Багц мэдээ үйлчилгээ ok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

*

Үйлчилгээг байршлаар идэвхжүүлэх

Та цаг агаарын мэдээ авахын тулд аймгийнхаа кодыг 255 дугаарт илгээнэ. Аймгийн кодыг хүснэгтээс харна уу. Аймгийн код авахын тулд KOD, KODE, CODE, COD гэсэн сонголтуудын аль нэгийг 255 дугаарт илгээнэ. (Том, жижиг үсгээр илгээж болно.)

Аймаг Аймгийн төв Аймгийн код
Архангай  Цэцэрлэг 33
Багануур - 21
Баян-Өлгий Өлгий 42
Булган Булган 34
Говь-Алтай Алтай 48
Говьсүмбэр Чойр 54
Дархан-Уул  дархан 37
Дорноговь Сайншанд 52
Дорнод Чойбалсан 58
Дундговь Мандалговь 59

Завхан 

Улиастай  46
Орхон Эрдэнэт 35
Өвөрхангай Арвайхээр 32
Өмнөговь Даланзадгад 53
Сүхбаатар Баруун-Урт 51
Сэлэнгэ Сүхбаатар 36
Төв Зуунмод 27
Увс Улаангом 45
Ховд Ховд 43
Хөвсгөл Мөрөн 38
Хэнтий Чингисхаан 56
Өвөрхангай Хархорин 60
Өмнөговь Ханбогд 531
Хөвсгөл Хатгал сум 381
Завхан Тосонцэнгэл 461
Улаанбаатар - 11