Дуут шуудан

Voice mail буюу дуут шуудан үйлчилгээ нь хариу өгөх боломжгүй үед залгасан дуудлага бүрийг хүлээн авдаг үйлчилгээ юм. Таныг хурал цуглаантай, утсаа унтраасан, эсвэл өөрөө хариу өгөхийг хүсэхгүй байгаа бүхий л тохиолдолд тань руу залгаж байгаа хүн таны дуут шууданд мэдээллээ үлдээх боломжтой.

Үйлчилгээний үнэ тариф

  ДАРАА ТӨЛБӨРТ ХЭРЭГЛЭГЧ УРЬДЧИЛСАН ТӨЛБӨРТ ХЭРЭГЛЭГЧ
Сарын хураамж 450 төг ( НӨАТ ороогүй) 500 төг
Дуут шуудан үлдээх Сүлжээн дэх ярианы тариф
Дуут шуудан шалгах Үнэгүй
200 дугаарт залгаж дуут шуудан илгээх Сүлжээн дэх ярианы тариф

Шинэ хэрэглэгч болоход бүх хэрэглэгчдэд 1234 гэсэн нууц дугаар мессежээр ирэх бөгөөд энэхүү нууц дугаарыг та дуут шуудангаа шалгахдаа ашиглана.

Дуут шуудан үйлчилгээг идэвхжүүлэхийн тулд  утасны тохиргоо шаардлагатай ба ямар маркийн утас хэрэглэдгээс шалтгаалан гар утсандаа доорх тохиргоог хийнэ.

Nokia Menu-Settings-Call divert- Voice calls
Samsung Menu-Settings-Nerwork services-Call diverting
Sony Ericson Menu-Calls-Divert calls-Voice calls
Motorola Menu-Settings-call divert-Voice calls-Detailed
Siemens Menu-Setup-Phone setup-Divert
Panasonic Menu-my phone-phone settings-call diverts-voice calls
BlackBerry Дуудлага хийх ногоон товчлуур-BlackBerry товчлуур-Options-Call Forwarding

Тохиргооны цэс рүү ороход дараах сонголтууд гарч ирнэ

All voice calls Ямар ч дуудлагыг хүлээн авах боломжгүй тохиолдолд уг нөхцөлийг сонгоно. Ирсэн бүх дуудлага дуут шууданд холбогдоно.
If busy Яриа хийж буй үед залгасан хэрэглэгч дуут шууданд холбогдоно.
If not answered/ If not available /no reply Дуудаад аваагүй тохиолдолд дуут шууданд холбогдоно. Дуудуулах хугацааг хэдэн секунд байхыг сонгох боломжтой.
If out of reach/unreachable Утсаа унтраасан эсвэл сүлжээний хамрах хүрээнээс гарсан үед ирсэн дуудлага дуут шууданд холбогдоно.
No call diverts/deactivate Уг нөхцөлийг сонгосноор дээрх бүх нөхцөлүүд цуцлагдана.

Дуут шуудангийн хайрцаг 30 хүртэлх мессэж хадгалах багтаамжтай бөгөөд хайрцаг тань дүүрч эхлэхэд анхааруулж мессэжээр мэдээлэх болно.

Дуут шуудан

Voice mail буюу дуут шуудан үйлчилгээ нь хариу өгөх боломжгүй үед залгасан дуудлага бүрийг хүлээн авдаг үйлчилгээ юм. Таныг хурал цуглаантай, утсаа унтраасан, эсвэл өөрөө хариу өгөхийг хүсэхгүй байгаа бүхий л тохиолдолд тань руу залгаж байгаа хүн таны дуут шууданд мэдээллээ үлдээх боломжтой.

Үйлчилгээний үнэ тариф

  ДАРАА ТӨЛБӨРТ ХЭРЭГЛЭГЧ УРЬДЧИЛСАН ТӨЛБӨРТ ХЭРЭГЛЭГЧ
Сарын хураамж 450 төг ( НӨАТ ороогүй) 500 төг
Дуут шуудан үлдээх Сүлжээн дэх ярианы тариф
Дуут шуудан шалгах Үнэгүй
200 дугаарт залгаж дуут шуудан илгээх Сүлжээн дэх ярианы тариф

Шинэ хэрэглэгч болоход бүх хэрэглэгчдэд 1234 гэсэн нууц дугаар мессежээр ирэх бөгөөд энэхүү нууц дугаарыг та дуут шуудангаа шалгахдаа ашиглана.

Дуут шуудан үйлчилгээг идэвхжүүлэхийн тулд  утасны тохиргоо шаардлагатай ба ямар маркийн утас хэрэглэдгээс шалтгаалан гар утсандаа доорх тохиргоог хийнэ.

Nokia Menu-Settings-Call divert- Voice calls
Samsung Menu-Settings-Nerwork services-Call diverting
Sony Ericson Menu-Calls-Divert calls-Voice calls
Motorola Menu-Settings-call divert-Voice calls-Detailed
Siemens Menu-Setup-Phone setup-Divert
Panasonic Menu-my phone-phone settings-call diverts-voice calls
BlackBerry Дуудлага хийх ногоон товчлуур-BlackBerry товчлуур-Options-Call Forwarding

Тохиргооны цэс рүү ороход дараах сонголтууд гарч ирнэ

All voice calls Ямар ч дуудлагыг хүлээн авах боломжгүй тохиолдолд уг нөхцөлийг сонгоно. Ирсэн бүх дуудлага дуут шууданд холбогдоно.
If busy Яриа хийж буй үед залгасан хэрэглэгч дуут шууданд холбогдоно.
If not answered/ If not available /no reply Дуудаад аваагүй тохиолдолд дуут шууданд холбогдоно. Дуудуулах хугацааг хэдэн секунд байхыг сонгох боломжтой.
If out of reach/unreachable Утсаа унтраасан эсвэл сүлжээний хамрах хүрээнээс гарсан үед ирсэн дуудлага дуут шууданд холбогдоно.
No call diverts/deactivate Уг нөхцөлийг сонгосноор дээрх бүх нөхцөлүүд цуцлагдана.

Дуут шуудангийн хайрцаг 30 хүртэлх мессэж хадгалах багтаамжтай бөгөөд хайрцаг тань дүүрч эхлэхэд анхааруулж мессэжээр мэдээлэх болно.