Outbound call үйлчилгээний тухай

Харилцааны өндөр ур чадвартай, мэргэжлийн түвшинд бэлтгэгдсэн операторууд таны сонгосон хэрэглэгчидтэй телефон утсаар, зориулалтын програм хангамж ашиглан холбогдож бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээллийг сонирхолтой боловсон хэлбэрээр түргэн шуурхай хүргэнэ.

Бидэнтэй хамтран ажилласнаар:

  • Мэдээллийг өдөр тутам утсаар мэдээлэл хүргэж, өгөгдөл цуглуулж байдаг туршлагатай мэдээлэл,судалгааны ажилтан хүргэдэг.
  • Мэдээлэл хүргэх явцад хэрэглэгчдийн өгсөн санал, хүсэлтийг тэмдэглэн авдаг учир түүнийг ашиглан үйл ажиллагаагаа сайжруулах.
  • Мэдээлэл хүргэх явцад мониторинг хийж, мэдээлэл хүргэлтийг сайжруулах, нэмэлт мэдээллээр баяжуулах боломжтой.
  • Мэдээлэл хүргэсэн бичлэг нь бүх төрлийн хэлбэрээр хадгалагддаг тул тухайн бичлэгийг сонсох, сайжруулах хяналт хийх боломжтой.