Candy-д хэрхэн нэгдэх вэ?

Мобикомын дугаараас 555 дугаарт "ON" гэж илгээснээр танд баталгаажуулах мессэж ирнэ. "OK" гэсэн хариу мессэжийг 555 дугаарт илгээхэд таны Candy данс идэвхэжнэ. Сandy данс идэвхжихэд хэрэглэгч та 100 candy бэлгэнд авна.

https://www.candy.mn/images/on_sms.pngЦаашид таны худалдан авалтаас candy тооцогдох бүрд 555 дугаараас мессэж ирэх ба цуглуулсан candy-гээ ашиглан худалдан авалт хийхдээ мөн энэхүү дугаарыг ашиглаарай.

Бусад операторын хэрэглэгчид Candy.mn эсвэл Candy Pay апликейшнаар орж “Бүртгүүлэх” хэсэгт өөрийн и-мэйл хаягийг ашиглан Candy-д нэгдэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг -ээс...

Candy-д хэрхэн нэгдэх вэ?

Мобикомын дугаараас 555 дугаарт "ON" гэж илгээснээр танд баталгаажуулах мессэж ирнэ. "OK" гэсэн хариу мессэжийг 555 дугаарт илгээхэд таны Candy данс идэвхэжнэ. Сandy данс идэвхжихэд хэрэглэгч та 100 candy бэлгэнд авна.

https://www.candy.mn/images/on_sms.pngЦаашид таны худалдан авалтаас candy тооцогдох бүрд 555 дугаараас мессэж ирэх ба цуглуулсан candy-гээ ашиглан худалдан авалт хийхдээ мөн энэхүү дугаарыг ашиглаарай.

Бусад операторын хэрэглэгчид Candy.mn эсвэл Candy Pay апликейшнаар орж “Бүртгүүлэх” хэсэгт өөрийн и-мэйл хаягийг ашиглан Candy-д нэгдэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг -ээс...

Candy цуглуулах

Та дараах хэлбэрүүдээр  цуглуулах боломжтой:

 1. Candy хөтөлбөрт нэгдсэн хэрэглэгч бүр 100
 2. Мобикомын дугаараа нэгжийн картаар цэнэглэх, ярианы төлбөрөө төлөх тутамд 

Цаашид, хэрэглэгч таны хүсэлтийн дагуу candy хөтөлбөрт элсүүлэх бизнесийн байгууллагуудынхаа эгнээг тэлэх тул та ямар байгууллагаас  цуглуулах хүсэлтэй байгаагаа info@mobifinance.mn-рүү мэдээлнэ үү.

 1. Candy хөтөлбөрт нэгдэж 100 цуглуулах
  Мобикомын дугаараас 555 дугаарт on гэсэн мессэжийг илгээснээр Таны candy данс идэвхжиж 100 candy бэлгэнд авна. Цаашид таны худалдан авалтаас Candy тооцогдох тутамд 555 дугаараас мессэж ирэх ба цуглуулсан саndy-гээ ашиглан худалдан авалт хийхдээ энэ дугаарыг ашиглана уу.
 2. Мобикомын дугаараа нэгжийн картаар цэнэглэх, ярианы төлбөрөө хугацаандаа төлөөд үнийн дүнгийн 2%-д цуглуулах
  Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч таны дугаарын бүртгэлийн мэдээлэл бүрэн бол нэгж цэнэглэлтийн дүнгийн 2%-тай тэнцэхүйц Candy цуглуулах боломжтой. Харин Дараа төлбөрт болон Хосолсон төлбөрт хэрэглэгчид төлбөр нэхэмжлэгдэн гарсан сардаа багтаан төлбөрөө бүрэн төлснөөр үнийн дүнгийн 2%-д candy цуглуулна. 
 3. Ашигласан хугацааны урамшуулал 

Мобикомын хэрэглэгч та тасралтгүй идэвхтэй хэрэглээ хийснээр жил бүр Candy бэлгэнд авах бөгөөд тухайн дугаарыг ашигласан жил, төлбөрийн нөхцөл, хэрэглээний багцаас хамааран харилцан адилгүй урамшууллын оноо таны дансанд нэмэгдэнэ. Ашигласан хугацааны урамшууллын Candy жил бүрийн дугаар үүссэн өдөр орно.

