Үйлчилгээний тухай

МАНАЙ ИНТЕРНЭТ-ийн давуу талууд:

 • 8 хүртэл хэрэглэгч нэгэн зэрэг интернэтэд холбогдох боломжтой
 • Wi-Fi дэмждэг бүх төхөөрөмжөөр холбогдох боломжтой
 • Суурин болон зөөврийн байдлаар ашиглах боломжтой
 • Өрхийн хэрэгцээнд нийцүүлсэн дата багцын сонголт
 • Задгай хэрэглээний төлбөр 0₮.

12, 24 сар гэрээ байгуулсан тохиолдолд:

 

 

Үнэ /НӨАТ орсон/

Дата дугаар

3,500₮

Барьцаа төлбөр

20,000₮

Бүртгэлийн хураамж

10,000₮

 

 

 

Төхөөрөмжийн төрөл Үндсэн үнэ Зээлийн хугацаа

Урьдчилгаа төлбөр

/НӨАТ орсон/

Сард төлөх дүн

/НӨАТ орсон/

Урьдчилгаатай зээл

Wi-Fi роутэр

290,000₮

219,000₮

12 сар 65,400₮ 12,800₮
24 сар 65,400₮ 6,400₮
Халаасны Wi-Fi төхөөрөмж

195,000₮

169,000₮

12 сар 51,400₮ 9,800₮
24 сар 51,400₮

4,900₮

*Урьдчилгаагүй зээлийн 
үнэ тариф
Wi-Fi роутэр

290,000₮

219,000₮

12 сар 0 18,250₮
24 сар 9,125₮
Халаасны Wi-Fi төхөөрөмж

195,000₮

169,000₮

12 сар 14,083₮
24 сар

7,042₮

* Гар утасны дугаараа өөрийн нэр дээр 1 болон түүнээс дээш жил ашигласан тохиолдолд урьдчилгаагүй нөхцөлөөр авах боломжтой.

Санамж 

Хугацаанаасаа өмнө Wi-Fi төхөөрөмжийн зээлийн гэрээг цуцалсан тохиолдолд гэрээнд заасан торгуулийн дүнг төлнө.

МОБИКОМЫН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ТАВИГДАХ ШАЛГУУР:

 • Цахим үнэмлэх
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Дугаараа өөрийн нэр дээр сүүлийн 6 сар идэвхтэй ашигласан байх
 • Тухайн дугаарын сүүлийн 6 сар тус бүрийн хэрэглээ 7,900₮-өөс дээш байх
 • Банк санхүүгийн байгууллагад чанаргүй зээлгүй байх
 • Хэрэглэгч интернэт төхөөрөмжийн зээлийг зөвхөн нэг удаа авах боломжтой

ЗЭЭЛИЙН ШАЛГУУР ХАНГАСАН ЭСЭХЭЭ ШАЛГАХ:

 • 366 тусгай дугаарт "S" үсэг мессэжээр илгээх
 • Өөрт ойр байрлах Мобикомын үйлчилгээний салбарт хандах
Дата багц

Үнэ
/НӨАТ орсон/

Барьцаа төлбөр
/НӨАТ орсон/

Бүртгэлийн хураамж
/НӨАТ орсон/

10GB 14,900₮ 20,000₮ 10,000₮
20GB 19,900₮
40GB 29,900₮
  70GB   49,900₮ 40,000₮

Интернэтэд холбогдох хурд 3mbps хүртэл байх ба сонгосон багцын хэрэглээ хэтэрсэн тохиолдолд 128Kbps хүртэлх хурдаар ашиглана.
* 40GB болон 70GB хүртэл хэрэглээнд 4Mbps хурдаар, 40GB болон 70GB-с дээш хэрэглээнд 256Kbps хүртэлх хурдаар ашиглана.

Санамж
Манай интернэт үйлчилгээний Wi-Fi төхөөрөмжийг 100% бэлэн мөнгөөр авч буй тохиолдолд ДАТА СИМ 3,500 /НӨАТ орсон/ төгрөгийн үнэтэй байна.

 • Манай интернэт үйлчилгээний  багцын нөхцөлийг ЭНД дарж үзнэ үү
Админ дугаар

АДМИН ДУГААР гэж юу вэ?

МАНАЙ ИНТЕРНЭТ-д бүртгүүлэх Мобикомын үүрэн холбооны урьдчилсан төлбөрт, хосолсон төлбөрт, дараа төлбөрт дугаарыг хэлнэ.

