Candy-д хэрхэн нэгдэх вэ?

Хэрэглэгч та "Candy Pay" апликейшн гар утсандаа суулгаснаар цахим мөнгөний үйлчилгээг ашиглахаас гадна цаг үетэйгээ холбоотой урамшууллыг авах боломжтой. Мөн Мобикомын дугаараас 555 дугаарт "ON" гэж илгээснээр танд баталгаажуулах мессэж ирнэ. "OK" гэсэн хариу мессэжийг 555 дугаарт илгээхэд таны Candy данс идэвхжнэ. Сandy данс идэвхжхэд хэрэглэгч та 100 candy бэлгэнд авна.

Бусад операторын хэрэглэгчид CandyPay апликейшнаар орж “Бүртгүүлэх” хэсэгт өөрийн дугаараа ашиглан Candy-д нэгдэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг -ээс...

 

Candy-д хэрхэн нэгдэх вэ?

Хэрэглэгч та "Candy Pay" апликейшн гар утсандаа суулгаснаар цахим мөнгөний үйлчилгээг ашиглахаас гадна цаг үетэйгээ холбоотой урамшууллыг авах боломжтой. Мөн Мобикомын дугаараас 555 дугаарт "ON" гэж илгээснээр танд баталгаажуулах мессэж ирнэ. "OK" гэсэн хариу мессэжийг 555 дугаарт илгээхэд таны Candy данс идэвхжнэ. Сandy данс идэвхжхэд хэрэглэгч та 100 candy бэлгэнд авна.

Бусад операторын хэрэглэгчид CandyPay апликейшнаар орж “Бүртгүүлэх” хэсэгт өөрийн дугаараа ашиглан Candy-д нэгдэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг -ээс...

 

Candy цуглуулах

Та дараах хэлбэрүүдээр  цуглуулах боломжтой:

 1. Candy хөтөлбөрт нэгдсэн хэрэглэгч бүр 100
 2. Мобикомын дугаараа нэгжийн картаар цэнэглэх, ярианы төлбөрөө төлөх тутамд 

Цаашид, хэрэглэгч таны хүсэлтийн дагуу candy хөтөлбөрт элсүүлэх бизнесийн байгууллагуудынхаа эгнээг тэлэх тул та ямар байгууллагаас  цуглуулах хүсэлтэй байгаагаа info@mobifinance.mn-рүү мэдээлнэ үү.

 1. Candy хөтөлбөрт нэгдэж 100 цуглуулах
  Мобикомын дугаараас 555 дугаарт on гэсэн мессэжийг илгээснээр Таны candy данс идэвхжиж 100 candy бэлгэнд авна. Цаашид таны худалдан авалтаас Candy тооцогдох тутамд 555 дугаараас мессэж ирэх ба цуглуулсан саndy-гээ ашиглан худалдан авалт хийхдээ энэ дугаарыг ашиглана уу.
 2. Мобикомын дугаараа нэгжийн картаар цэнэглэх, ярианы төлбөрөө хугацаандаа төлөөд үнийн дүнгийн 2%-д цуглуулах
  Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч таны дугаарын бүртгэлийн мэдээлэл бүрэн бол нэгж цэнэглэлтийн дүнгийн 2%-тай тэнцэхүйц Candy цуглуулах боломжтой. Харин Дараа төлбөрт болон Хосолсон төлбөрт хэрэглэгчид төлбөр нэхэмжлэгдэн гарсан сардаа багтаан төлбөрөө бүрэн төлснөөр үнийн дүнгийн 2%-д candy цуглуулна. 
 3. Ашигласан хугацааны урамшуулал 

Мобикомын хэрэглэгч та тасралтгүй идэвхтэй хэрэглээ хийснээр жил бүр Candy бэлгэнд авах бөгөөд тухайн дугаарыг ашигласан жил, төлбөрийн нөхцөл, хэрэглээний багцаас хамааран харилцан адилгүй урамшууллын оноо таны дансанд нэмэгдэнэ. Ашигласан хугацааны урамшууллын Candy жил бүрийн дугаар үүссэн өдөр орно.

