Surprise - Нэгж шилжүүлэх үйлчилгээ

Яаралтай нэгж хэрэгтэй болсон үед найз нөхдөдөө өөрийн дугаараас нэгж илгээх, эсвэл бусдад нэгж илгээн гэнэтийн бэлэг барихыг хүсвэл та Surprise үйлчилгээг ашиглаарай. Энэхүү үйлчилгээг Мобикомын Дараа төлбөрт, Урьдчилсан төлбөрт болон Хосолсон төлбөрт үйлчилгээний бүх хэрэглэгчид ашиглах боломжтой.

 

 

Хэрэглэгч Шилжүүлэх боломжтой нэгжийн дүн Нэгж шилжүүлэх дээд хязгаар Нэгж шилжүүлэлтийН шимтгэл
Урьдчилсан төлбөрт | Хосолсон төлбөрт * 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Өдөрт 5 удаа surprise үйлчилгээг ашиглах боломжтой. Өдөрт шилжүүлэх нэгжийн дээд хязгаар 5000₮ * Шилжүүлсэн нэгжийн дүнгийн 10% -ийг үйлчилгээний төлбөрт тооцно. Жишээ нь: Та Surprise үйлчилгээгээр 100 нэгж шилжүүлсэн бол таны данснаас 100 + 10 (100*10%) = 110 нэгж хасагдах болно
Дараа төлбөрт * 1000,2500,5000 Өдөрт 5 удаа surprise үйлчилгээг ашиглах боломжтой. Сард шилжүүлэх нэгжийн дээд хязгаар 15000₮

 

 

ШИЛЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ НЭГЖИЙН ДҮН
Урьдчилсан төлбөрт | Хосолсон төлбөрт * 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
Дараа төлбөрт

* 1000,2500,5000

НЭГЖ ШИЛЖҮҮЛЭХ ШИТМГЭЛ  * Шилжүүлсэн нэгжийн дүнгийн 10% -ийг үйлчилгээний төлбөрт тооцно. Жишээ нь: Та Surprise үйлчилгээгээр 100 нэгж шилжүүлсэн бол таны данснаас 100 + 10 (100*10%) = 110 нэгж хасагдах болно.

 

НЭГЖ ШИЛЖҮҮЛЭХ ДЭЭД ХЯЗГААР
Урьдчилсан төлбөрт | Хосолсон төлбөрт Өдөрт 5 удаа surprise үйлчилгээг ашиглах боломжтой. Өдөрт шилжүүлэх нэгжийн дээд хязгаар 5000₮
Дараа төлбөрт

Өдөрт 5 удаа surprise үйлчилгээг ашиглах боломжтой. Сард шилжүүлэх нэгжийн дээд хязгаар 15000₮

Нэгж шилжүүлэг шимтгэл * Шилжүүлсэн нэгжийн дүнгийн 10% -ийг үйлчилгээний төлбөрт тооцно. Жишээ нь: Та Surprise үйлчилгээгээр 100 нэгж шилжүүлсэн бол таны данснаас 100 + 10 (100*10%) = 110 нэгж хасагдах болно.