Гар утас зээлээр авах шалгуур:

 • Сүүлийн 1 сар төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх
 • Давхар гар утасны зээлгүй байх
 • Тухайн дугаарт хэрэглээ хязгаарлах нэмэлт үйлчилгээ аваагүй байх
 • Банк санхүүгийн байгууллагад чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
 • Мобиком Корпорацид хугацаа хэтэрсэн болон одоо төлөгдөж буй зээлийн үлдэгдэлгүй байх

Дээрх нөхцлөөс гадна худалдан авах гар утасны үнийн дүн болон, тухайн дугаарыг өөрийн нэр дээр эзэмшсэн хугацаанаас хамаарч дараах шалгуурыг хангасан байх шаардлагатай.

  Худалдан авах гар утасны үнийн дүн Таны дугаарын өөрийн нэр дээр эзэмшсэн хугацаа Гар утас зээлээр авах тухайн хугацаанаас өмнөх сар тус бүрийн хэрэглээ Идэвхтэй хэрэглээ хийсэн хугацаа Гар утас зээлээр худалдан авахад байгуулах гэрээний хугацаа
2,000,000₮ -c дээш 12 болон түүнээс дээш сар Сүүлийн 12 сарын турш 30,000₮ ба түүнээс дээш Сүүлийн 12 сарын турш 12, 24 сар

1,000,000 -1,999,999₮

12 болон түүнээс дээш сар Сүүлийн 12 сарын турш 20,000₮ ба түүнээс дээш Сүүлийн 12 сарын турш 12, 24 сар
  500,000-999,999₮ 9 болон түүнээс дээш сар Сүүлийн 9 сарын турш 9,000₮ ба түүнээс дээш Сүүлийн 9 сарын турш 12, 24 сар
  200,000-499,999₮ 6 болон түүнээс дээш сар Сүүлийн 6 сарын турш 9,000₮ ба түүнээс дээш Сүүлийн 6 сарын турш 12, 24 сар

Гар утас зээлээр авахад бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Цахим үнэмлэх
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт/ТҮЦ машинаас авсан байж болно/
 • Оршин суугаа хаягтай таарсан доорх баримтуудын аль нэгийг бүрдүүлэх (сүүлийн 3 сарын хугацаанд хамаарах)
  • СӨХ-ны төлбөрийн баримт
  • Цахилгаан, усны төлбөрийн баримт
  • Кабель, интернэтийн төлбөрийн баримт

Та зээлээр авах боломжтой эсэхээ дараах аргаар мэдэж аваарай. 

 

 • 366 тусгай дугаарт i үсэг мессэжээр илгээх
 • Өөрт ойр байрлах Мобикомын үйлчилгээний салбарт хандах

Анхааруулга: Та онлайн салбараар гар утас лизингээр худалдан авах нөхцлийг сонгон худалдан авалт хийх гэж байгаа бол  дээрх шаардлагыг хангасан байж худалдан авалтаа хийхийг анхаарна уу.

Home
Consumer
Cellular Phone Service
Internet service
Phones
Candy
International telecom service
MobiXpress
Content & Application
Phones & Devices
Cellular Phone Service
Internet
MobiXpress
Home
Broadband FIXED and WiMAX
MNP75
Cellular Phone Service
Corporate
Cellular Phone Service
Leased Line
VPN
Mobile Office
Data center
Telemarketing
Telemarketing
Additional service
Satellite Communication
Google Office
Phones & Devices
International telecom service
Mobile service
Domain name, web service
Online shop
New number
Scratch cards
Bill payment
Handset & Devices
Card with delivery
Terms of Service
Support
Coverage
Payment Information
Instructions
Setup
Contact us
MobiCom Branches
Forum
About us
Introduction
Greetings from the Chairman & CEO
Group companies
Co-operation
Social Responsibility
Carreer
Sitemap