Stars

Энэ бол 14 хүртэлх насны бяцхан хэрэглэгчдэд зориулсан урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний багц юм. 

  • Бас:
  • Хамгийн өргөн сүлжээтэй
  • Идэвхтэй хэрэглээ хийснээр үйлчилгээний хугацаа дуусна гэж санаа зовох шаардлагагүй
  • Нэгжийн зарцуулалтаа хүссэнээрээ шалгах, хянах боломжтой
  • Хүүхдэд зориулсан үнэ тариф, нэмэлт багцын сонголттой
  • Нэгжгүй үед ашиглах Боломж үйлчилгээтэй
  • Цэнэглэлт бүрт Candy оноо тооцогдоно

Аав ээжийн бэлэг үйлчилгээнд бүртгүүлсэн дугаараа шалгах:

Аав, ээжийн бэлэг үйлчилгээнд бүртгэлтэй дугаарыг харахыг хүсвэл "Stars" гэсэн мессэжийг 299 дугаарт илгээнэ.

 

  • 299 тусгай дугаарт мессэж илгээхэд үнэ төлбөргүй байна.

Хүүхдийнхээ СТАРС дугаарыг цэнэглэх*

Дараа төлбөр, Хосолсон төлбөрт дугаартай хэрэглэгч хүүхдийнхээ СТАРС дугаарыг 2500₮-14000₮ хүртэлх нэгжээр цэнэглэх боломжтой.

Сар бүрийн тогтмол өдөр цэнэглэх

9ХХХХХХХ 2500 OK 
Цэнэглэх заавар: Старс дугаар, цэнэглэх нэгж, ОК мессэжийг 299 дугаар руу илгээнэ.

Нэг удаа цэнэглэх

9ХХХХХХХ 2500
Цэнэглэх заавар: Старс дугаар, цэнэглэх нэгж мессэжийг 299 дугаар руу илгээнэ.

Home
Consumer
Cellular Phone Service
Internet service
Phones
Candy
International telecom service
MobiXpress
Content & Application
Phones & Devices
Cellular Phone Service
Internet
MobiXpress
Home
Broadband FIXED and WiMAX
MNP75
Cellular Phone Service
Corporate
Cellular Phone Service
Leased Line
VPN
Mobile Office
Data center
Telemarketing
Telemarketing
Additional service
Satellite Communication
Google Office
Phones & Devices
International telecom service
Mobile service
Domain name, web service
Online shop
New number
Scratch cards
Bill payment
Handset & Devices
Card with delivery
Terms of Service
Support
Coverage
Payment Information
Instructions
Setup
Contact us
MobiCom Branches
Forum
About us
Introduction
Greetings from the Chairman & CEO
Group companies
Co-operation
Social Responsibility
Carreer
Sitemap