Нэгжийн данс

Багцад дагалдах яриа, мессэж эрхүүдээс гадна бусад хэрэглээнд ашиглаж болох нэгжээр хэмжигдэх, цэнэглэж болох дансыг нэгжийн данс гэнэ. Нэгжийн дансыг дараах нөхцөлөөр ашиглана. Үүнд:

  • Багцад дагалдах яриа, мессэжний эрхээс бусад хэрэглээ нь хэрэглэгчийн цэнэглэсэн нэгжнээс хасагдана.
  • Нэгжийн үлдэгдэл хүрэлцэхгүй тохиолдолд багцад дагалдах яриа, мессэж, тухайн үед хүчинтэй байгаа дата эрхийг ашиглахаас бусад төлбөртэй үйлчилгээг ашиглах боломжгүй.
  • Hybrid урамшуулалт багцын үйлчилгээний хэрэглэгч урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хоног ихтэй цэнэглэгч картаар цэнэглэх боломжтой.

ҮНЭ

НЭГЖ

100₮- 2'500₮

100 - 2'500

5'000₮

5'000

10'000₮

10'000

15'000₮

15'000

20'000₮

20'000

50'000₮

50'000

  • Цэнэглэгч картанд дагалдах хоног болон урамшууллын эрх (сүлжээн дэх үнэгүй ярианы эрх гэх мэт) Hybrid урамшуулалт багцын хэрэглэгчид үйлчлэхгүй.
  • Hybrid урамшуулалт багцын үйлчилгээний хэрэглэгч нэмэлт минуттай цэнэглэгч картаар цэнэглэх боломжгүй.
  • Hybrid урамшуулалт багцын хэрэглэгч 100 – 1,000₮-ийн хэмжээтэй нэгжийг шилжүүлэх эрхтэй байх ба үйлчилгээний төлбөр нь шилжүүлсэн нэгжийн 10% байна.
  • Нэг дугаараас өдөрт 5-аас дээшгүй удаа нэгж шилжүүлэх боломжтой.
Home
Consumer
Cellular Phone Service
Internet service
Phones
Candy
International telecom service
MobiXpress
Content & Application
Phones & Devices
Cellular Phone Service
Internet
MobiXpress
Home
Broadband FIXED and WiMAX
MNP75
Cellular Phone Service
Corporate
Cellular Phone Service
Leased Line
VPN
Mobile Office
Data center
Telemarketing
Telemarketing
Additional service
Satellite Communication
Google Office
Phones & Devices
International telecom service
Mobile service
Domain name, web service
Online shop
New number
Scratch cards
Bill payment
Handset & Devices
Card with delivery
Terms of Service
Support
Coverage
Payment Information
Instructions
Setup
Contact us
MobiCom Branches
Forum
About us
Introduction
Greetings from the Chairman & CEO
Group companies
Co-operation
Social Responsibility
Carreer
Sitemap