Та өөрийн нэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйлдвэрлэл гээд бизнесийн давуу талаа зах зээлд танилцуулах албан ёсны вэб хуудсыг 24 цагийн туршид интернэтэд байршуулах хамгийн найдвартай бас хурдан, хялбар  хэрэглээг бид санал болгож байна.

Үйлчилгээний Онцлог

 • 24 цагийн хяналтын систем бүхий Вэб серверийн найдвартай ажиллагаа
 • Хэрэглэгчдийн хандах хурд хязгааргүй (Монгол дотор)
 • Вэб сайт удирдах, зохион байгуулахад зориулсан хялбар интерфэйс
 • Мэргэжлийн инженерүүдийн зөвлөгөө, тусламж үйлчилгээ
 • Төлбөрийн нөхцлөөс хамаарсан хөнгөлөлт урамшуулал
 • 30 хоногийн туршилтын эрх

 

Та өөрийн нэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйлдвэрлэл гээд бизнесийн давуу талаа зах зээлд танилцуулах албан ёсны вэб хуудсыг 24 цагийн туршид интернэтэд байршуулах хамгийн найдвартай бас хурдан, хялбар  хэрэглээг бид санал болгож байна.

Үйлчилгээний Онцлог

 • 24 цагийн хяналтын систем бүхий Вэб серверийн найдвартай ажиллагаа
 • Хэрэглэгчдийн хандах хурд хязгааргүй (Монгол дотор)
 • Вэб сайт удирдах, зохион байгуулахад зориулсан хялбар интерфэйс
 • Мэргэжлийн инженерүүдийн зөвлөгөө, тусламж үйлчилгээ
 • Төлбөрийн нөхцлөөс хамаарсан хөнгөлөлт урамшуулал
 • 30 хоногийн туршилтын эрх
Үзүүлэлт Үндсэн багц-1 Үндсэн багц-2 Үндсэн багц-3 Үндсэн багц-4
Сарын суурь хураамж (₮) 13 000 18 000 40 000 80 000
Багтаамж 3GB 5GB 10GB 30GB
Сарын өгөгдөл дамжуулах эрх Unlimited
И-мэйл хаяг тоо
И-мэйл лист
FTP account
Өгөгдлийн бааз
Sub domain
Parked domain
Addon domain
Domain name жилийн төлбөр* - 10% хөнгөлөлт 100% хөнгөлөлт
30 хоногийн туршилтын эрх** 100% хөнгөлөлт

* Хэрэглэгч үйлчилгээний төлбөрийг 12 сараар төлсөн нөхцөлд хөнгөлөлт олгогдоно.

** Хэрэглэгч үйлчилгээг цааш үргэжлүүлэн ашиглах нөхцөлд хөнгөлөлт тооцогдох ба цуцалсан тохиолдолд 30 хоногийн төлбөрийг нөхөн төлнө.

Үзүүлэлт Үндсэн багц-1 Үндсэн багц-2 Үндсэн багц-3 Үндсэн багц-4
Сарын суурь хураамж (₮) 13 000 18 000 40 000 80 000
Багтаамж 3GB 5GB 10GB 30GB
Сарын өгөгдөл дамжуулах эрх Unlimited
И-мэйл хаяг тоо
И-мэйл лист
FTP account
Өгөгдлийн бааз
Sub domain
Parked domain
Addon domain
Domain name жилийн төлбөр* - 10% хөнгөлөлт 100% хөнгөлөлт
30 хоногийн туршилтын эрх** 100% хөнгөлөлт

* Хэрэглэгч үйлчилгээний төлбөрийг 12 сараар төлсөн нөхцөлд хөнгөлөлт олгогдоно.

** Хэрэглэгч үйлчилгээг цааш үргэжлүүлэн ашиглах нөхцөлд хөнгөлөлт тооцогдох ба цуцалсан тохиолдолд 30 хоногийн төлбөрийг нөхөн төлнө.

