Дугаар нууцлах

Дугаар нууцлах үйлчилгээний хэрэглэгч болсноор хүссэн дуудлагаа нууцлан дуудлага хийх боломжтой болох юм.

Үйлчилгээний эрхээ авснаас эхлээд хэрэглэгчийн дугаар бүх дуудлагуудад нууцлагдсан байна. 

Хэрвээ та өөрийн дугаараа залгаж буй хэрэглэгчдэдээ харуулахыг хүсвэл *31#9******* гэж залгана.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ БАГЦ ҮНЭ ТАРИФ
Дараа төлбөрт хэрэглэгчид Signature Үнэгүй
Mobizone 1000 төгрөг ( НӨАТ ороогүй)
Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгчид MobiCard 1200 төгрөг
Be
Stars
Үнэ тарифт НӨАТ орсон

Санамж Хэрэглэгч та Дугаар нууцлах үйлчилгээг зүй зохистой ашиглана уу. Хэрвээ зүй зохисгүй хэрэглээнээс үүдэн эрх бүхий байгууллагаас нууцалсан дугаарын мэдээллийг өгөхийг шаардвал холбогдох мэдээллийг гарган өгөхийг анхаарна уу. MobiCom

Дугаар нууцлах

Дугаар нууцлах үйлчилгээний хэрэглэгч болсноор хүссэн дуудлагаа нууцлан дуудлага хийх боломжтой болох юм.

Үйлчилгээний эрхээ авснаас эхлээд хэрэглэгчийн дугаар бүх дуудлагуудад нууцлагдсан байна. 

Хэрвээ та өөрийн дугаараа залгаж буй хэрэглэгчдэдээ харуулахыг хүсвэл *31#9******* гэж залгана.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ БАГЦ ҮНЭ ТАРИФ
Дараа төлбөрт хэрэглэгчид Signature Үнэгүй
Mobizone 1000 төгрөг ( НӨАТ ороогүй)
Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгчид MobiCard 1200 төгрөг
Be
Stars
Үнэ тарифт НӨАТ орсон

Санамж Хэрэглэгч та Дугаар нууцлах үйлчилгээг зүй зохистой ашиглана уу. Хэрвээ зүй зохисгүй хэрэглээнээс үүдэн эрх бүхий байгууллагаас нууцалсан дугаарын мэдээллийг өгөхийг шаардвал холбогдох мэдээллийг гарган өгөхийг анхаарна уу. MobiCom