Та байгууллагынхаа хэрэглээнд тохирсон үйлчилгээний багцуудаас сонгон, өөрийн сервер төхөөрөмжөө интернэтийн нөөц гарц, цахилгаан тэжээлийн 24 цагийн тасралтгүй найдвартай эх үүсвэрт холбогдсон, агааржуулалт, хамгаалалтын цогц системтэй өрөө тасалгаанд байршуулах үйлчилгээ.

Үйлчилгээний онцлог

  • Серверийн хэмжээ, интернэтийн хурднаас хамаарах үйлчилгээний багцыг сонгох боломжтой
  • Сервер төхөөрөмжийг олон улсын стандартад нийцсэн зориулалтын өрөөнд байрлуулснаар ямар нэгэн эвдрэл гэмтэл, сүлжээний тасалдал зэргээс бүрэн сэргийлнэ

Та байгууллагынхаа хэрэглээнд тохирсон үйлчилгээний багцуудаас сонгон, өөрийн сервер төхөөрөмжөө интернэтийн нөөц гарц, цахилгаан тэжээлийн 24 цагийн тасралтгүй найдвартай эх үүсвэрт холбогдсон, агааржуулалт, хамгаалалтын цогц системтэй өрөө тасалгаанд байршуулах үйлчилгээ.

Үйлчилгээний онцлог

  • Серверийн хэмжээ, интернэтийн хурднаас хамаарах үйлчилгээний багцыг сонгох боломжтой
  • Сервер төхөөрөмжийг олон улсын стандартад нийцсэн зориулалтын өрөөнд байрлуулснаар ямар нэгэн эвдрэл гэмтэл, сүлжээний тасалдал зэргээс бүрэн сэргийлнэ

Хэмжээ

Интернэт урсгал

Сарын суурь хураамж (₮)

UPLOAD DOWNLOAD

1U

1 Mbps

256 Kbps

130,000

2 Mbps

512 Kbps

190,000

6 Mbps

1.5 Mbps

320,000

12 Mbps

3 Mbps

550,000

20 Mbps

5 Mbps

750,000

32 Mbps

8 Mbps

1,140,000

40 Mbps

10 Mbps

1,640,000

48 Mbps

12 Mbps

1,810,000

Нэмэлт 1 Unit

90,000

Рак түрээс (42U)

0Mbps

0Mbps

3,900,000

 

СЕРВЕР ХОСТ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТҮР ХААХ (ХЭРЭГЛЭГЧ СЕРВЕРТ ХАНДАХ ПОРТЫГ ХААХ)

 

Нэгж unit (1 ширхэг сервер)

65,000

 

Хэмжээ

Интернэт урсгал

Сарын суурь хураамж (₮)

UPLOAD DOWNLOAD

1U

1 Mbps

256 Kbps

130,000

2 Mbps

512 Kbps

190,000

6 Mbps

1.5 Mbps

320,000

12 Mbps

3 Mbps

550,000

20 Mbps

5 Mbps

750,000

32 Mbps

8 Mbps

1,140,000

40 Mbps

10 Mbps

1,640,000

48 Mbps

12 Mbps

1,810,000

Нэмэлт 1 Unit

90,000

Рак түрээс (42U)

0Mbps

0Mbps

3,900,000

 

СЕРВЕР ХОСТ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТҮР ХААХ (ХЭРЭГЛЭГЧ СЕРВЕРТ ХАНДАХ ПОРТЫГ ХААХ)

 

Нэгж unit (1 ширхэг сервер)

65,000