 

ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАГЦ

УРАМШУУЛЛЫН CANDY

Урьдчилсан төлбөрт дугаар

100 - 2.000 

Хосолсон төлбөрт дугаар

250 - 5.000 

Дараа төлбөрт дугаар

Minii Mobi 14,800 – 48,700

250 - 5.000 

*Тухайн дугаарыг идэвхтэй хэрэглэсэн хугацаанаас хамааран жилд нэг удаа олгогдоно.

Үүнээс гадна, та өөрт байгаа бэлэн мөнгөө Candy цахим мөнгө болгон Candy дансандаа авч ашиглах боломжтой.

1. Бүх операторын хэрэглэгч өөрийн банкны данснаасаа доорх 4 банкаас сонгон данс руу нь мөнгөө шилжүүлээд л Candy цахим мөнгөтэй болох боломжтой.

Хүлээн авах дансны дугаар:

 • Хаан банк: 5038061555
 • Голомт банк: 8125100425
 • Хас банк: 5002142626
 • ХХБ: 429001055
 • Хүлээн авагчийн дансны нэр: Мобифинанс эсвэл MobiFinance
 • Гүйлгээний утга: Candy хүлээн авах утасны дугаар /заавал/

Анхаарах: Candy хүлээн авах утасны дугаараа заавал оруулна. Банкны ачааллаас хамааран 10-20 минутын дотор таны Candy дансанд шилжин орно.

2. Мобикомын салбараас 20'000 төгрөгийн үнэ бүхий бэлгийн картаа худалдан авч 20'000 Candy цахим мөнгөтэй болох

3. Өөрт ойр байрлах Мобикомын үндсэн болон гэрээт салбаруудад очиж бэлэн мөнгөө Candy цахим мөнгө болгох боломжтой. 

Candy цуглуулах

Та дараах хэлбэрүүдээр  цуглуулах боломжтой:

 1. Candy хөтөлбөрт нэгдсэн хэрэглэгч бүр 100
 2. Мобикомын дугаараа нэгжийн картаар цэнэглэх, ярианы төлбөрөө төлөх тутамд 

Цаашид, хэрэглэгч таны хүсэлтийн дагуу candy хөтөлбөрт элсүүлэх бизнесийн байгууллагуудынхаа эгнээг тэлэх тул та ямар байгууллагаас  цуглуулах хүсэлтэй байгаагаа info@mobifinance.mn-рүү мэдээлнэ үү.

 1. Candy хөтөлбөрт нэгдэж 100 цуглуулах
  Мобикомын дугаараас 555 дугаарт on гэсэн мессэжийг илгээснээр Таны candy данс идэвхжиж 100 candy бэлгэнд авна. Цаашид таны худалдан авалтаас Candy тооцогдох тутамд 555 дугаараас мессэж ирэх ба цуглуулсан саndy-гээ ашиглан худалдан авалт хийхдээ энэ дугаарыг ашиглана уу.
 2. Мобикомын дугаараа нэгжийн картаар цэнэглэх, ярианы төлбөрөө хугацаандаа төлөөд үнийн дүнгийн 2%-д цуглуулах
  Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч таны дугаарын бүртгэлийн мэдээлэл бүрэн бол нэгж цэнэглэлтийн дүнгийн 2%-тай тэнцэхүйц Candy цуглуулах боломжтой. Харин Дараа төлбөрт болон Хосолсон төлбөрт хэрэглэгчид төлбөр нэхэмжлэгдэн гарсан сардаа багтаан төлбөрөө бүрэн төлснөөр үнийн дүнгийн 2%-д candy цуглуулна. 
 3. Ашигласан хугацааны урамшуулал 

Мобикомын хэрэглэгч та тасралтгүй идэвхтэй хэрэглээ хийснээр жил бүр Candy бэлгэнд авах бөгөөд тухайн дугаарыг ашигласан жил, төлбөрийн нөхцөл, хэрэглээний багцаас хамааран харилцан адилгүй урамшууллын оноо таны дансанд нэмэгдэнэ. Ашигласан хугацааны урамшууллын Candy жил бүрийн дугаар үүссэн өдөр орно.

