Гар утас худалдан авч байгаа хэрэглэгчдийн анхааралд!!!

2016.06.16. Мобиком Корпораци гар утас лизингийн шалгуур хангаж байгаа хэрэглэгчдэдээ хүүгүй нөхцөлөөр,  албан ёсны эрхтэйгээр гар утсыг борлуулдаг билээ.

Зарим иргэд, хувь хүмүүс Мобикомын дугаартай хэрэглэгчдэд бэлэн мөнгөний зээл олгох зар байршуулж “ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ДУГААР” дээр гар утасны лизингийн гэрээ байгуулан, лизингээр авсан гар утсыг нь авч, тухайн хэрэглэгчдэд 1 удаагийн бэлэн мөнгөний зээл олгох асуудал гарч байна.

Харин тухайн хэрэглэгч нь манай байгууллагатай байгуулсан лизингийн гэрээний хугацаандаа лизингийн төлбөрийг сар бүр төлөх үүргийг хүлээнэ.   

Ингэж өөрийн нэр дээр байгуулсан лизингийн гэрээгээр авсан гар утсаа гуравдагч этгээдэд өгсөнөөр хэрэглэгчид дараах санхүүгийн эрсдэлд орж болзошгүйг анхаарна уу.

  1. Хэрэв хэрэглэгч гар утас лизингийн төлбөрийг хугацаанд нь төлөхгүй бол төлбөр нэхэмжилсэн 3 дахь сараас гар утасны лизингийн төлбөрийг бөөнөөр нэхэмжилж хэрэглээг нь хязгаарлана. Ингэснээр тухайн хэрэглэгч дахин дугаар дээрээ гар утас хүүгүй лизингийн нөхцөлөөр авах боломжгүй болно.
  2. Дугаар хадгалах үйлчилгээг лизингийн гэрээний хугацаанд авах боломжгүй.
  3. Мобиком Корпораци гар утас лизингээр авсан хэрэглэгчийн мэдээллийг Монгол Банкны “Зээлийн мэдээллийн сан”-д хуулийн дагуу оруулдаг ба авлага үүссэн тохиолдолд тухайн зээл хэвийн бус зээлийн төлөвт шилжиж цаашид банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагын аливаа зээлд хамрагдах боломжгүй болох юм.

Тиймээс гуравдагч этгээдэд өөрийн нэр дээр гар утасны лизингийн гэрээ байгуулж өгөх нь дээр дурдсан санхүүгийн эрсдэлд оруулна гэдгийг сайтар анхаарна уу.

 

Мобиком Корпораци

Та Мобикомын сошиал хаягуудад нэгдээрэй!  

Home
Consumer
Cellular Phone Service
Internet service
Phones
Candy
International telecom service
MobiXpress
Content & Application
Phones & Devices
Cellular Phone Service
Internet
MobiXpress
Home
Broadband FIXED and WiMAX
MNP75
Cellular Phone Service
Corporate
Cellular Phone Service
Leased Line
VPN
Mobile Office
Data center
Telemarketing
Telemarketing
Additional service
Satellite Communication
Google Office
Phones & Devices
International telecom service
Mobile service
Domain name, web service
Online shop
New number
Scratch cards
Bill payment
Handset & Devices
Card with delivery
Terms of Service
Support
Coverage
Payment Information
Instructions
Setup
Contact us
MobiCom Branches
Forum
About us
Introduction
Greetings from the Chairman & CEO
Group companies
Co-operation
Social Responsibility
Carreer
Sitemap