Шуурхай нэгж

Танд яаралтай ярих шаардлага гарсан үед ашиглах боломжтой үйлчилгээ.

Үйлчилгээний давуу тал

  • Заавал үйлчилгээний салбар, гэрээт борлуулагч руу очих шаардлагагүй
  • Үйлчилгээг ашиглахад хялбар
  • Өмнөх үлдэгдлээ төлсөн нөхцөлд сард хэдэн ч удаа ашиглах боломжтой
  • Цаг завыг хэмнэнэ

Үйлчилгээг хэрэглэх заавар

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид*500# гэж бичин дуудлага хийх ногоон товчийг дарснаар таны утсанд 500 нэгж автоматаар орж ирнэ.

Үйлчилгээний төлбөр 50 төгрөг байна. (Шуурхай нэгжийн үйлчилгээг авсан хэрэглэгч нь өөрийн дансыг нэгжээр цэнэглэхэд өмнөх ашигласан нэгж нь 10%-ийн үйлчилгээний хураамжийн хамт суутгагдана)

СанамжШинэ хэрэглэгч энэхүү үйлчилгээг ашиглах боломжгүй байх ба дугаараа ашиглаж эхэлснээс 6 сарын дараа үйлчилгээг ашиглах эрх нээгдэнэ.

Шуурхай нэгж

Танд яаралтай ярих шаардлага гарсан үед ашиглах боломжтой үйлчилгээ.

Үйлчилгээний давуу тал

  • Заавал үйлчилгээний салбар, гэрээт борлуулагч руу очих шаардлагагүй
  • Үйлчилгээг ашиглахад хялбар
  • Өмнөх үлдэгдлээ төлсөн нөхцөлд сард хэдэн ч удаа ашиглах боломжтой
  • Цаг завыг хэмнэнэ

Үйлчилгээг хэрэглэх заавар

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид*500# гэж бичин дуудлага хийх ногоон товчийг дарснаар таны утсанд 500 нэгж автоматаар орж ирнэ.

Үйлчилгээний төлбөр 50 төгрөг байна. (Шуурхай нэгжийн үйлчилгээг авсан хэрэглэгч нь өөрийн дансыг нэгжээр цэнэглэхэд өмнөх ашигласан нэгж нь 10%-ийн үйлчилгээний хураамжийн хамт суутгагдана)

СанамжШинэ хэрэглэгч энэхүү үйлчилгээг ашиглах боломжгүй байх ба дугаараа ашиглаж эхэлснээс 6 сарын дараа үйлчилгээг ашиглах эрх нээгдэнэ.