Телемаркетинг гэж юу вэ?

Танай байгууллагын мэдээлэл сурталчилгаа болон судалгааг ЗӨВХӨН ЗОРИЛТОТ хэрэглэгчдэд орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран ХАМГИЙН БОГИНО хугацаанд МАШ БАГА ЗАРДЛААР хүргэх боломжтой цогц үйлчилгээнүүдийн шийдэл юм.

 

 

Үнэ тариф:

   ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

ХЭМЖИХ НЭГЖ

   ДАРАА ТӨЛБӨРТ БОЛОН 
ХОСОЛСОН ТӨЛБӨРТ ХЭРЭГЛЭГЧИД

УРЬДЧИЛСАН ТӨЛБӨРТ
ХЭРЭГЛЭГЧИД

Мессэж сурталчилгааны үйлчилгээ

1 мессэж

40₮

30₮

*Дээрх үнэд НӨАТ нэмж тооцогдоно.

Үнэ тариф:

   ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

ХЭМЖИХ НЭГЖ

   ДАРАА ТӨЛБӨРТ БОЛОН 
ХОСОЛСОН ТӨЛБӨРТ ХЭРЭГЛЭГЧИД

УРЬДЧИЛСАН ТӨЛБӨРТ
ХЭРЭГЛЭГЧИД

Мессэж сурталчилгааны үйлчилгээ

1 мессэж

40₮

30₮

*Дээрх үнэд НӨАТ нэмж тооцогдоно.

Телемаркетинг үйлчилгээний боломжууд:

 • Хэрэглэгчдийг нас хүйс, байршил, үйлчилгээний төрөл болон дугаарлалтаар нь ангилан НАРИЙВЧИЛСАН СЕГМЕНТ гаргах боломжтой.
 • Таны сурталчилгааг цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран ХАМГИЙН ТҮРГЭН ШУУРХАЙ түгээнэ.
 • Таны сурталчилгаа болон судалгааг ЗӨВХӨН ЗОРИЛТОТ хэрэглэгчдэд хүргэх тул зардал болон үр дүнг бодитоор үнэлэх боломжтой.

Та дараах 2 төрлөөр мессэж илгээх боломжтой

 • Нэг төрлийн мессэж ялгаатай дугаарт илгээх: Та байгууллагынхаа мэдээлэл, сурталчилгааг зорилтот хэрэглэгчдэдээ бага зардлаар, үр дүнтэй хүргэх боломжтой. 
 • Ялгаатай мессэж ялгаатай дугаарт илгээх:  Танай байгууллагаас авсан үйлчилгээний төлбөрийн мэдээллийг хэрэглэгч тус бүрд мессэжээр мэдээлэх боломжтой. 

Телемаркетинг үйлчилгээний боломжууд:

 • Хэрэглэгчдийг нас хүйс, байршил, үйлчилгээний төрөл болон дугаарлалтаар нь ангилан НАРИЙВЧИЛСАН СЕГМЕНТ гаргах боломжтой.
 • Таны сурталчилгааг цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран ХАМГИЙН ТҮРГЭН ШУУРХАЙ түгээнэ.
 • Таны сурталчилгаа болон судалгааг ЗӨВХӨН ЗОРИЛТОТ хэрэглэгчдэд хүргэх тул зардал болон үр дүнг бодитоор үнэлэх боломжтой.

Та дараах 2 төрлөөр мессэж илгээх боломжтой

 • Нэг төрлийн мессэж ялгаатай дугаарт илгээх: Та байгууллагынхаа мэдээлэл, сурталчилгааг зорилтот хэрэглэгчдэдээ бага зардлаар, үр дүнтэй хүргэх боломжтой. 
 • Ялгаатай мессэж ялгаатай дугаарт илгээх:  Танай байгууллагаас авсан үйлчилгээний төлбөрийн мэдээллийг хэрэглэгч тус бүрд мессэжээр мэдээлэх боломжтой. 

 

 

 

 

 

 

Үйлчилгээний тухай

SMS MT үйлчилгээ нь тусгай дугаараас хэрэглэгчдэд мессэж илгээн, хариу хүлээн авах боломжийг танд олгоно. Ингэснээр танд дараах мэдээллийг хэрэглэгчдээс авах боломжтой:

 • Үйлчилгээний мэдээлэл
 • Орон нутгийн мэдээ
 • Цахилгаан төлбөр
 • Зар сурталчилгаа
 • Төлбөр тооцоо
 • Байгууллагын яаралтай мэдээлэл

SMS Mo үйлчилгээ нь тусгай дугаарт мессэж илгээж, хариу хүлээн авах боломжийг танд олгох бөгөөд танд дараах боломжуудыг олгоно:

 • Лавлах үйлчилгээ
 • ФМ дуу захиалах
 • Такси дуудлага
 • Сонины зар
 • Үзэгчдийн санал
 • Бусад бизнесийн зорилгоор

Тусгай дугаараас мессэж илгээх, хүлээн авах үйлчилгээний  хэрэглэгч болохын тулд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ирнэ үү.