 

ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАГЦ

УРАМШУУЛЛЫН CANDY

Урьдчилсан төлбөрт дугаар

100 - 2.000 

Хосолсон төлбөрт дугаар

250 - 5.000 

Дараа төлбөрт дугаар

Minii Mobi 14,800 – 48,700

250 - 5.000 

*Тухайн дугаарыг идэвхтэй хэрэглэсэн хугацаанаас хамааран жилд нэг удаа олгогдоно.

Үүнээс гадна, та өөрт байгаа бэлэн мөнгөө Candy цахим мөнгө болгон Candy дансандаа авч ашиглах боломжтой.

1. Бүх операторын хэрэглэгч өөрийн банкны данснаасаа доорх 4 банкаас сонгон данс руу нь мөнгөө шилжүүлээд л Candy цахим мөнгөтэй болох боломжтой.

Хүлээн авах дансны дугаар:

 • Хаан банк: 5038061555
 • Голомт банк: 8125100425
 • Хас банк: 5002142626
 • ХХБ: 429001055
 • Хүлээн авагчийн дансны нэр: Мобифинанс эсвэл MobiFinance
 • Гүйлгээний утга: Candy хүлээн авах утасны дугаар /заавал/

Анхаарах: Candy хүлээн авах утасны дугаараа заавал оруулна. Банкны ачааллаас хамааран 10-20 минутын дотор таны Candy дансанд шилжин орно.

2. Мобикомын салбараас 20'000 төгрөгийн үнэ бүхий бэлгийн картаа худалдан авч 20'000 Candy цахим мөнгөтэй болох

3. Өөрт ойр байрлах Мобикомын үндсэн болон гэрээт салбаруудад очиж бэлэн мөнгөө Candy цахим мөнгө болгох боломжтой. 

Candy зарцуулах

Та цуглуулсан Candy-гээ дараах хэлбэрүүдээр зарцуулах боломжтой:

 1. Мобикомын дугаараас 555 дугаарт мессэж илгээж дугаараа нэгжээр цэнэглэх, ярианы төлбөрөө төлөх боломжтой.
 2. Мобикомын үйлчилгээний төвд ирж тухайн үед санал болгож буй урамшууллаар гар утас, хөнгөлөлтийн карт гэх мэт биет бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах боломжтой.
 3. Candy shop-оор дамжуулан гишүүн байгууллагуудын санал болгож буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авах боломжтой.
 4. Candy-гээр төлбөр хүлээн авдаг 200 гаруй гишүүн байгууллагуудаар үйлчлүүлж төлбөрөө 100% болон хэсэгчлэн CandyPay апликэйшн болон мессеж илгээн төлөх боломжтой.
 5. CandyPay апликэйшн, Candy.mn веб болон Facebook дээрх Candy chatbot ашиглан өөрийн болон бусдын дугаарын төлбөр, мобинетийн төлбөр, MNP 75 төлбөр мөн цахилгааны төлбөрөө төлөх, хэрэглээний нэгж, дата багц авах, усны карт цэнэглэх боломжтой.
 6. Та өөрт байгаа candy-гээ бусад хэрэглэгч рүү ШИЛЖҮҮЛЭХ боломжтой.
 7. Та өөрт байгаа candy-гээ өөрийн банкны данс руу шилжүүлэн авах боломжтой.


Дараа төлбөрт хэрэглэгч ярианы төлбөрөө candy-гээр төлөхдөө:

 • 555 дугаарт Paybill XXX гэсэн мессэжийг илгээх ба XXX нь төлбөр төлөх дүн байна.
 • 1 Candy = 1 төгрөгөөр тооцогдож, мессэж бичиж хүсэлт илгээсэн дугаарын ярианы төлбөр төлөгдөнө.

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч цэнэглэгч картыг candy-гээр авахдаа:

 • 555 дугаарт харгалзах картын дүн бүхий кодыг бичиж илгээнэ
 • ​1 Candy = 1 төгрөг
   

Candy зарцуулах урамшууллын дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

Candy Shop-оор дамжуулан гишүүн байгууллагуудын санал болгож буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авах сонголтоо ЭНД дарж хийнэ үү.