 

ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАГЦ

УРАМШУУЛЛЫН CANDY

Урьдчилсан төлбөрт дугаар

100 - 2.000 

Хосолсон төлбөрт дугаар

250 - 5.000 

Дараа төлбөрт дугаар

Minii Mobi 14,800 – 48,700

250 - 5.000 

*Тухайн дугаарыг идэвхтэй хэрэглэсэн хугацаанаас хамааран жилд нэг удаа олгогдоно.

Үүнээс гадна, та өөрт байгаа бэлэн мөнгөө Candy цахим мөнгө болгон Candy дансандаа авч ашиглах боломжтой.

1. Та өөрийн банкны данснаасаа Candy данс руу нь мөнгөө шилжүүлээд л Candy цахим мөнгөтэй болох боломжтой.

2. Мобикомын салбараас 20'000 төгрөгийн үнэ бүхий бэлгийн картаа худалдан авч 20'000 Candy цахим мөнгөтэй болох

3. Өөрт ойр байрлах Мобикомын үндсэн болон гэрээт салбаруудад очиж бэлэн мөнгөө Candy цахим мөнгө болгох боломжтой. 

Candy цуглуулах

Та дараах хэлбэрүүдээр  цуглуулах боломжтой:

 1. Candy хөтөлбөрт нэгдсэн хэрэглэгч бүр 100
 2. Мобикомын дугаараа нэгжийн картаар цэнэглэх, ярианы төлбөрөө төлөх тутамд 

Цаашид, хэрэглэгч таны хүсэлтийн дагуу candy хөтөлбөрт элсүүлэх бизнесийн байгууллагуудынхаа эгнээг тэлэх тул та ямар байгууллагаас  цуглуулах хүсэлтэй байгаагаа info@mobifinance.mn-рүү мэдээлнэ үү.

 1. Candy хөтөлбөрт нэгдэж 100 цуглуулах
  Мобикомын дугаараас 555 дугаарт on гэсэн мессэжийг илгээснээр Таны candy данс идэвхжиж 100 candy бэлгэнд авна. Цаашид таны худалдан авалтаас Candy тооцогдох тутамд 555 дугаараас мессэж ирэх ба цуглуулсан саndy-гээ ашиглан худалдан авалт хийхдээ энэ дугаарыг ашиглана уу.
 2. Мобикомын дугаараа нэгжийн картаар цэнэглэх, ярианы төлбөрөө хугацаандаа төлөөд үнийн дүнгийн 2%-д цуглуулах
  Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч таны дугаарын бүртгэлийн мэдээлэл бүрэн бол нэгж цэнэглэлтийн дүнгийн 2%-тай тэнцэхүйц Candy цуглуулах боломжтой. Харин Дараа төлбөрт болон Хосолсон төлбөрт хэрэглэгчид төлбөр нэхэмжлэгдэн гарсан сардаа багтаан төлбөрөө бүрэн төлснөөр үнийн дүнгийн 2%-д candy цуглуулна. 
 3. Ашигласан хугацааны урамшуулал 

Мобикомын хэрэглэгч та тасралтгүй идэвхтэй хэрэглээ хийснээр жил бүр Candy бэлгэнд авах бөгөөд тухайн дугаарыг ашигласан жил, төлбөрийн нөхцөл, хэрэглээний багцаас хамааран харилцан адилгүй урамшууллын оноо таны дансанд нэмэгдэнэ. Ашигласан хугацааны урамшууллын Candy жил бүрийн дугаар үүссэн өдөр орно.

 

ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАГЦ

УРАМШУУЛЛЫН CANDY

Урьдчилсан төлбөрт дугаар

100 - 2.000 

Хосолсон төлбөрт дугаар

250 - 5.000 

Дараа төлбөрт дугаар

Minii Mobi 14,800 – 48,700

250 - 5.000 

*Тухайн дугаарыг идэвхтэй хэрэглэсэн хугацаанаас хамааран жилд нэг удаа олгогдоно.

Үүнээс гадна, та өөрт байгаа бэлэн мөнгөө Candy цахим мөнгө болгон Candy дансандаа авч ашиглах боломжтой.

1.  Та өөрийн банкны данснаасаа Candy данс руу нь мөнгөө шилжүүлээд л Candy цахим мөнгөтэй болох боломжтой.