 • Гэрээг байгууллагын итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч албан ёсны тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан итгэмжлэлтэй байх (итгэмжлэлийг гэрээнд хавсаргах)
 • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Тусгай дугаараас мессэж илгээх, хүлээн авах үйлчилгээний  хэрэглэгч болохын тулд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж ирнэ үү.

 • Гэрээг байгууллагын итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч албан ёсны тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан итгэмжлэлтэй байх (итгэмжлэлийг гэрээнд хавсаргах)
 • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

SMS MO, SMS MT үйлчилгээнд 1 тусгай дугаар ашиглах тохиолдолд нэг л удаа төлнө.

БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ

ТӨРӨЛ ДУГААРЛАЛТ ҮНЭ ТАРИФ
Энгийн дугаар - 99'000₮
Алтан дугаар 1xAAAA, 1x000A, 1xA1xA 550'000₮

Мөнгөн дугаар

1xAAББ, 1xAБAБ, 1xAA1x 330'000₮

Хүрэл дугаар

1xAAAБ, 1xБAAA, 1xAAx1 220'000₮

Үнэ тарифт НӨАТ багтсан.
Шинэ дугаар хайх бол ЭНД дарна уу.

SMS MO, SMS MT үйлчилгээнд 1 тусгай дугаар ашиглах тохиолдолд нэг л удаа төлнө.

БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ
ЭНГИЙН ДУГААР
Үнэ тариф 99'000₮
АЛТАН ДУГААР
Дугаарлалт 1хАААА, 1х000А, 1хА1хА
Үнэ тариф 550'000₮
МӨНГӨН ДУГААР
Дугаарлалт 1хААББ, 1хАБАБ, 1хАА1х
Үнэ тариф 330'000₮
ХҮРЭЛ ДУГААР
Дугаарлалт 1хАААБ, 1хБААА, 1хААх1
Үнэ тариф 220'000₮

Үнэ тарифт НӨАТ багтсан.
Шинэ дугаар хайх бол ЭНД дарна уу.

  ҮНЭ
Сарын хураамж 22,000₮
Барьцаа 66'000₮
Төрөл 1 мессэжний үнэ /төг/
Төлбөргүй мессэжний үйлчилгээ 0** Орлого хуваарилахгүй

Хэрэглэгчийн тарифт мессэжний үйлчилгээ

20

Нэмүү өртөгт мессэжний үйлчилгээ

40

Орлогыг хуваарилахдаа:

Дугаар түрээслэгч 55%

Түрээслүүлэгч 45%

150
250
350
450
550
 

Үнэ тарифт НӨАТ багтсан.
-Тусгай дугаар эзэмшигч сонгоно.
**-Тусгай дугаар эзэмшигч хэрэглэгчийн өмнөөс энгийн мессэжний тарифаар төлнө.

  ҮНЭ
Сарын хураамж 22,000₮
Барьцаа 66'000₮
Төрөл 1 мессэжний үнэ /төг/
Төлбөргүй мессэжний үйлчилгээ 0**

Хэрэглэгчийн тарифт мессэжний үйлчилгээ

20
Нэмэлт мэдээлэл Орлого хуваарилахгүй

Нэмүү өртөгт мессэжний үйлчилгээ

40
150
250
350
450
550
Нэмэлт мэдээлэл

Орлогыг хуваарилахдаа:

Дугаар түрээслэгч 55%

Түрээслүүлэгч 45%

Үнэ тарифт НӨАТ багтсан.
-Тусгай дугаар эзэмшигч сонгоно.
**-Тусгай дугаар эзэмшигч хэрэглэгчийн өмнөөс энгийн мессэжний тарифаар төлнө.

1 МЕССЭЖНИЙ
ТАРИФ
ДАНС ЦЭНЭГЛЭХ
ДООД ХЭМЖЭЭ
ДАНС ЦЭНЭГЛЭХ
ДЭЭД ХЭМЖЭЭ
45₮ 225'000₮ хязгааргүй
 

Үнэ тарифт НӨАТ орсон.

* Багцыг идэвхжүүлсэн өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байна

1 МЕССЭЖНИЙ ТАРИФ 45₮
ДАНС ЦЭНЭГЛЭХ ДООД ХЭМЖЭЭ 225'000₮
ДАНС ЦЭНЭГЛЭХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ хязгааргүй

Үнэ тарифт НӨАТ орсон.

* Багцыг идэвхжүүлсэн өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэрэглэгч нэвтрэх

Та ЭНД дарж нэвтэрнэ үү.