Та "Нэмэлт шалгуур"-уудаас гадна доорх 2 шалгуурын аль нэгийг хангасан бол Samsung Galaxy S21 ULTRA утсыг зээлээр авах эрхтэй болно:

 • Сүүлийн 9 сарын сар тус бүрийн хэрэглээ 29’000₮ болон түүнээс дээш байх, тухайн хугацаанд дугаараа өөрийн нэр дээр эзэмшсэн байх
 • НДШ сүүлийн 9 сарын дундаж орлого 1,800,000₮-өөс их байх

Нэмэлт шалгуур: 

 • Төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх
 • Тухайн дугаарт хэрэглээ хязгаарлах нэмэлт үйлчилгээ аваагүй байх
 • Банк санхүүгийн байгууллагад чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
 • Мобиком Корпорацид хугацаа хэтэрсэн болон одоо төлөгдөж буй зээлийн үлдэгдэлгүй байх

Гар утас зээлээр авахад бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Цахим үнэмлэх / лавлагаа 
 • Хурууны хээ

Та зээлээр авах боломжтой эсэхээ дараах аргаар мэдэж аваарай

 • 366 тусгай дугаарт i үсэг мессэжээр илгээх
 • Өөрт ойр байрлах Мобикомын үйлчилгээний салбарт хандах

Та "Нэмэлт шалгуур"-уудаас гадна доорх 2 шалгуурын аль нэгийг хангасан бол Samsung Galaxy S21 ULTRA утсыг 10%-ийн урьдчилгаа төлбөр төлөөд зээлээр авах эрхтэй болно:

 • Сүүлийн 9 сар тус бүрийн хэрэглээ 29,000₮-өөс их байх ба НДШ сүүлийн 9 сарын дундаж орлого 2,000,000₮-өөс их байх
 • Сүүлийн 9 сарын сар бүрийн хэрэглээ 29,000₮-өөс их байх ба өмнө нь 1,200,000₮ болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй утас зээлээр авч, мөн зээлээ 2021 оны 03-р сарын 22-ноос хойш төлж дууссан байх
 

УРЬДЧИЛГАА 10% ТӨЛБӨРТЭЙ ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

ЗЭЭЛЭЭР ОЛГОХ БАГЦ

ЗЭЭЛИЙН ХУГАЦАА

ҮНДСЭН ҮНЭ  УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨР  САРЫН ТӨЛБӨР

Миний Моби 33'900-аас дээш

12 сар

4'099'000₮   409'900₮   307'425₮  

Миний Моби 59'900-аас дээш

24 сар

153'713₮  

Tа хүссэн үедээ өмнөх утасны үлдэгдэл төлбөрөө төлөөд дараагийн загварын гар утсыг дахин зээлээр авах боломжтой.

 • Шинээр зээлээр авах гар утасны зээлийн шалгуур нөхцөлийг хангасан байх 
 • Гар утасны зээлийн гэрээнд заасан гар утасны үлдэгдэл сарын төлбөрийг төлөх

Хэрэглэгч гар утас зээлийн гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө гар утасны үлдэгдэл төлбөрөө бүрэн барагдуулаад өөрийн хүсэлтээр зээлээ цуцлахад ямар нэгэн торгууль тооцогдохгүй. Харин зээлээр гар утас худалдан авсан хэрэглэгч гэрээний төлбөрийг хугацаанд нь төлөөгүйгээс шалтгаалж цуцалсан тохиолдолд гэрээнд заасны дагуу торгууль төлнө.