Candy-гээ бусдад шилжүүлэх

Та өөрт байгаа Candy-гээ орон зай цаг хугацааг үл хамааран бусдад шилжүүлэх боломжтой. Гэхдээ таны Candy-г авах хэрэглэгч заавал Candy-д бүртгэлтэй байх шаардлагатай ба хэрвээ тухайн хэрэглэгч бүртгүүлж амжаагүй бол Та найздаа урилга илгээгээрэй.

Та нэг удаадаа 1-ээс 1,000,000 хүртэл Candy шилжүүлэх боломжтой. Шилжүүлгийн шимтгэл 10 Candy. 

 • 9xxxxxxx - Candy хүлээн авах хэрэглэгчийн утасны дугаар
 • XX - шилжүүлэх Candy хэмжээ
 • zurvas - таны сэтгэлийн үг

Candy-гээрээ нэгж авах

555 дугаарт харгалзах картын дүн бүхий кодыг илгээх ба 1Сandy = 1₮-өөр тооцож нэгжийн цэнэглэлт хийгдэнэ.

БАГЦ

КАРТЫН ТӨРӨЛ

   Зарцуулах Candy

555 РУУ ИЛГЭЭХ 

СҮЛЖЭЭНДЭЭ ХЭРЭГЛЭЭ ХИЙХ ЭРХТЭЙ 

2000 

2000

2000М

СҮЛЖЭЭНДЭЭ ХЭРЭГЛЭЭ ХИЙХ ЭРХТЭЙ 

4000 

4000

4000М

СҮЛЖЭЭНДЭЭ ХЭРЭГЛЭЭ ХИЙХ ЭРХТЭЙ 

9000

9000

9000М

СҮЛЖЭЭНДЭЭ ХЭРЭГЛЭЭ ХИЙХ ЭРХТЭЙ 

14000

14000 14000

БҮХ СҮЛЖЭЭНД ЯРИХ ЭРХТЭЙ

4000

4000

4000V

БҮХ СҮЛЖЭЭНД ЯРИХ ЭРХТЭЙ

9000

9000 9000V

БҮХ СҮЛЖЭЭНД ЯРИХ ЭРХТЭЙ

14000

14000

14000V

ДАТА ЭРХТЭЙ 4000 4000 4000D

ДАТА ЭРХТЭЙ

9000

9000

9000D

ДАТА ЭРХТЭЙ

14000

14000

14000D

Дараа төлбөрт дугаарын ярианы төлбөр*

****Төлөх дүн

Paybill ****

 

 • Candy зарцуулах

Та цуглуулсан Candy-гээ дараах хэлбэрүүдээр зарцуулах боломжтой:

 1. Мобикомын дугаараас 555 дугаарт мессэж илгээж дугаараа нэгжээр цэнэглэх, ярианы төлбөрөө төлөх боломжтой.
 2. Мобикомын үйлчилгээний төвд ирж тухайн үед санал болгож буй урамшууллаар гар утас, хөнгөлөлтийн карт гэх мэт биет бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах боломжтой.
 3. Candy shop-оор дамжуулан гишүүн байгууллагуудын санал болгож буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авах боломжтой.
 4. Candy-гээр төлбөр хүлээн авдаг 200 гаруй гишүүн байгууллагуудаар үйлчлүүлж төлбөрөө 100% болон хэсэгчлэн CandyPay апликэйшн болон мессеж илгээн төлөх боломжтой.
 5. CandyPay апликэйшн, Candy.mn веб болон Facebook дээрх Candy chatbot ашиглан өөрийн болон бусдын дугаарын төлбөр, мобинетийн төлбөр, MNP 75 төлбөр мөн цахилгааны төлбөрөө төлөх, хэрэглээний нэгж, дата багц авах, усны карт цэнэглэх боломжтой.
 6. Та өөрт байгаа candy-гээ бусад хэрэглэгч рүү ШИЛЖҮҮЛЭХ боломжтой.
 7. Та өөрт байгаа candy-гээ өөрийн банкны данс руу шилжүүлэн авах боломжтой.


Дараа төлбөрт хэрэглэгч ярианы төлбөрөө candy-гээр төлөхдөө:

 • 555 дугаарт Paybill XXX гэсэн мессэжийг илгээх ба XXX нь төлбөр төлөх дүн байна.
 • 1 Candy = 1 төгрөгөөр тооцогдож, мессэж бичиж хүсэлт илгээсэн дугаарын ярианы төлбөр төлөгдөнө.

