Үйлчилгээний үнэ тариф

mnp75 дараа төлбөрт үйлчилгээ

ҮНЭ

тайлбар

Бүртгэлийн хураамж*

5'000 төг

Нэг удаагийн төлбөр

Хүрэл дугаар*

Мөнгөн дугаар*

Алтан дугаар*

30'000 төг

100'000 төг

200’000 төг

Нэг удаа төлөх үнэ цэнэтэй дугаарын төлбөр

Үндсэн үйлчилгээний барьцаа*

20'000 төг

Мобикомын үүрэн холбооны дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид барьцаагүй

Улс хоорондын ярианы барьцаа*

30'000 төг

Үндсэн болон дотуур дугаар бүрт төлнө

Үйлчилгээний сарын төлбөр

4'500 төг

Үндсэн дугаарын суурь хураамж

Дагалдах хэрэглээ

3'000 төг

Дотуур дугаарлалтууд ашиглах боломжтой

ярианы тариф

MNP75-ын сүлжээнд

0₮

 

Бусад суурин сүлжээнд

20₮

 

Гэр бүл, найзын хөнгөлөлтөнд бүртгүүлсэн дугаар руу

25₮

Мобикомын үүрэн холбооны 5 дугаар бүртгүүлнэ

Бүх үүрэн болон МЦХ орон нутгийн дугаар руу

30₮

Үндсэн болон дотуур дугаар бүрт төлнө

Call through ярианы тариф

GSM үүрэн холбооны дугаарынх нь бусад сүлжээнд ярих тариф

WiFi болон 3G муу үед өөрийн үүрэн холбооны дугаарын тарифаар дуудлага хийх бөгөөд дуудлага хүлээн авагч талд 75хх-хххх дугаар харагдана.

Mobility - дуудлага хүлээн авах тариф

25₮

Mobility үйлчилгээний тусламжтай дуудлага хүлээн авч буй бол таны MNP75 дугаар дээр минутын төлбөр нэмж тооцогдоно.

(Од) * гарцаар улс хооронд

MNP75 үйлчилгээний улс хоорондын ярианы тариф

 

 

мессэж тариф

MNP75-ын сүлжээнд

5₮

Мобикомын сүлжээнд

25₮

Захиалгат үйлчилгээ

Дотуур дугаар үүсгэх /сар бүр/

1’500₮

Хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалт авах*

1’000₮

Дугаар хадгалах /сараар/*

1’000₮

Гэрээ шилжүүлэх /дугаар бүрт/*

1’000 төг

Жич: * Одоор тэмдэглэснээс бусад үнэ тарифт НӨАТ агуулагдаагүй болно.

 

Home
Consumer
Cellular Phone Service
Internet service
Phones
International telecom service
MobiXpress
Content & Application
Cellular Phone Service
Phones & Devices
Internet
Candy
MobiXpress
Home
Broadband FIXED and WiMAX
MNP75
Cellular Phone Service
Corporate
Cellular Phone Service
Leased Line
VPN
Mobile Office
Data center
Telemarketing
Telemarketing
Additional service
Satellite Communication
Secure office
Google Office
Phones & Devices
International telecom service
Mobile service
Domain name, web service
Online shop
New number
Scratch cards
Bill payment
Handset & Devices
Card with delivery
Terms of Service
Support
Coverage
Payment Information
Instructions
Setup
Contact us
MobiCom Branches
Forum
About us
Introduction
Greetings from the Chairman & CEO
Group companies
Co-operation
Social Responsibility
Carreer
Sitemap