Үйлчилгээний тухай

МАНАЙ ИНТЕРНЭТ-ийн давуу талууд:

 • 8 хүртэл хэрэглэгч нэгэн зэрэг интернэтэд холбогдох боломжтой
 • Wi-Fi дэмждэг бүх төхөөрөмжөөр холбогдох боломжтой
 • Суурин болон зөөврийн байдлаар ашиглах боломжтой
 • Өрхийн хэрэгцээнд нийцүүлсэн дата багцын сонголт
 • Задгай хэрэглээний төлбөр 0₮.

 

Үнэ /НӨАТ орсон/

Дата дугаар

3,500₮

Бүртгэлийн хураамж

10,000₮

Манай интернэт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болсон тохиолдолд ДАТА ДУГААР, БАРЬЦАА ТӨЛБӨР болон БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ 0₮ боллоо.

Урамшууллын хугацаа: 2023.03.31-нийг дуустал

 

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТӨРӨЛ

хөнгөлөлттэй НӨХЦӨЛ ОЛГОХ БАГЦ ҮНДСЭН ҮНЭ ХУГАЦАА

УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨР

/НӨАТ ОРСОН/

САРД ТӨЛӨХ ДҮН

/НӨАТ ОРСОН/

TP-Link MR600 Урьдчилгаатай  30GB дата-тай 19`900₮ 349`000₮ 12 сар 60`000₮ 0₮
Урьдчилгаагүй  60GB дата-тай 29`900₮-с дээш багц 0₮ 0₮

 

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТӨРӨЛ

ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ НӨХЦӨЛ ОЛГОХ БАГЦ ҮНДСЭН ҮНЭ ХУГАЦАА

УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨР

/НӨАТ ОРСОН/

САРД ТӨЛӨХ ДҮН

/НӨАТ ОРСОН/

Genew Router- ZLM S12 Pro Урьдчилгаатай  30GB 269`000₮ 12 сар 60`000₮ 0₮
Урьдчилгаагүй  60GB
90GB
120GB
0₮ 0₮

Санамж 

Хугацаанаасаа өмнө Wi-Fi төхөөрөмжийн зээлийн гэрээг цуцалсан тохиолдолд гэрээнд заасан торгуулийн дүнг төлнө.

МОБИКОМЫН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТАВИГДАХ ШАЛГУУР:

 • Цахим үнэмлэх
 • Дугаараа өөрийн нэр дээр сүүлийн 6 сар идэвхтэй ашигласан байх
 • Тухайн дугаарын сүүлийн 6 сар тус бүрийн хэрэглээ 7,900₮-өөс дээш байх
 • Банк санхүүгийн байгууллагад чанаргүй зээлгүй байх
 • Хэрэглэгч интернэт төхөөрөмжийн зээлийг зөвхөн нэг удаа авах боломжтой

ЗЭЭЛИЙН ШАЛГУУР ХАНГАСАН ЭСЭХЭЭ ШАЛГАХ:

 • 366 тусгай дугаарт "S" үсэг мессэжээр илгээх
 • Өөрт ойр байрлах Мобикомын үйлчилгээний салбарт хандах
Дата багц

Үнэ
/НӨАТ орсон/

Барьцаа төлбөр
/НӨАТ орсон/

Бүртгэлийн хураамж
/НӨАТ орсон/

30GB 19,900₮ 20,000₮ 10,000₮
60GB 29,900₮
90GB 39,900₮
  120GB   49,900₮ 40,000₮

* 30GB хүртэл хэрэглээнд 3Mbps  хурдаар байх ба сонгосон багцын хэрэглээ хэтэрсэн тохиолдолд 128Kbps хүртэлх хурдаар ашиглана.
* 60GB болон 120GB хүртэл хэрэглээнд 5Mbps хурдаар, 60GB болон 120GB-с дээш хэрэглээнд 256Kbps хүртэлх хурдаар ашиглана.