2. Мобикомын салбараас 20'000 төгрөгийн үнэ бүхий бэлгийн картаа худалдан авч 20'000 Candy цахим мөнгөтэй болох

3. Өөрт ойр байрлах Мобикомын үндсэн болон гэрээт салбаруудад очиж бэлэн мөнгөө Candy цахим мөнгө болгох боломжтой. 

Candy зарцуулах

Та CandyPay апликейшн эсвэл *555#-аар Candy-гээ дараах хэлбэрүүдээр зарцуулах боломжтой:

 1. Candy-гийн 2000 гаруй хамтрагч байгууллагаар үйлчлүүлэх боломжтой. 
 2. Мобикомын дугаараа нэгжээр цэнэглэх, дата авах, ярианы төлбөрөө төлөх боломжтой.
 3. CandyPay апликэйшн, Candy.mn  болон Facebook-н Candy chatbot ашиглан өөрийн болон бусдын дугаарын төлбөр, мобинэт болон MNP75  дугаарын төлбөр мөн усны карт цэнэглэх боломжтой.
 4. Мобикомын үйлчилгээний төвд ирж тухайн үед санал болгож буй урамшууллаар гар утас, хөнгөлөлтийн карт гэх мэт биет бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах боломжтой.
 5. Candy shop-оор дамжуулан гишүүн байгууллагуудын санал болгож буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг худалдан авах боломжтой.
 6. Та өөрт байгаа candy-гээ бусад хэрэглэгч рүү ШИЛЖҮҮЛЭХ боломжтой.
 7. Та өөрт байгаа candy-гээ өөрийн банкны данс руу шилжүүлэн авах боломжтой.


Дараа төлбөрт хэрэглэгч ярианы төлбөрөө Candy-гээр төлөхдөө:

 • 555 дугаарт Paybill XXX гэсэн мессэжийг илгээх ба XXX нь төлбөр төлөх дүн байна. 
 • CandyPay апликэйшны "Төлбөр" цэс рүү хандан өөрийн болон бусдын төлбөрийг Candy-гээр төлөх боломжтой.
 • *555# руу хандан төлбөрөө төлөх боломжтой. Хэрвээ та ПИН кодоо мартсан бол үйлчилгээний ажилтан, 2222 лавлах шугам руу хандан нууц үгээ сэргээгээрэй.
 • 1 Candy = 1 төгрөг

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч цэнэглэгч картыг Candy-гээр авахдаа:

 • CandyPay апликэйшны "Худалдаа" цэс рүү хандан өөрийн болон бусдын төлбөрийг Candy-гээр төлнө.
 • *555# руу хандан төлбөрөө төлөх боломжтой. Хэрвээ та ПИН кодоо мартсан бол үйлчилгээний ажилтан, 2222 лавлах шугам руу хандан нууц үгээ сэргээгээрэй.
 • ​1 Candy = 1 төгрөг
   

Candy зарцуулах урамшууллын дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

Candy Shop-оор дамжуулан гишүүн байгууллагуудын санал болгож буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авах сонголтоо ЭНД дарж хийнэ үү.

Candy-гээ бусдад шилжүүлэх

Та өөрт байгаа Candy-гээ орон зай цаг хугацааг үл хамааран бусдад шилжүүлэх боломжтой. Гэхдээ таны Candy-г авах хэрэглэгч заавал Candy-д бүртгэлтэй байх шаардлагатай ба хэрвээ тухайн хэрэглэгч бүртгүүлж амжаагүй бол Та Candy үйлчилгээг санал болгоорой.

Та нэг удаадаа 1-ээс 1,000,000 хүртэл Candy шилжүүлэх боломжтой. Шилжүүлгийн шимтгэл 10 Candy. 

Candy-гээрээ нэгж авах

CandyPay апликейшны "Худалдаа" цэс рүү хандан өөрт тохирох цэнэглэгч картууд болон дата багцыг сонгоно. 

1Сandy = 1₮-өөр тооцож нэгжийн цэнэглэлт хийгдэнэ.