HOSTING PLATFORM LINUX/CPANEL PHP5 SUPPORT YES
Support 08-22 PhpMyAdmin Access Yes
Managed DNS Service Yes Apache Support Yes
Redundant DNS Service Yes Tomcat Support Yes
Email Antivirus Protection Yes CGI Support Yes
Email Spam Filtering Yes Mod_Perl Support Yes
Domain Email SPF Support Yes Web File Manager Support Yes
Domain Email DKIM Support Yes MySQL Databases Yes
Secure POP3-SSL Yes PostgreSQL Databases Yes
Secure SMTP-SSL Yes pgAdmin support Yes
Secure IMAP-SSL Yes AW Statistics Yes
Mailman Mail Lists Yes Webalizer Statistics Yes
Secure Website with SSL Yes Logaholic Statistics Yes
Secure FTP Access Yes Backup & Restore Feature Yes
HOSTING PLATFORM LINUX/CPANEL
Support 08-22
Managed DNS Service Yes
Redundant DNS Service Yes
Email Antivirus Protection Yes
Email Spam Filtering Yes
Domain Email SPF Support Yes
Domain Email DKIM Support Yes
Secure POP3-SSL Yes
Secure SMTP-SSL Yes
Secure IMAP-SSL Yes
Mailman Mail Lists Yes
Secure Website with SSL Yes
Secure FTP Access Yes
PHP5 SUPPORT YES
PhpMyAdmin Access Yes
Apache Support Yes
Tomcat Support Yes
CGI Support Yes
Mod_Perl Support Yes
Web File Manager Support Yes
MySQL Databases Yes
PostgreSQL Databases Yes
pgAdmin support Yes
AW Statistics Yes
Webalizer Statistics Yes
Logaholic Statistics Yes
Backup & Restore Feature Yes

 

Хэрэглэгч үндсэн хост авсан домэйн нэр дээр нэмэлт төлбөртэйгөөр SSL сертификат* (Вэб нууцлалын сертификат)-ийг дараах 2 нийлүүлэгчээс сонгон авах боломжтой.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ СЕРТИФИКАТЫН ТӨРӨЛ ҮНЭ ТАРИФ
1 Суурилуулалт, тохиргоо жил бүр 50 000₮
Жилийн суурь хураамж
2 - SSL certificate provider:;Comodo InstantSSL-;only single domain 360 000₮

*SSL буюу Secure Socket Layer нь вэбсайтаа нууцлал, хамгаалалттай болгох шалгарсан арга бөгөөд сервер болон хэрэглэгчийн вэб броузерийн хооронд мэдээлэл нь хувийн, хамгаалагдсан гэдгийг баталж өгдөг. Харин хэрэглэгч өөрөө SSL сертификатаа өгч тохиргоо хийлгэсэн тохиолдолд сар бүр 1 IP хаягны төлбөр төлнө.

Хэрэглэгч үндсэн хост авсан домэйн нэр дээр нэмэлт төлбөртэйгөөр SSL сертификат* (Вэб нууцлалын сертификат)-ийг дараах 2 нийлүүлэгчээс сонгон авах боломжтой.

Суурилуулалт, тохиргоо
Жил бүр 50'000₮
Жилийн суурь хураамж 360'000₮
Үйлчилгээний төрөл SSL certificate provider: Comodo
Сертификатын төрөл InstantSSL-;only single domain

*SSL буюу Secure Socket Layer нь вэбсайтаа нууцлал, хамгаалалттай болгох шалгарсан арга бөгөөд сервер болон хэрэглэгчийн вэб броузерийн хооронд мэдээлэл нь хувийн, хамгаалагдсан гэдгийг баталж өгдөг. Харин хэрэглэгч өөрөө SSL сертификатаа өгч тохиргоо хийлгэсэн тохиолдолд сар бүр 1 IP хаягны төлбөр төлнө.