Санамж
Манай интернэт үйлчилгээний Wi-Fi төхөөрөмжийг 100% бэлэн мөнгөөр авч буй тохиолдолд ДАТА СИМ 3,500 /НӨАТ орсон/ төгрөгийн үнэтэй байна.

 • Манай интернэт үйлчилгээний  багцын нөхцөлийг ЭНД дарж үзнэ үү
Админ дугаар

АДМИН ДУГААР гэж юу вэ?

МАНАЙ ИНТЕРНЭТ-д бүртгүүлэх Мобикомын үүрэн холбооны урьдчилсан төлбөрт, хосолсон төлбөрт, дараа төлбөрт дугаарыг хэлнэ.

МАНАЙ ИНТЕРНЭТ-ийн хэрэглэгчид админ дугаараа бүртгүүлээд, дараах үйлчилгээг авах боломжтой:

 • Хэрэглээний төлбөрийн мэдээллээ авах
 • Багцын үлдэгдлээ шалгах
 • Нэмэлт дата багц идэвхжүүлэх.

Та 592 тусгай дугаарт админ дугаараас М админ дугаар М* гэсэн мессэжийг илгээн нэмэлт дата багцаа идэвхжүүлээрэй.

Жишээ нь: М 99хххххх М4,  М 99хххххх V15

ДАТА БАГЦ

ҮНЭ /НӨАТ ОРСОН/

592-Т ИЛГЭЭХ МЕССЭЖ

4GB

2,900₮

М4

8GB

4,900₮

М8

16GB 9,900₮ M16
24GB 14,900₮ M24
40GB 24,900₮ M40

20GB*

/VOO нэмэлт багц/
 

6,900₮ V15

*VOO нэмэлт багцыг зөвхөн VOO үйлчилгээнд ашиглана.

 

 

МАНАЙ ИНТЕРНЭТ админ дугаарт билл гарсан болон төлбөрийн сануулах мессэж дараа төлбөрт үйлчилгээний нөхцөлийн дагуу илгээгдэнэ.

Хэрэглэгч та  Мобикомын үндсэн эсвэл гэрээт аль ч салбарт бичиг баримттайгаа очиж, админ дугаараа бүртгүүлэх, солих, цуцлах боломжтой.

Хэрэглээний ХЯЗГААРГҮЙ үндсэн дата багцууд

Дата багц

Үнэ /НӨАТ орсон/

Дата багцын хугацаа

30GB*

19,900₮

Тухайн сардаа хүчинтэй

60GB*

29,900₮

90GB

39,900₮

 120GB

49,900₮

* 30GB хүртэл хэрэглээнд 3Mbps  хурдаар байх ба сонгосон багцын хэрэглээ хэтэрсэн тохиолдолд 128Kbps хүртэлх хурдаар ашиглана.
* 60GB болон 120GB хүртэл хэрэглээнд 4Mbps хурдаар, 60GB болон 120GB-с дээш хэрэглээнд 256Kbps хүртэлх хурдаар ашиглана.

Нэмэлт дата багцууд

Дата багц

Үнэ /НӨАТ орсон/

 дАТА  БАГЦЫН ХУГАЦАА

592-т илгээх мессэж

4GB

2,900₮

3 хоног

М4

8GB

4,900₮

5 хоног

М8

16GB 9,900₮ 10 хоног M16
24GB 14,900₮ 15 хоног M24
40GB 24,900₮ 30 хоног M40

20GB*

/VOO нэмэлт багц/
 

6,900₮ 15 хоног V15

*VOO нэмэлт багцыг зөвхөн VOO үйлчилгээнд ашиглана.