МАНАЙ ИНТЕРНЭТ-ийн хэрэглэгчид админ дугаараа бүртгүүлээд, дараах үйлчилгээг авах боломжтой:

 • Хэрэглээний төлбөрийн мэдээллээ авах
 • Багцын үлдэгдлээ шалгах
 • Нэмэлт дата багц идэвхжүүлэх.

Хэрэглэгч та дараах зааврын дагуу 592 дугаарт мессэж илгээж, нэмэлт дата багцаа идэвхжүүлээрэй.

 

 

Нэмэлт дата багц

Нэмэлт дата багц идэвхжүүлэх код

1GB

m1

5GB

m5

 

МАНАЙ ИНТЕРНЭТ админ дугаарт билл гарсан болон төлбөрийн сануулах мессэж дараа төлбөрт үйлчилгээний нөхцөлийн дагуу илгээгдэнэ.

Хэрэглэгч та  Мобикомын үндсэн эсвэл гэрээт аль ч салбарт бичиг баримттайгаа очиж, админ дугаараа бүртгүүлэх, солих, цуцлах боломжтой.

Хэрэглээний ХЯЗГААРГҮЙ үндсэн дата багцууд

Дата багц

Үнэ /НӨАТ орсон/

Дата багцын хугацаа

10GB

14,900₮

Тухайн сардаа хүчинтэй

20GB

19,900₮

40GB*

29,900₮

 70GB*  

49,900₮

Интернэтэд холбогдох хурд 3mbps хүртэл байх ба сонгосон багцын хэрэглээ хэтэрсэн тохиолдолд 128Kbps хүртэлх хурдаар ашиглана.
* 40GB болон 70GB хүртэл хэрэглээнд 4Mbps хурдаар, 40GB болон 70GB-с дээш хэрэглээнд 256Kbps хүртэлх хурдаар ашиглана.

Үндсэн дата багцын хэрэглээ дуусаж, хурд 128 Kbps болсон тохиолдолд дараах нэмэлт багцуудаас ашиглах боломжтой.  Нэмэлт дата багцын интернэтэд холбогдох хурд 3mbps хүртэл байна.

Нэмэлт дата багцууд

Дата багц

Үнэ /НӨАТ орсон/

592-т илгээх мессэж

1GB

3,900₮

М1

5GB

9,900₮

М5

 • 592 тусгай дугаарт сонгосон нэмэлт дата багцын харгалзах утгыг илгээн идэвхжүүлнэ үү.

Хэрэглээний ХЯЗГААРГҮЙ үндсэн дата багцууд

Дата багц

Үнэ /НӨАТ орсон/

Дата багцын хугацаа

10GB

14,900₮

Тухайн сардаа хүчинтэй

20GB

19,900₮

40GB*

29,900₮

70GB*

49,900₮

Интернэтэд холбогдох хурд 3mbps хүртэл байх ба сонгосон багцын хэрэглээ хэтэрсэн тохиолдолд 128Kbps хүртэлх хурдаар ашиглана.

* 40GB болон 70GB хүртэл хэрэглээнд 4Mbps хурдаар, 40GB болон 70GB-с дээш хэрэглээнд 256Kbps хүртэлх хурдаар ашиглана.
 

Үндсэн дата багцын хэрэглээ дуусаж, хурд 128 Kbps болсон тохиолдолд дараах нэмэлт багцуудаас ашиглах боломжтой.  Нэмэлт дата багцын интернэтэд холбогдох хурд 3mbps хүртэл байна.

Нэмэлт дата багцууд

Дата багц

Үнэ /НӨАТ орсон/

592-т илгээх мессэж

1GB

3,900₮

М1

5GB

9,900₮

М5

 • 592 тусгай дугаарт сонгосон нэмэлт дата багцын харгалзах утгыг илгээн идэвхжүүлнэ үү.

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ

“Манай интернэт” үйлчилгээг хэрхэн ашиглах вэ?
Төхөөрөмжийн хайрцаг дотор ашиглах заавар байгаа ба уг зааврын дагуу ашиглах боломжтой юм.

Wi-Fi төхөөрөмжид үүрэн холбооны бүх дугаарыг хийж ашиглах боломжтой юу?
Боломжгүй. Зөвхөн Мобикомын дугаарыг ашиглах боломжтой.

“Манай интернэт” төхөөрөмжид нэгэн зэрэг хэдэн хэрэглэгч холбогдох боломжтой вэ?
Нэг дор хамгийн ихдээ 8 хүртэлх хэрэглэгч Wi-Fi-д холбогдох боломжтой.

“Манай интернэт” үйлчилгээг урьдчилсан төлбөрт нөхцөлөөр авах боломжтой юу?
Боломжгүй. Зөвхөн дараа төлбөрт нөхцөлөөр авна.