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч цэнэглэгч картыг candy-гээр авахдаа:

 • 555 дугаарт харгалзах картын дүн бүхий кодыг бичиж илгээнэ
 • ​1 Candy = 1 төгрөг
   

Candy зарцуулах урамшууллын дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

Candy Shop-оор дамжуулан гишүүн байгууллагуудын санал болгож буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авах сонголтоо ЭНД дарж хийнэ үү.

Candy-гээ бусдад шилжүүлэх

Та өөрт байгаа Candy-гээ орон зай цаг хугацааг үл хамааран бусдад шилжүүлэх боломжтой. Гэхдээ таны Candy-г авах хэрэглэгч заавал Candy-д бүртгэлтэй байх шаардлагатай ба хэрвээ тухайн хэрэглэгч бүртгүүлж амжаагүй бол Та найздаа урилга илгээгээрэй.

Та нэг удаадаа 1-ээс 1,000,000 хүртэл Candy шилжүүлэх боломжтой. Шилжүүлгийн шимтгэл 10 Candy. 

 • 9xxxxxxx - Candy хүлээн авах хэрэглэгчийн утасны дугаар
 • XX - шилжүүлэх Candy хэмжээ
 • zurvas - таны сэтгэлийн үг

 

Candy-гээрээ нэгж авах

555 дугаарт харгалзах картын дүн бүхий кодыг илгээх ба 1Сandy = 1₮-өөр тооцож нэгжийн цэнэглэлт хийгдэнэ.

БАГЦ

КАРТЫН ТӨРӨЛ

   Зарцуулах Candy

555 РУУ ИЛГЭЭХ 

СҮЛЖЭЭНДЭЭ ХЭРЭГЛЭЭ ХИЙХ ЭРХТЭЙ 

2000 

2000

2000М

СҮЛЖЭЭНДЭЭ ХЭРЭГЛЭЭ ХИЙХ ЭРХТЭЙ 

4000 

4000

4000М

СҮЛЖЭЭНДЭЭ ХЭРЭГЛЭЭ ХИЙХ ЭРХТЭЙ 

9000

9000

9000М

СҮЛЖЭЭНДЭЭ ХЭРЭГЛЭЭ ХИЙХ ЭРХТЭЙ 

14000

14000 14000

БҮХ СҮЛЖЭЭНД ЯРИХ ЭРХТЭЙ

4000

4000

4000V

БҮХ СҮЛЖЭЭНД ЯРИХ ЭРХТЭЙ

9000

9000 9000V

БҮХ СҮЛЖЭЭНД ЯРИХ ЭРХТЭЙ

14000

14000

14000V

ДАТА ЭРХТЭЙ 4000 4000 4000D

ДАТА ЭРХТЭЙ

9000

9000

9000D

ДАТА ЭРХТЭЙ

14000

14000

14000D

Дараа төлбөрт дугаарын ярианы төлбөр*

****Төлөх дүн

Paybill ****

 

 

 

 

 

 

 

 

Candy үлдэгдлээ шалгах, гүйлгээгээ хянах

 1. Та candy -гийн үлдэгдлээ хүссэн үедээ шалгах боломжтой. Үүний тулд 555 тусгай дугаарт “candy” гэсэн мессэжийг илгээнэ. Candy үлдэгдлээ мессэж илгээн шалгахад таны данснаас 5 саndy хасагдах болно. Та вэб хуудас болон апликейшн ашиглан candy оноогоо үнэ төлбөргүй шалгаарай.
 2. Мөн өөрийн сandy нэмэгдсэн хасагдсан тухай сүүлийн гүйлгээний мэдээллийг шалгах бол 555 дугаарт log гэсэн мессэжийг илгээнэ.
  Таны candy нэмэгдэх, хасагдах бүрт мессэжээр мэдээлэл ирэх болно.
 3. Candy дансныхаа тодорхойлолт авах боломжтой. Та цахим үнэмлэхийнхээ хамт Мобикомын үндсэн салбарт өөрийн биеэр очиж Candy дансныхаа тодорхойлолтыг аваарай. Candy тодорхойлолтын хураамж 1000 Candy. 
 4. Та Candy дансныхаа хуулгыг авах боломжтой. Та цахим үнэмлэхийнхээ хамт Мобикомын үндсэн салбарт өөрийн биеэр очиж Candy дансныхаа тодорхойлолтыг аваарай. Хуулганы хуудас тутамд 100 Candy. 