 • Нэмэлт дата багцын интернэтэд холбогдох хурд 5Mbps байна.
 • VOO нэмэлт багцын интернэтэд холбогдох хурд 8Mbps байна.
 • Та 592 тусгай дугаарт М админ дугаар М*  гэсэн мессэжийг илгээн нэмэлт дата багцаа идэвхжүүлээрэй. Жишээ нь: М 99хххххх М4,  М 99хххххх V15

Хэрэглээний ХЯЗГААРГҮЙ үндсэн дата багцууд

ДАТА БАГЦ

ҮНЭ /НӨАТ ОРСОН/

ДАТА БАГЦЫН ХУГАЦАА

30GB*

19,900₮

Тухайн сардаа хүчинтэй

60GB*

29,900₮

90GB

39,900₮

 120GB

49,900₮

* 30GB хүртэл хэрэглээнд 3Mbps  хурдаар байх ба сонгосон багцын хэрэглээ хэтэрсэн тохиолдолд 128Kbps хүртэлх хурдаар ашиглана.
* 60GB болон 120GB хүртэл хэрэглээнд 4Mbps хурдаар, 60GB болон 120GB-с дээш хэрэглээнд 256Kbps хүртэлх хурдаар ашиглана.

Нэмэлт дата багцууд

ДАТА БАГЦ

ҮНЭ /НӨАТ ОРСОН/

ДАТА БАГЦЫН ХУГАЦАА

592-Т ИЛГЭЭХ МЕССЭЖ

4GB

2,900₮

3 хоног

М4

8GB

4,900₮

 5 хоног

М8

16GB 9,900₮  10 хоног M16
24GB 14,900₮ 15 хоног M24
40GB 24,900₮  30 хоног M40

20GB*

/VOO нэмэлт багц/
 

6,900₮  15 хоног V15

*VOO нэмэлт багцыг зөвхөн VOO үйлчилгээнд ашиглана.

 

 • Нэмэлт дата багцын интернэтэд холбогдох хурд 5Mbps байна.
 • VOO нэмэлт багцын интернэтэд холбогдох хурд 8mbps байна.
 • Та 592 тусгай дугаарт М админ дугаар М*  гэсэн мессэжийг илгээн нэмэлт дата багцаа идэвхжүүлээрэй. Жишээ нь: М 99хххххх М4,  М 99хххххх V15

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ

“Манай интернэт” үйлчилгээг хэрхэн ашиглах вэ?
Төхөөрөмжийн хайрцаг дотор ашиглах заавар байгаа ба уг зааврын дагуу ашиглах боломжтой юм.

Wi-Fi төхөөрөмжид үүрэн холбооны бүх дугаарыг хийж ашиглах боломжтой юу?
Боломжгүй. Зөвхөн Мобикомын дугаарыг ашиглах боломжтой.

“Манай интернэт” төхөөрөмжид нэгэн зэрэг хэдэн хэрэглэгч холбогдох боломжтой вэ?
Нэг дор хамгийн ихдээ 8 хүртэлх хэрэглэгч Wi-Fi-д холбогдох боломжтой.

“Манай интернэт” төхөөрөмж зээлээр авах  боломжтой эсэхээ хаанаас шалгах вэ?
Та MobiCom application ашиглан төхөөрөмжийн зээлийн шалгуур хангасан эсэхээ шалгах боломжтой.

“Манай интернэт” үйлчилгээг урьдчилсан төлбөрт нөхцөлөөр авах боломжтой юу?
Боломжгүй. Зөвхөн дараа төлбөрт нөхцөлөөр авна.

Дата багцын хурд 128kbps болсон үед яаж хурдаа дахин 3mbps болгох вэ?
Та 592 дугаарт M1 болон M5 гэсэн хүсэлт илгээж 1GB болон 5GB нэмэлт дата багцыг идэвхжүүлэн хурдаа дахин 3Mbps болгох боломжтой.

Дата задгай хэрэглээний төлбөр гэж гарах уу?
Үндсэн дата багцуудын хэрэглээ хязгааргүй тул задгай хэрэглээний төлбөр гэж гарахгүй.

Дата багцын хугацаа дуусахад үлдэгдэл дата эрх устах уу?
Дата багцын хугацаа нь тухайн сардаа хүчинтэй ба уг хугацаа дуусахад дата багцын үлдэгдэл устахыг анхаарна уу.

Wi-Fi нууц үгээ хэрхэн өөрчлөх вэ?
Та 192.168.8.1 вэб хуудсанд нэвтэрч Settings => WLAN => WLAN basic settings хэсэгт хандан солих боломжтой.

