төвүүд найдвартай гүйцэтгэж байна.

Дээр дурдсан чанартай, найдвартай үйлчилгээг үзүүлэхэд хамгийн гол үүргийг гүйцэтгэгч нь Мобиком Корпорацийг бүрдүүлж буй 1300 гаруй ажилчин юм. Тэднийг зориулалтын ажлын байранд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, эрсдэлээс хол байлгахын тулд хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын OHSAS 18001:2007 тогтолцоог хэрэгжүүлж байна. Бид Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалтай холбоотой нийт 174 хууль, эрх зүйн бүхий л хэм хэмжээг дагаж үйл ажиллагаандаа нийцүүлэн ажилладаг.

Мобиком Корпораци хэрэглэгчдэдээ хүсэл шаардлага, эрэлт хэрэгцээнд нь нийцсэн чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хүргэхээс гадна дэлхий дахинаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн, салбартаа тэргүүлэгч  байгууллага болохоор зорьж ажиллаж байна.

Мобикомын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сонгосон эрхэм хэрэглэгч танд баярлалаа.

Мобиком Корпораци үйл ажиллагааныхаа онцлогт тохируулж олон улсын 3 төрлийн тогтолцоог амжилттай нэвтрүүлсэн анхны компани боллоо. Бид үйл ажиллагаандаа Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001, Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны ISO 27001 болон Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны OHSAS 18001 стандартуудыг хэрэгжүүлж байна.

Бидний мөрдөж буй ISO 9001:2015 тогтолцоо нь аливаа байгууллагыг дотоод зохион байгуулалт төдийгүй хамтын ажиллагаандаа ч анхаарал тавихыг шаарддаг тул хамгийн цогц бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдэдээ хүргэх боломжийг нээж өгдөг юм.

Харин ISO 27001:2013 буюу мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлснээр хувь хэрэглэгч болон байгууллагын мэдээллийг сахин хамгаалах, эрсдэлээс сэргийлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үндсэн шаардлагуудыг мөрдөн ажилладаг. Энэ үүргийг манай Дархан Газар зүйн нөөц дата төв болон Улаанбаатар дата төвүүд найдвартай гүйцэтгэж байна.

Дээр дурдсан чанартай, найдвартай үйлчилгээг үзүүлэхэд хамгийн гол үүргийг гүйцэтгэгч нь Мобиком Корпорацийг бүрдүүлж буй 1300 гаруй ажилчин юм. Тэднийг зориулалтын ажлын байранд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, эрсдэлээс хол байлгахын тулд хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын OHSAS 18001:2007 тогтолцоог хэрэгжүүлж байна. Бид Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалтай холбоотой нийт 174 хууль, эрх зүйн бүхий л хэм хэмжээг дагаж үйл ажиллагаандаа нийцүүлэн ажилладаг.

Мобиком Корпораци хэрэглэгчдэдээ хүсэл шаардлага, эрэлт хэрэгцээнд нь нийцсэн чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хүргэхээс гадна дэлхий дахинаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн, салбартаа тэргүүлэгч  байгууллага болохоор зорьж ажиллаж байна.

Мобикомын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сонгосон эрхэм хэрэглэгч танд баярлалаа.