Candy зарцуулах

Та CandyPay апликейшн эсвэл *555#-аар Candy-гээ дараах хэлбэрүүдээр зарцуулах боломжтой:

 1. Candy-гийн 2000 гаруй хамтрагч байгууллагаар үйлчлүүлэх боломжтой. 
 2. Мобикомын дугаараа нэгжээр цэнэглэх, дата авах, ярианы төлбөрөө төлөх боломжтой.
 3. CandyPay апликэйшн, Candy.mn  болон Facebook-н Candy chatbot ашиглан өөрийн болон бусдын дугаарын төлбөр, мобинэт болон MNP75  дугаарын төлбөр мөн усны карт цэнэглэх боломжтой.
 4. Мобикомын үйлчилгээний төвд ирж тухайн үед санал болгож буй урамшууллаар гар утас, хөнгөлөлтийн карт гэх мэт биет бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах боломжтой.
 5. Candy shop-оор дамжуулан гишүүн байгууллагуудын санал болгож буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг худалдан авах боломжтой.
 6. Та өөрт байгаа candy-гээ бусад хэрэглэгч рүү ШИЛЖҮҮЛЭХ боломжтой.
 7. Та өөрт байгаа candy-гээ өөрийн банкны данс руу шилжүүлэн авах боломжтой.


Дараа төлбөрт хэрэглэгч ярианы төлбөрөө Candy-гээр төлөхдөө:

 • 555 дугаарт Paybill XXX гэсэн мессэжийг илгээх ба XXX нь төлбөр төлөх дүн байна. 
 • CandyPay апликэйшны "Төлбөр" цэс рүү хандан өөрийн болон бусдын төлбөрийг Candy-гээр төлөх боломжтой.
 • *555# руу хандан төлбөрөө төлөх боломжтой. Хэрвээ та ПИН кодоо мартсан бол үйлчилгээний ажилтан, 2222 лавлах шугам руу хандан нууц үгээ сэргээгээрэй.
 • 1 Candy = 1 төгрөг

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч цэнэглэгч картыг Candy-гээр авахдаа:

 • CandyPay апликэйшны "Худалдаа" цэс рүү хандан өөрийн болон бусдын төлбөрийг Candy-гээр төлнө.
 • *555# руу хандан төлбөрөө төлөх боломжтой. Хэрвээ та ПИН кодоо мартсан бол үйлчилгээний ажилтан, 2222 лавлах шугам руу хандан нууц үгээ сэргээгээрэй.
 • ​1 Candy = 1 төгрөг
   

Candy зарцуулах урамшууллын дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

Candy Shop-оор дамжуулан гишүүн байгууллагуудын санал болгож буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авах сонголтоо ЭНД дарж хийнэ үү.

Candy-гээ бусдад шилжүүлэх

Та өөрт байгаа Candy-гээ орон зай цаг хугацааг үл хамааран бусдад шилжүүлэх боломжтой. Гэхдээ таны Candy-г авах хэрэглэгч заавал Candy-д бүртгэлтэй байх шаардлагатай ба хэрвээ тухайн хэрэглэгч бүртгүүлж амжаагүй бол Та Candy үйлчилгээг санал болгоорой.

Та нэг удаадаа 1-ээс 1,000,000 хүртэл Candy шилжүүлэх боломжтой. Шилжүүлгийн шимтгэл 10 Candy. 

Candy-гээрээ нэгж авах

CandyPay апликейшны "Худалдаа" цэс рүү хандан өөрт тохирох цэнэглэгч картууд болон дата багцыг сонгоно. 

1Сandy = 1₮-өөр тооцож нэгжийн цэнэглэлт хийгдэнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Candy үлдэгдлээ шалгах, гүйлгээгээ хянах