Гэрээгээ хугацаанаас нь өмнө цуцалж болох уу?
Та Wi-Fi төхөөрөмжөө хүүгүй зээлээр авч 12 болон 24 сарын гэрээ байгуулаад хугацаанаас нь өмнө цуцалсан бол гэрээнд заасан торгуулийн дүнг төлөх үүрэгтэй.

Яриа хийх болон мессэж бичих боломжтой юу?
Уг дугаар нь ДАТА дугаар тул яриа хийх боломжгүй, харин мессэж бичих боломжтой.

Дата багцын хүчинтэй хугацаа болон үлдэгдлээ хэрхэн шалгах вэ?
Та MobiCom application ашиглан шалгах эсвэл админ дугаараас 592 тусгай дугаарт “M дата дугаар B” гэж илгээн шалгаарай. Жишээ нь: М 94****** В

 

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ

“Манай интернэт” үйлчилгээг хэрхэн ашиглах вэ?
Төхөөрөмжийн хайрцаг дотор ашиглах заавар байгаа ба уг зааврын дагуу ашиглах боломжтой юм.

Wi-Fi төхөөрөмжид үүрэн холбооны бүх дугаарыг хийж ашиглах боломжтой юу?
Боломжгүй. Зөвхөн Мобикомын дугаарыг ашиглах боломжтой.

“Манай интернэт” төхөөрөмжид нэгэн зэрэг хэдэн хэрэглэгч холбогдох боломжтой вэ?
Нэг дор хамгийн ихдээ 8 хүртэлх хэрэглэгч Wi-Fi-д холбогдох боломжтой.

“Манай интернэт” төхөөрөмж зээлээр авах  боломжтой эсэхээ хаанаас шалгах вэ?
Та MobiCom application ашиглан төхөөрөмжийн зээлийн шалгуур хангасан эсэхээ шалгах боломжтой.

“Манай интернэт” үйлчилгээг урьдчилсан төлбөрт нөхцөлөөр авах боломжтой юу?
Боломжгүй. Зөвхөн дараа төлбөрт нөхцөлөөр авна.

Дата багцын хурд 128kbps болсон үед яаж хурдаа дахин 3mbps болгох вэ?
Та 592 дугаарт M1 болон M5 гэсэн хүсэлт илгээж 1GB болон 5GB нэмэлт дата багцыг идэвхжүүлэн хурдаа дахин 3Mbps болгох боломжтой.

Дата задгай хэрэглээний төлбөр гэж гарах уу?
Үндсэн дата багцуудын хэрэглээ хязгааргүй тул задгай хэрэглээний төлбөр гэж гарахгүй.

Дата багцын хугацаа дуусахад үлдэгдэл дата эрх устах уу?
Дата багцын хугацаа нь тухайн сардаа хүчинтэй ба уг хугацаа дуусахад дата багцын үлдэгдэл устахыг анхаарна уу.

Wi-Fi нууц үгээ хэрхэн өөрчлөх вэ?
Та 192.168.8.1 вэб хуудсанд нэвтэрч Settings => WLAN => WLAN basic settings хэсэгт хандан солих боломжтой.

Гэрээгээ хугацаанаас нь өмнө цуцалж болох уу?
Та Wi-Fi төхөөрөмжөө хүүгүй зээлээр авч 12 болон 24 сарын гэрээ байгуулаад хугацаанаас нь өмнө цуцалсан бол гэрээнд заасан торгуулийн дүнг төлөх үүрэгтэй.

Яриа хийх болон мессэж бичих боломжтой юу?
Уг дугаар нь ДАТА дугаар тул яриа хийх боломжгүй, харин мессэж бичих боломжтой.

Дата багцын хүчинтэй хугацаа болон үлдэгдлээ хэрхэн шалгах вэ?
Та MobiCom application ашиглан шалгах эсвэл админ дугаараас 592 тусгай дугаарт “M дата дугаар B” гэж илгээн шалгаарай. Жишээ нь: М 94****** В