Дугаар нууцлах үйлчилгээ Дугаар нууцлах үйлчилгээ

Дугаар нууцлах үйлчилгээний хэрэглэгч болсноор дугаараа нууцлан бусад руу ярих боломжтой.

Үйлчилгээг идэвхжүүлэх

Дугаар нууцлах үйлчилгээг идэвхжүүлэхдээ ON гэсэн мессэжийг 480 дугаарт илгээнэ. 

Нэг өдрийн хугацаатай идэвхжүүлэхдээ D гэсэн мессэжийг 480 дугаарт илгээнэ. /Зөвхөн Урьдчилсан болон Хосолсон төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчдэд/

Хэрэв та өөрийн дугаараа залгаж буй хэрэглэгчдээ харуулахыг хүсвэл *31#9******* гэж залгана уу.

Үйлчилгээний үнэ тариф

Хэрэглэгч Идэвхжүүлэх
/480 дугаарт илгээнэ/
Сарын төлбөр Идэвхжүүлэх
/480 дугаарт илгээнэ/
Нэг өдрийн
төлбөр
Урьдчилсан төлбөрт | Хосолсон төлбөрт ON 1200₮ D 50
Дараа төлбөрт - -

 

Үйлчилгээг хаах

Та Дугаар нууцлах үйлчилгээг хаахыг хүсвэл 480 дугаарт OFF гэсэн мессэж илгээнэ:

Санамж: Хэрэглэгч та дугаар нууцлах үйлчилгээг зүй зохистой ашиглана уу. Зүй зохисгүй хэрэглээнээс үүдэн эрх бүхий байгууллагаас нууцласан дугаарын мэдээллийг өгөхийг шаардсан тохиолдолд холбогдох мэдээллийг гаргаж өгөхийг анхаарна уу. 

 

Үйлчилгээг идэвхжүүлэх

Дугаар нууцлах үйлчилгээг идэвхжүүлэхдээ ON гэсэн мессэжийг 480 дугаарт илгээнэ. 

Нэг өдрийн хугацаатай идэвхжүүлэхдээ D гэсэн мессэжийг 480 дугаарт илгээнэ. /Зөвхөн Урьдчилсан болон Хосолсон төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчдэд/

Хэрэв та өөрийн дугаараа залгаж буй хэрэглэгчдээ харуулахыг хүсвэл *31#9******* гэж залгана уу.

Үйлчилгээний үнэ тариф

ДАРАА ТӨЛБӨРТ
Сарын төлбөр 1200₮
Идэвхжүүлэх /480 дугаарт илгээнэ/ ON

 

УРЬДЧИЛСАН ТӨЛБӨР | ХОСОЛСОН ТӨЛБӨРТ
Сарын төлбөр 1200₮
Сараар идэвхжүүлэх /480 дугаарт илгээнэ/ ON
Нэг өдрийн төлбөр 50₮
Өдрөөр идэвхжүүлэх /480 дугаарт илгээнэ/ D

Үйлчилгээг хаах

Та Дугаар нууцлах үйлчилгээг хаахыг хүсвэл 480 дугаарт OFF гэсэн мессэж илгээнэ:

Санамж: Хэрэглэгч та дугаар нууцлах үйлчилгээг зүй зохистой ашиглана уу. Зүй зохисгүй хэрэглээнээс үүдэн эрх бүхий байгууллагаас нууцласан дугаарын мэдээллийг өгөхийг шаардсан тохиолдолд холбогдох мэдээллийг гаргаж өгөхийг анхаарна уу.