Дата багцын хурд 128kbps болсон үед яаж хурдаа дахин 3mbps болгох вэ?
Та 592 дугаарт M1 болон M5 гэсэн хүсэлт илгээж 1GB болон 5GB нэмэлт дата багцыг идэвхжүүлэн хурдаа дахин 3Mbps болгох боломжтой.

Дата задгай хэрэглээний төлбөр гэж гарах уу?
Үндсэн дата багцуудын хэрэглээ хязгааргүй тул задгай хэрэглээний төлбөр гэж гарахгүй.

Дата багцын хугацаа дуусахад үлдэгдэл дата эрх устах уу?
Дата багцын хугацаа нь тухайн сардаа хүчинтэй ба уг хугацаа дуусахад дата багцын үлдэгдэл устахыг анхаарна уу.

Wi-Fi нууц үгээ хэрхэн өөрчлөх вэ?
Та 192.168.8.1 вэб хуудсанд нэвтэрч Settings => WLAN => WLAN basic settings хэсэгт хандан солих боломжтой.

Гэрээгээ хугацаанаас нь өмнө цуцалж болох уу?
Та Wi-Fi төхөөрөмжөө хүүгүй зээлээр авч 12 болон 24 сарын гэрээ байгуулаад хугацаанаас нь өмнө цуцалсан бол гэрээнд заасан торгуулийн дүнг төлөх үүрэгтэй.

Яриа хийх болон мессэж бичих боломжтой юу?
Уг дугаар нь ДАТА дугаар тул яриа хийх боломжгүй, харин мессэж бичих боломжтой.

Дата багцын хүчинтэй хугацаа болон үлдэгдлээ хэрхэн шалгах вэ?
Та 592 тусгай дугаарт “B” үсэг илгээн шалгаарай.

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ

“Манай интернэт” үйлчилгээг хэрхэн ашиглах вэ?
Төхөөрөмжийн хайрцаг дотор ашиглах заавар байгаа ба уг зааврын дагуу ашиглах боломжтой юм.

Wi-Fi төхөөрөмжид үүрэн холбооны бүх дугаарыг хийж ашиглах боломжтой юу?
Боломжгүй. Зөвхөн Мобикомын дугаарыг ашиглах боломжтой.

“Манай интернэт” төхөөрөмжид нэгэн зэрэг хэдэн хэрэглэгч холбогдох боломжтой вэ?
Нэг дор хамгийн ихдээ 8 хүртэлх хэрэглэгч Wi-Fi-д холбогдох боломжтой.

“Манай интернэт” үйлчилгээг урьдчилсан төлбөрт нөхцөлөөр авах боломжтой юу?
Боломжгүй. Зөвхөн дараа төлбөрт нөхцөлөөр авна.

Дата багцын хурд 128kbps болсон үед яаж хурдаа дахин 3mbps болгох вэ?
Та 592 дугаарт M1 болон M5 гэсэн хүсэлт илгээж 1GB болон 5GB нэмэлт дата багцыг идэвхжүүлэн хурдаа дахин 3Mbps болгох боломжтой.

Дата задгай хэрэглээний төлбөр гэж гарах уу?
Үндсэн дата багцуудын хэрэглээ хязгааргүй тул задгай хэрэглээний төлбөр гэж гарахгүй.

Дата багцын хугацаа дуусахад үлдэгдэл дата эрх устах уу?
Дата багцын хугацаа нь тухайн сардаа хүчинтэй ба уг хугацаа дуусахад дата багцын үлдэгдэл устахыг анхаарна уу.

Wi-Fi нууц үгээ хэрхэн өөрчлөх вэ?
Та 192.168.8.1 вэб хуудсанд нэвтэрч Settings => WLAN => WLAN basic settings хэсэгт хандан солих боломжтой.

Гэрээгээ хугацаанаас нь өмнө цуцалж болох уу?
Та Wi-Fi төхөөрөмжөө хүүгүй зээлээр авч 12 болон 24 сарын гэрээ байгуулаад хугацаанаас нь өмнө цуцалсан бол гэрээнд заасан торгуулийн дүнг төлөх үүрэгтэй.

Яриа хийх болон мессэж бичих боломжтой юу?
Уг дугаар нь ДАТА дугаар тул яриа хийх боломжгүй, харин мессэж бичих боломжтой.

Дата багцын хүчинтэй хугацаа болон үлдэгдлээ хэрхэн шалгах вэ?
Та 592 тусгай дугаарт “B” үсэг илгээн шалгаарай.