Booster буюу Хурдасгуур

Та өрхийн интернэтийн хурдаа хүссэнээрээ нэмэгдүүлэхийг хүсвэл хормын дотор 10 Mbps, 25 Mbps болон 50 Mbps хурдаар огцом нэмэгдүүлэх Booster буюу Хурдасгуур үйлчилгээг санал болгож байна. 

  • Хэрэгцээтэй үедээ хэт өндөр хурд ашиглан ажлаа амжуулах боломжтой
  • Yйлчлvvлэх эрхийг мессэжээр захиалж, мессэжээр худалдан авна
  • Хэрэгцээндээ тохируулан хурдаа нэмэгдүүлэх боломжтой
  • Гэрээ байгуулж, сар бүр төлбөр төлөхгүй
  • Цаг хугацаа хэмнэнэ

Үйлчилгээний эрх, үнэ тариф

TURBOBOOSTER

MEGABOOSTER

ULTRABOOSTER

3 цагийн эрх

24 цагийн эрх

3 цагийн эрх

24 цагийн эрх

3 цагийн эрх

24 цагийн эрх

1'000₮

5'000₮

2'000₮

10'000₮

3'000₮

15'000₮

591 дугаарт илгээх

Username T3

591 дугаарт илгээх 

Username T24

591 дугаарт илгээх

Username M3

591 дугаарт илгээх

Username M24

591 дугаарт илгээх 

Username U3

591 дугаарт илгээх

Username U24

Жишээ нь: “Internet99" гэсэн нэртэй хэрэглэгч ULTRABOOSTER үйлчилгээний 24 цагийн эрх худалдан авах бол “Internet99 U24” гэсэн мессэжийг 591 дугаарт илгээнэ. Үүний дараа үйлчилгээний эрхийг баталгаажуулан авахыг зөвшөөрсөн “OK” гэсэн мессэжийг 591 дугаарт илгээнэ.

Үйлчилгээг вэб хуудсаар дамжин идэвхжүүлэх заавар

       

     "Booster үйлчилгээ" цэс рүү орж худалдан авсан эрхээ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ гэж дарж баталгаажуулна.

   Үйлчилгээг идэвхжүүлмэгц интернэтийн хурд өсөж, үйлчилгээний цаг хасагдаж эхлэнэ.

 

Санамж

Хурдны ХЯЗГААРГҮЙ багцын хэрэглэгч Мобинет Booster үйлчилгээг ашиглах боломжгүй байна.

Тест

 Нэгэнт идэвхжүүлсэн үйлчилгээг түр зогсоох, дахин эхлүүлэх боломжгүйг анхаарна уу.

 

Booster буюу Хурдасгуур

Та өрхийн интернэтийн хурдаа хүссэнээрээ нэмэгдүүлэхийг хүсвэл хормын дотор 10 Mbps, 25 Mbps болон 50 Mbps хурдаар огцом нэмэгдүүлэх Booster буюу Хурдасгуур үйлчилгээг санал болгож байна. 

  • Хэрэгцээтэй үедээ хэт өндөр хурд ашиглан ажлаа амжуулах боломжтой
  • Yйлчлvvлэх эрхийг мессэжээр захиалж, мессэжээр худалдан авна
  • Хэрэгцээндээ тохируулан хурдаа нэмэгдүүлэх боломжтой
  • Гэрээ байгуулж, сар бүр төлбөр төлөхгүй
  • Цаг хугацаа хэмнэнэ

Үйлчилгээний эрх, үнэ тариф

TURBOBOOSTER

MEGABOOSTER

ULTRABOOSTER

3 цагийн эрх

24 цагийн эрх

3 цагийн эрх

24 цагийн эрх

3 цагийн эрх

24 цагийн эрх

1'000₮

5'000₮

2'000₮

10'000₮

3'000₮

15'000₮

591 дугаарт илгээх

Username T3

591 дугаарт илгээх 

Username T24

591 дугаарт илгээх

Username M3

591 дугаарт илгээх

Username M24

591 дугаарт илгээх 

Username U3

591 дугаарт илгээх

Username U24

Жишээ нь: “Internet99" гэсэн нэртэй хэрэглэгч ULTRABOOSTER үйлчилгээний 24 цагийн эрх худалдан авах бол “Internet99 U24” гэсэн мессэжийг 591 дугаарт илгээнэ. Үүний дараа үйлчилгээний эрхийг баталгаажуулан авахыг зөвшөөрсөн “OK” гэсэн мессэжийг 591 дугаарт илгээнэ.

Үйлчилгээг вэб хуудсаар дамжин идэвхжүүлэх заавар

       

     "Booster үйлчилгээ" цэс рүү орж худалдан авсан эрхээ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ гэж дарж баталгаажуулна.

   Үйлчилгээг идэвхжүүлмэгц интернэтийн хурд өсөж, үйлчилгээний цаг хасагдаж эхлэнэ.

 

Санамж

Хурдны ХЯЗГААРГҮЙ багцын хэрэглэгч Мобинет Booster үйлчилгээг ашиглах боломжгүй байна.

Тест

 Нэгэнт идэвхжүүлсэн үйлчилгээг түр зогсоох, дахин эхлүүлэх боломжгүйг анхаарна уу.