Та байгууллагынхаа хэрэглээнд тохирсон үйлчилгээний багцуудаас сонгон, өөрийн сервер төхөөрөмжөө интернэтийн нөөц гарц, цахилгаан тэжээлийн 24 цагийн тасралтгүй найдвартай эх үүсвэрт холбогдсон, агааржуулалт, хамгаалалтын цогц системтэй өрөө тасалгаанд байршуулах үйлчилгээ.

Үйлчилгээний онцлог

  • Серверийн хэмжээ, интернэтийн хурднаас хамаарах үйлчилгээний багцыг сонгох боломжтой
  • Сервер төхөөрөмжийг олон улсын стандартад нийцсэн зориулалтын өрөөнд байрлуулснаар ямар нэгэн эвдрэл гэмтэл, сүлжээний тасалдал зэргээс бүрэн сэргийлнэ
UPLOAD DOWNLOAD САРЫН СУУРЬ ХУРААМЖ (₮)
СЕРВЕР БАЙРШУУЛАХ
1 Mbps 256 Kbps 130,000
2 Mbps 512 Kbps 190,000
6 Mbps 1.5 Mbps 320,000
12 Mbps 3 Mbps 550,000
20 Mbps 5 Mbps 750,000
32 Mbps 8 Mbps 1,140,000
40 Mbps 10 Mbps 1,640,000
48 Mbps 12 Mbps 1,810,000
0 Mbps 0 Mbps 90,000 (Нэмэлт 1 unit)
СЕРВЕР ХОСТ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТҮР ХААХ (ХЭРЭГЛЭГЧ СЕРВЕРТ ХАНДАХ ПОРТЫГ ХААХ)
Нэгж unit (1 ширхэг сервер) 65,000
РАК ТҮРЭЭС
0 Mbps 0 Mbps 3,900,000

Үнийн дүнд НӨАТ багтаагүй болно

СУУРИЛУУЛАЛТЫН ХУРААМЖ НЭГ УДААГИЙН ТӨЛБӨР (₮)
Сервер суурилуулалтын хураамж 30,000
Рак Суурилуулалтын хураамж 150,000

Үнийн дүнд НӨАТ багтаагүй болно

НЭМЭЛТ IP ХАЯГ САРЫН СУУРЬ ХУРАМЖ (₮)
IP хаяг х 1 ширхэг (IP4 хаяг) 6,800
IP хаяг х 5 ширхэг (IP8 хаяг) 32,000
IP хаяг х 13 ширхэг (IP16 хаяг) 82,000
IP хаяг х 29 ширхэг (IP32 хаяг) 164,000

Үнийн дүнд НӨАТ багтаагүй болно

UPLOAD DOWNLOAD САРЫН СУУРЬ ХУРААМЖ (₮)
СЕРВЕР БАЙРШУУЛАХ
1 Mbps 256 Kbps 130,000
2 Mbps 512 Kbps 190,000
6 Mbps 1.5 Mbps 320,000
12 Mbps 3 Mbps 550,000
20 Mbps 5 Mbps 750,000
32 Mbps 8 Mbps 1,140,000
40 Mbps 10 Mbps 1,640,000
48 Mbps 12 Mbps 1,810,000
0 Mbps 0 Mbps 90,000 (Нэмэлт 1 unit)
СЕРВЕР ХОСТ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТҮР ХААХ (ХЭРЭГЛЭГЧ СЕРВЕРТ ХАНДАХ ПОРТЫГ ХААХ)
Нэгж unit (1 ширхэг сервер) 65,000
РАК ТҮРЭЭС
0 Mbps 0 Mbps 3,900,000

Үнийн дүнд НӨАТ багтаагүй болно

СУУРИЛУУЛАЛТЫН ХУРААМЖ НЭГ УДААГИЙН ТӨЛБӨР (₮)
Сервер суурилуулалтын хураамж 30,000
Рак Суурилуулалтын хураамж 150,000

Үнийн дүнд НӨАТ багтаагүй болно

НЭМЭЛТ IP ХАЯГ САРЫН СУУРЬ ХУРАМЖ (₮)
IP хаяг х 1 ширхэг (IP4 хаяг) 6,800
IP хаяг х 5 ширхэг (IP8 хаяг) 32,000
IP хаяг х 13 ширхэг (IP16 хаяг) 82,000
IP хаяг х 29 ширхэг (IP32 хаяг) 164,000

Үнийн дүнд НӨАТ багтаагүй болно