Mобайл банк 2.0

Эрхэм хэрэглэгч та банкны болон  Мобикомын үйлчилгээг авахад заавал үйлчилгээний зааланд биеэр ирэх шаардлагагүй боллоо. Интернэтгүй үед ч ашиглах боломжтой Мобайл банк 2.0 үйлчилгээгээр гар утаснаасаа санхүүгийн төлбөр тооцооны асуудлуудаа зохицуулаарай.

Үйлчилгээг хэрхэн ашиглах вэ?

 • Мобикомын сүлжээ орсон хаанаас ч, бүх төрлийн утаснаас
  • Голомт банк: *1646#
  • ХАС банк: *1888#
  • Хаан банк: *1917# 
  • Төрийн банк: *1881# 

Хэрхэн хэрэглэгч болох вэ?

 • Та Голомт, Хаан, Төрийн банк болон Хас банкны аль нэг салбар дээр өөрийн биеэр цахим үнэмлэхтэйгээ очиж, Мобайл банк 2.0 үйлчилгээнд бүртгүүлэн хэрэглэгч болох боломжтой.
 • Хэрэв та өөрийн данстай банкны цахим банкны үйлчилгээнд бүртгэлтэй бол тухайн банкныхаа лавлах утасруу залган банкин дээр очихгүйгээр үйлчилгээний эрхээ нээлгэх боломжтой. Лавлах:
  • Голомт банк: 1800-1646
  • ХАС банк: 1800-1888
  • Хаан банк: 1800-1917
  • Төрийн банк: 1800-1881

Мобикомын ямар  үйлчилгээг авах боломжтой вэ?

 • Өөрийн болон ойр дотны хүмүүсийнхээ дараа төлбөрт болон хосолсон төлбөрт дугаарын ярианы төлбөрийг төлөх
 • Өөрийн болон ойр дотны хүмүүсийнхээ урьдчилсан төлбөрт болон хосолсон төлбөрт дугаарыг нэгжээр цэнэглэх
 • Дата багц худалдан авах, бусдад бэлэглэх зэрэг үйлчилгээний төлбөрийг банкныхаа дансаар төлөх боломжтой.

Банкны ямар үйлчилгээг авах боломжтой вэ?

 • Карт, харилцах, хадгаламжийн дансны vлдэгдлээ шалгах
 • Банкны данс хооронд  шилжvvлэг хийх, төлбөр тооцоо гvйцэтгэх
 • Бусад банкны дансруу шилжvvлэг хийх, төлбөр тооцоо гvйцэтгэх  (нэг удаад 1 сая төгрөг хүртэл, өдөрт 2 сая төгрөг хүртэл)
 • Гүйлгээний хуулга харах
 • Валютын ханшийн мэдээлэл харах
 • Банкны бүтээгдэхүүн vйлчилгээний талаарх мэдээлэл авах

Үйлчилгээний үнэ тариф:

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨРӨЛ

ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ /₮/

Дараа төлбөрт

45.45₮ төлбөр дээр нь тооцож авах (НӨАТ ороогүй)

Хосолсон төлбөрт болон Урьдчилсан төлбөрт

Нэгжийн данснаас нь 50 нэгж суутгах (НӨАТ орсон)

 

Mобайл банк 2.0

Эрхэм хэрэглэгч та банкны болон  Мобикомын үйлчилгээг авахад заавал үйлчилгээний зааланд биеэр ирэх шаардлагагүй боллоо. Интернэтгүй үед ч ашиглах боломжтой Мобайл банк 2.0 үйлчилгээгээр гар утаснаасаа санхүүгийн төлбөр тооцооны асуудлуудаа зохицуулаарай.

Үйлчилгээг хэрхэн ашиглах вэ?

 • Мобикомын сүлжээ орсон хаанаас ч, бүх төрлийн утаснаас
  • Голомт банк: *1646#
  • ХАС банк: *1888#
  • Хаан банк: *1917# 
  • Төрийн банк: *1881# 

Хэрхэн хэрэглэгч болох вэ?

 • Та Голомт, Хаан, Төрийн банк болон Хас банкны аль нэг салбар дээр өөрийн биеэр цахим үнэмлэхтэйгээ очиж, Мобайл банк 2.0 үйлчилгээнд бүртгүүлэн хэрэглэгч болох боломжтой.
 • Хэрэв та өөрийн данстай банкны цахим банкны үйлчилгээнд бүртгэлтэй бол тухайн банкныхаа лавлах утасруу залган банкин дээр очихгүйгээр үйлчилгээний эрхээ нээлгэх боломжтой. Лавлах:
  • Голомт банк: 1800-1646
  • ХАС банк: 1800-1888
  • Хаан банк: 1800-1917
  • Төрийн банк: 1800-1881

Мобикомын ямар  үйлчилгээг авах боломжтой вэ?

 • Өөрийн болон ойр дотны хүмүүсийнхээ дараа төлбөрт болон хосолсон төлбөрт дугаарын ярианы төлбөрийг төлөх
 • Өөрийн болон ойр дотны хүмүүсийнхээ урьдчилсан төлбөрт болон хосолсон төлбөрт дугаарыг нэгжээр цэнэглэх
 • Дата багц худалдан авах, бусдад бэлэглэх зэрэг үйлчилгээний төлбөрийг банкныхаа дансаар төлөх боломжтой.

Банкны ямар үйлчилгээг авах боломжтой вэ?

 • Карт, харилцах, хадгаламжийн дансны vлдэгдлээ шалгах
 • Банкны данс хооронд  шилжvvлэг хийх, төлбөр тооцоо гvйцэтгэх
 • Бусад банкны дансруу шилжvvлэг хийх, төлбөр тооцоо гvйцэтгэх  (нэг удаад 1 сая төгрөг хүртэл, өдөрт 2 сая төгрөг хүртэл)
 • Гүйлгээний хуулга харах
 • Валютын ханшийн мэдээлэл харах
 • Банкны бүтээгдэхүүн vйлчилгээний талаарх мэдээлэл авах

Үйлчилгээний үнэ тариф:

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨРӨЛ

ГҮЙЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ /₮/

Дараа төлбөрт

45.45₮ төлбөр дээр нь тооцож авах (НӨАТ ороогүй)

Хосолсон төлбөрт болон Урьдчилсан төлбөрт

Нэгжийн данснаас нь 50 нэгж суутгах (НӨАТ орсон)