ШИЛЭН КАБЕЛИЙН ХОЛБОЛТ ЗОРИУЛАЛТ ФОТО ЗУРАГ

Шилэн кабелийн холболт

 1. FDF
 2. Optic media converter
 3. Rack 6U
 4. Router
 5. UTP cable
 1. Fiber Distribution frame

Шилэн кабелийн холболтын төгсгөлийн төхөөрөмж бөгөөд шилэн кабелийн шөрмөсийг хуваарилах, холболт хийхэд бэлэн болгох үүрэгтэй.

 1. Optic Media Converter

Сүлжээгээр явж байгаа тоон мэдээллийг гэрлийн дохио болгон хувиргаж шилэн кабелиар дамжуулах, ирсэн дохиог буцаан тоон мэдээлэл болгон хөрвүүлдэг төхөөрөмж юм.

Радио холболт

 1. Radio modem
 2. Antenna
 3. Router
 4. STP cable
 5. Бусад
 1. Radio modem

Сүлжээгээр дамжиж буй тоон мэдээллийг радио долгион болгон дамжуулах, буцаан хөрвүүлэх үүрэгтэй төхөөрөмж.

 1. Antenna

Радио модемоос ирсэн долгионыг цацах, хүлээн авсан радио долгионыг цуглуулан радио модем руу дамжуулах үүрэгтэй төхөөрөмж юм.