Тусгай дугаараас мессэж илгээх, хүлээн авах үйлчилгээ

Үйлчилгээний тухай

SMS MT үйлчилгээ нь тусгай дугаараас хэрэглэгчдэд мессэж илгээн, хариу хүлээн авах боломжийг танд олгоно. Ингэснээр танд дараах мэдээллийг хэрэглэгчдээс авах боломжтой:

 • Үйлчилгээний мэдээлэл
 • Орон нутгийн мэдээ
 • Цахилгаан төлбөр
 • Зар сурталчилгаа
 • Төлбөр тооцоо
 • Байгууллагын яаралтай мэдээлэл

SMS Mo үйлчилгээ нь тусгай дугаарт мессэж илгээж, хариу хүлээн авах боломжийг танд олгох бөгөөд танд дараах боломжуудыг олгоно:

 • Лавлах үйлчилгээ
 • ФМ дуу захиалах
 • Такси дуудлага
 • Сонины зар
 • Үзэгчдийн санал
 • Бусад бизнесийн зорилгоор

Шинэ хэрэглэгч болох

Тусгай дугаараас мессэж илгээх, хүлээн авах үйлчилгээний  хэрэглэгч болохын тулд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ирнэ үү.

 • Гэрээг байгууллагын итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч албан ёсны тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан итгэмжлэлтэй байх (итгэмжлэлийг гэрээнд хавсаргах)
 • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Тусгай дугаарын үнэ тариф

SMS MO, SMS MT үйлчилгээнд 1 тусгай дугаар ашиглах тохиолдолд нэг л удаа төлнө.

БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ

ТӨРӨЛ ДУГААРЛАЛТ ҮНЭ ТАРИФ
Энгийн дугаар - 99'000₮
Алтан дугаар 1xAAAA, 1x000A, 1xA1xA 550'000₮

Мөнгөн дугаар

1xAAББ, 1xAБAБ, 1xAA1x 330'000₮

Хүрэл дугаар

1xAAAБ, 1xБAAA, 1xAAx1 220'000₮

Үнэ тарифт НӨАТ багтсан.
Шинэ дугаар хайх: http://www.smsnumber.mn

Тусгай дугаарт хэрэглэгчээс мессэж хүлээн авах тариф*

Сарын хураамж 22'000₮
Барьцаа 66'000₮
Төрөл 1 мессэжний үнэ /төг/
Төлбөргүй мессэжний үйлчилгээ 0** Орлого хуваарилахгүй

Хэрэглэгчийн тарифт мессэжний үйлчилгээ

20

Нэмүү өртөгт мессэжний үйлчилгээ

40

Орлогыг хуваарилахдаа:

Дугаар түрээслэгч 55%

Түрээслүүлэгч 45%

150
250
350
450
550

Үнэ тарифт НӨАТ багтсан.
-Тусгай дугаар эзэмшигч сонгоно.
**-Тусгай дугаар эзэмшигч хэрэглэгчийн өмнөөс энгийн мессэжний тарифаар төлнө.

Тусгай дугаараас хэрэглэгч рүү мессэж илгээх үнэ тариф

1 МЕССЭЖНИЙ
ТАРИФ
ДАНС ЦЭНЭГЛЭХ
ДООД ХЭМЖЭЭ
ДАНС ЦЭНЭГЛЭХ
ДЭЭД ХЭМЖЭЭ
45₮ 225'000₮ хязгааргүй

Үнэ тарифт НӨАТ орсон.

* Багцыг идэвхжүүлсэн өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байна

Home
Consumer
Cellular Phone Service
Internet service
Phones
International telecom service
MobiXpress
Content & Application
Cellular Phone Service
Phones & Devices
Internet
Candy
MobiXpress
Home
Broadband FIXED and WiMAX
MNP75
Cellular Phone Service
Corporate
Cellular Phone Service
Leased Line
VPN
Mobile Office
Data center
Telemarketing
Telemarketing
Additional service
Satellite Communication
Secure office
Google Office
Phones & Devices
International telecom service
Mobile service
Domain name, web service
Online shop
New number
Scratch cards
Bill payment
Handset & Devices
Card with delivery
Terms of Service
Support
Coverage
Payment Information
Instructions
Setup
Contact us
MobiCom Branches
Forum
About us
Introduction
Greetings from the Chairman & CEO
Group companies
Co-operation
Social Responsibility
Carreer
Sitemap