 1. Та Candy -гийн үлдэгдлээ хүссэн үедээ шалгах боломжтой. Үүний тулд 555 тусгай дугаарт “Candy ” гэсэн мессэжийг илгээнэ. Candy үлдэгдлээ мессэж илгээн шалгахад таны данснаас 5 Candy хасагдах болно. Та вэб хуудас болон апликейшн ашиглан Candy-гээ үнэ төлбөргүй шалгаарай.
 2. Мөн өөрийн Candy нэмэгдсэн хасагдсан тухай сүүлийн гүйлгээний мэдээллийг шалгах бол 555 дугаарт log гэсэн мессэжийг илгээнэ.
  Таны
  Candy нэмэгдэх, хасагдах бүрт мессэжээр мэдээлэл ирэх болно.
 3. Candy дансныхаа тодорхойлолт авах боломжтой. Та цахим үнэмлэхийнхээ хамт Мобикомын үндсэн салбарт өөрийн биеэр очиж Candy дансныхаа тодорхойлолтыг аваарай. Candy тодорхойлолтын хураамж 1000 Candy. 
 4. Та Candy дансныхаа хуулгыг авах боломжтой. Та цахим үнэмлэхийнхээ хамт Мобикомын үндсэн салбарт өөрийн биеэр очиж Candy дансныхаа тодорхойлолтыг аваарай. Хуулганы хуудас тутамд 100 Candy. 

Candy үлдэгдлээ шалгах, гүйлгээгээ хянах

 1. Та Candy -гийн үлдэгдлээ хүссэн үедээ шалгах боломжтой. Үүний тулд 555 тусгай дугаарт “Candy ” гэсэн мессэжийг илгээнэ. Candy үлдэгдлээ мессэж илгээн шалгахад таны данснаас 5 Candy хасагдах болно. Та вэб хуудас болон апликейшн ашиглан Candy-гээ үнэ төлбөргүй шалгаарай.
 2. Мөн өөрийн Candy нэмэгдсэн хасагдсан тухай сүүлийн гүйлгээний мэдээллийг шалгах бол 555 дугаарт log гэсэн мессэжийг илгээнэ.
  Таны
  Candy нэмэгдэх, хасагдах бүрт мессэжээр мэдээлэл ирэх болно.
 3. Candy дансныхаа тодорхойлолт авах боломжтой. Та цахим үнэмлэхийнхээ хамт Мобикомын үндсэн салбарт өөрийн биеэр очиж Candy дансныхаа тодорхойлолтыг аваарай. Candy тодорхойлолтын хураамж 1000 Candy. 
 4. Та Candy дансныхаа хуулгыг авах боломжтой. Та цахим үнэмлэхийнхээ хамт Мобикомын үндсэн салбарт өөрийн биеэр очиж Candy дансныхаа тодорхойлолтыг аваарай. Хуулганы хуудас тутамд 100 Candy. 

CANDY ЗЭЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ 

Хэрэглэгч та хаанаас ч хэдийд ч гар утсаа ашиглан төлбөр тооцоо, санхүүгийн асуудлаа шийдвэрлэх боломжтой. Мобифинанс ББСБ нь таны Мобикомын дугаарыг ашигласан хугацаа, төлбөрийн түүх дээр үндэслэн дараах нөхцөлөөр БИЧИЛ ЗЭЭЛ олгож байна.

ҮНДСЭН ШАЛГУУР:

Та "CANDY ЗЭЭЛ" үйлчилгээг авахын тулд дараах үндсэн шалгууруудыг хангасан байх шаардлагатай. Үүнд:

 • Мобикомын дугаараа 11 сар ба түүнээс дээш хугацаанд идэвхтэй ашигласан байх
 • Мобикомд авлага үүсгэсэн түүхгүй байх
 • Хэрэглээ хязгаарлах үйлчилгээ аваагүй байх /Зөвхөн дараа төлбөрт хэрэглэгчид хамаарна/
 • 18-с дээш насны хэрэглэгч байх
 • Монгол банкны Зээлийн Мэдээллийн Санд  хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ:

Таны Мобикомын дугаарын ашигласан хугацаа, төлбөрийн түүх “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний  дараах шалгуурыг  хангаж байвал та Мобикомын үйлчилгээний салбар дээр ирэхгүйгээр хэзээ ч хаанаас ч CandyPay апликейшн болон бусад сувгуудыг ашиглан зээл авах боломжтой.

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ САРЫН ХҮҮ  МОБИКОМЫН ДУГААРЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШАЛГУУР

100,000₮

3.9%

Сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нь сар бүр тасралтгүй 25,000₮ ба түүнээс дээш байх

200,000₮ 3.4% Сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нь сар бүр  тасралтгүй 35,000₮ ба түүнээс дээш байх

*Зээлдэгч зээлээ хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд зөрчигдсөн өдрөөс эхлэн зээлийн үлдэгдэлд үндсэн хүү болон үндсэн хүүний 20% тай тэнцэх хэмжээний нэмэгдүүлсэн хүүг төлнө. 


1. ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ ВЭ?

Та өөрт ойрхон Мобикомын үйлчилгээний салбаруудад цахим үнэмлэхтэйгээ хүрэлцэн ирж “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний эрх нээлгэх гэрээ байгуулснаар Мобикомын сүлжээ орсон хаанаас ч, хоногийн 24 цагийн хэдийд ч зээл авах боломжтой болно. Та өөрийн гэрээний хүчинтэй хугацаанд хэдэн ч удаа зээл авах боломжтой. 

2. ХЭРХЭН ЗЭЭЛ АВАХ ВЭ?

Гэрээ байгуулж зээлийн эрхээ нээлгэсэн хэрэглэгч дараах сувгуудаар Candy зээл үйлчилгээ авах боломжтой байна.

2.1. Мессэжээр: Хэрэглэгч 555 дугаарт ZEEL XXXXX /XXXXX зээлэх дүн/ гэсэн мессэжийг илгээхэд Candy дансанд харгалзах дүнгээр зээл орно. 

2.2. CANDY PAY апликейшн ашиглах /Татах холбоос: AndroidiOS/

2.3. www.candy.mn вэб хуудас ашиглан зээл авах, төлөх

2.4. Facebook мессэнжер дээр суурилсан Candy ЧатБот ашиглах 

Та авсан зээлээ хугацаандаа эргэн төлснөөр таны дараагийн зээлийн эрх нээгдэх ба “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний гэрээнийхээ хүчинтэй хугацаанд хэдэн ч удаа зээл авах боломжтой. 

3. ЗЭЭЛЭЭ ХЭРХЭН ЭРГЭН ТӨЛӨХ ВЭ?

Та зээлээ эргэн төлснөөр таны дараагийн зээлийн эрх нээгдэнэ. Та зээлээ дараах сувгуудаар төлөх боломжтой. 

3.1. CandyPay апликейшнаар төлөх.

3.1. Гар утаснаасаа 555 дугаарт Zeel Tuluh XXXXX гэж илгээн төлөх.

3.2. Мобифинанс ББСБ-ын дараах дансуудад төлөх

 

БАНК ДАНСНЫ ДУГААР  ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА

5077 152 233

 

 

 


XXXXXXXX zeel
(утасны дугаар)

 

2800 000 354

1069 0033 1147

5000 954 334
452 549 257

Санамж: Ажлын бус цагаар Төрийн банкаар хийсэн гүйлгээ ажлын өдөр, ажлын цагт хийгдэнэ. 

3.3. Мобикомын үйлчилгээний салбаруудаар

3.4. Mobicom.mn вэб хуудсаар төлөх 

3.5. Зээлийн хугацаа дуусах өдөр таны CANDY данснаас автоматаар суутгагдана.

 *Зээлээ эргэн төлөөгүй тохиолдолд таны Мобикомын дугаарын гарах ярианы эрх түр хаагдаж, зээлийн мэдээллийн санд зээлийн ангилал буурч бүртгэгдэхийг анхаарна уу.

 
 

CANDY ЗЭЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ 

Хэрэглэгч та хаанаас ч хэдийд ч гар утсаа ашиглан төлбөр тооцоо, санхүүгийн асуудлаа шийдвэрлэх боломжтой. Мобифинанс ББСБ нь таны Мобикомын дугаарыг ашигласан хугацаа, төлбөрийн түүх дээр үндэслэн дараах нөхцөлөөр БИЧИЛ ЗЭЭЛ олгож байна.

ҮНДСЭН ШАЛГУУР:

Та "CANDY ЗЭЭЛ" үйлчилгээг авахын тулд дараах үндсэн шалгууруудыг хангасан байх шаардлагатай. Үүнд:

 • Мобикомын дугаараа 11 сар ба түүнээс дээш хугацаанд идэвхтэй ашигласан байх
 • Мобикомд авлага үүсгэсэн түүхгүй байх
 • Хэрэглээ хязгаарлах үйлчилгээ аваагүй байх /Зөвхөн дараа төлбөрт хэрэглэгчид хамаарна/
 • 18-с дээш насны хэрэглэгч байх
 • Монгол банкны Зээлийн Мэдээллийн Санд  хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ:

Таны Мобикомын дугаарын ашигласан хугацаа, төлбөрийн түүх “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний  дараах шалгуурыг  хангаж байвал та Мобикомын үйлчилгээний салбар дээр ирэхгүйгээр хэзээ ч хаанаас ч CandyPay апликейшн болон бусад сувгуудыг ашиглан зээл авах боломжтой.

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ САРЫН ХҮҮ  МОБИКОМЫН ДУГААРЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШАЛГУУР

100,000₮

3.9%

Сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нь сар бүр тасралтгүй 25,000₮ ба түүнээс дээш байх

200,000₮ 3.4% Сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нь сар бүр  тасралтгүй 35,000₮ ба түүнээс дээш байх

*Зээлдэгч зээлээ хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд зөрчигдсөн өдрөөс эхлэн зээлийн үлдэгдэлд үндсэн хүү болон үндсэн хүүний 20% тай тэнцэх хэмжээний нэмэгдүүлсэн хүүг төлнө. 


1. ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ ВЭ?

Та өөрт ойрхон Мобикомын үйлчилгээний салбаруудад цахим үнэмлэхтэйгээ хүрэлцэн ирж “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний эрх нээлгэх гэрээ байгуулснаар Мобикомын сүлжээ орсон хаанаас ч, хоногийн 24 цагийн хэдийд ч зээл авах боломжтой болно. Та өөрийн гэрээний хүчинтэй хугацаанд хэдэн ч удаа зээл авах боломжтой. 

2. ХЭРХЭН ЗЭЭЛ АВАХ ВЭ?

Гэрээ байгуулж зээлийн эрхээ нээлгэсэн хэрэглэгч дараах сувгуудаар Candy зээл үйлчилгээ авах боломжтой байна.

2.1. Мессэжээр: Хэрэглэгч 555 дугаарт ZEEL XXXXX /XXXXX зээлэх дүн/ гэсэн мессэжийг илгээхэд Candy дансанд харгалзах дүнгээр зээл орно. 

2.2. CANDY PAY апликейшн ашиглах /Татах холбоос: AndroidiOS/

2.3. www.candy.mn вэб хуудас ашиглан зээл авах, төлөх

2.4. Facebook мессэнжер дээр суурилсан Candy ЧатБот ашиглах 

Та авсан зээлээ хугацаандаа эргэн төлснөөр таны дараагийн зээлийн эрх нээгдэх ба “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний гэрээнийхээ хүчинтэй хугацаанд хэдэн ч удаа зээл авах боломжтой. 

3. ЗЭЭЛЭЭ ХЭРХЭН ЭРГЭН ТӨЛӨХ ВЭ?

Та зээлээ эргэн төлснөөр таны дараагийн зээлийн эрх нээгдэнэ. Та зээлээ дараах сувгуудаар төлөх боломжтой. 

3.1. CandyPay апликейшнаар төлөх.

3.1. Гар утаснаасаа 555 дугаарт Zeel Tuluh XXXXX гэж илгээн төлөх.

3.2. Мобифинанс ББСБ-ын дараах дансуудад төлөх

 

БАНК ДАНСНЫ ДУГААР  ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА

5077 152 233

 

 

 


XXXXXXXX zeel
(утасны дугаар)

 

2800 000 354

1069 0033 1147

5000 954 334
452 549 257

Санамж: Ажлын бус цагаар Төрийн банкаар хийсэн гүйлгээ ажлын өдөр, ажлын цагт хийгдэнэ. 

3.3. Мобикомын үйлчилгээний салбаруудаар

3.4. Mobicom.mn вэб хуудсаар төлөх 

3.5. Зээлийн хугацаа дуусах өдөр таны CANDY данснаас автоматаар суутгагдана.

 *Зээлээ эргэн төлөөгүй тохиолдолд таны Мобикомын дугаарын гарах ярианы эрх түр хаагдаж, зээлийн мэдээллийн санд зээлийн ангилал буурч бүртгэгдэхийг анхаарна уу.