Candy үлдэгдлээ шалгах, гүйлгээгээ хянах

 1. Та candy -гийн үлдэгдлээ хүссэн үедээ шалгах боломжтой. Үүний тулд 555 тусгай дугаарт “candy” гэсэн мессэжийг илгээнэ. Candy үлдэгдлээ мессэж илгээн шалгахад таны данснаас 5 саndy хасагдах болно. Та вэб хуудас болон апликейшн ашиглан candy оноогоо үнэ төлбөргүй шалгаарай.
 2. Мөн өөрийн сandy нэмэгдсэн хасагдсан тухай сүүлийн гүйлгээний мэдээллийг шалгах бол 555 дугаарт log гэсэн мессэжийг илгээнэ.
  Таны candy нэмэгдэх, хасагдах бүрт мессэжээр мэдээлэл ирэх болно.
 3. Candy дансныхаа тодорхойлолт авах боломжтой. Та цахим үнэмлэхийнхээ хамт Мобикомын үндсэн салбарт өөрийн биеэр очиж Candy дансныхаа тодорхойлолтыг аваарай. Candy тодорхойлолтын хураамж 1000 Candy. 
 4. Та Candy дансныхаа хуулгыг авах боломжтой. Та цахим үнэмлэхийнхээ хамт Мобикомын үндсэн салбарт өөрийн биеэр очиж Candy дансныхаа тодорхойлолтыг аваарай. Хуулганы хуудас тутамд 100 Candy. 

Хэрэглэгч та ердөө утсаа ашиглаад яаралтай төлбөр тооцоо, санхүүгийн асуудлаа шийдвэрлэх боломжтой. Мобифинанс ББСБ нь таны Мобикомын дугаарыг ашигласан хугацаа, төлбөрийн түүх дээр үндэслэн БИЧИЛ ЗЭЭЛ олгож байна.

Мобикомын үнэнч хэрэглэгч та Үйлчилгээний салбар дээр хүрэлцэн ирж гэрээ байгуулан “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний эрхээ нээлгээрэй. 

ҮНДСЭН ШАЛГУУР:

Та "CANDY ЗЭЭЛ" үйлчилгээг авахын тулд дараах үндсэн шалгууруудыг хангасан байх шаардлагатай:

 • Мобикомын дугаараа 11 сар ба түүнээс дээш хугацаанд идэвхитэй ашигласан байх
 • Мобикомд авлага үүсгэсэн түүхгүй байх
 • Хэрэглээ хязгаарлах үйлчилгээ аваагүй байх /Зөвхөн дараа төлбөрт хэрэглэгчид хамаарна/
 • 18-с дээш насны хэрэглэгч байх

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ:

Та Мобикомын шинэхэн хэрэглэгч байсан ч салбар дээр ирж гэрээ байгуулан зээлийн эрхээ нээлгэх боломжтой ба таны ашигласан хугацаа, төлбөрийн түүх “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний шалгууруудыг хангах үед салбар дээр дахин ирэхгүйгээр хэзээ ч хаанаас ч зээл авах боломж бүрдэх юм. 

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ САРЫН ХҮҮ  МОБИКОМЫН ДУГААРЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШАЛГУУР

10,000₮

500₮

Сүүлийн 3 сарын хэрэглээ нь тасралтгүй 7,000₮ ба түүнээс дээш байх

50,000₮

4.9%

Сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нь тасралтгүй 15,000₮ ба түүнээс дээш байх

100,000₮

3.9%

Сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нь тасралтгүй 25,000₮ ба түүнээс дээш байх

200,000₮ 3.4% Сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нь тасралтгүй 35,000₮ ба түүнээс дээш байх
500,000₮ 2.9%

-200,000₮-ийн зээлийн шалгуур хангасан байх

-200,000₮-ийн зээлийг 3 болон түүнээс дээш удаа авсан байх

-Сүүлийн 3 удаагийн зээлээ хугацаандаа төлсөн байх

*Зээлдэгч зээлээ хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд зөрчигдсөн өдрөөс эхлэн зээлийн үлдэгдэлд үндсэн хүү болон үндсэн хүүний 20% тай тэнцэх хэмжээний нэмэгдүүлсэн хүүг төлнө. 


1. ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ ВЭ?

Та өөрт ойрхон Мобикомын үйлчилгээний салбаруудад цахим үнэмлэхтэйгээ хүрэлцэн ирж “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний эрх нээлгэх гэрээ байгуулснаар Мобикомын сүлжээ орсон хаанаас ч, хоногийн 24 цагийн хэдийд ч зээл авах боломжтой болно. Та өөрийн гэрээний хүчинтэй хугацаанд хэдэн ч удаа зээл авах боломжтой. 

2. ХЭРХЭН ЗЭЭЛ АВАХ ВЭ?

Гэрээ байгуулж зээлийн эрхээ нээлгэсэн хэрэглэгч дараах сувгуудаар Candy зээл үйлчилгээ авах боломжтой байна.

2.1. Мессэжээр: Хэрэглэгч 555 дугаарт ZEEL XXXXX /XXXXX зээлэх дүн/ гэсэн мессэжийг илгээхэд Candy дансанд харгалзах дүнгээр зээл орно. 

2.2. CANDY PAY апликейшн ашиглах /Татах холбоос: AndroidiOS/

2.3. www.candy.mn вэб хуудас ашиглан зээл авах, төлөх

2.4. Facebook мессэнжер дээр суурилсан Candy ЧатБот ашиглах 

Та авсан зээлээ хугацаандаа эргэн төлснөөр таны дараагийн зээлийн эрх нээгдэх ба “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний гэрээнийхээ хүчинтэй хугацаанд хэдэн ч удаа зээл авах боломжтой. 

3. ЗЭЭЛЭЭ ХЭРХЭН ЭРГЭН ТӨЛӨХ ВЭ?

Та зээлээ эргэн төлснөөр таны дараагийн зээлийн эрх нээгдэнэ. Та зээлээ дараах сувгуудаар төлөх боломжтой. 

3.1. Гар утаснаасаа 555 дугаарт Zeel Tuluh XXXXX гэж илгээн төлөх.

3.2. Мобифинанс ББСБ-ын дараах дансуудад төлөх:

 

БАНК ДАНСНЫ ДУГААР  ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА

5077 152 233

 

 

 


XXXXXXXX zeel
(утасны дугаар)

 

2800 000 354

1069 0033 1147

5000 954 334
452 549 257

Санамж: Ажлын бус цагаар Төрийн банкаар хийсэн гүйлгээ ажлын өдөр, ажлын цагт хийгдэнэ. 

3.3. Мобикомын үйлчилгээний салбаруудаар

3.4. Mobicom.mn вэб хуудсаар төлөх 

3.5. Зээлийн хугацаа дуусах өдөр таны CANDY данснаас автоматаар суутгагдана.

 *Зээлээ эргэн төлөөгүй тохиолдолд таны Мобикомын дугаарын гарах ярианы эрх түр хаагдаж, зээлийн мэдээллийн санд зээлийн ангилал буурч бүртгэгдэхийг анхаарна уу.

4. ЗЭЭЛИЙН БАГЦ АХИУЛАХ НӨХЦӨЛ

Харилцагч өөрийн шалгуур хангасан багцын дараагийн багц руу зээлийн багцаа ахиулах боломжтой. Зээлийн багцаа ахиулахын тулд дараах шалгуурыг хангасан байна. 

 

ҮНДСЭН БАГЦ АХИУЛАХ БОЛОМЖТОЙ БАГЦ  БАГЦ АХИУЛАХ ШАЛГУУР

10,000₮

50,000₮

-Шалгуур хангасан багцаар 3-с дээш удаа зээл авсан байх

 • -Сүүлийн 3 удаагийн зээлээ 11-с дээш хоног ашиглаж, хугацаандаа эргэн төлсөн байх
 • -Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн шалгуур хангасан багцын дараагийн багц руу шилжих боломжтой.

 

 

50,000₮

100,000₮

100,000₮

200,000₮

200,000₮ 500,000₮

*Багц ахиулсан хэрэглэгч зээлээ дараалан 2 ба түүнээс дээш удаа хугацаандаа эргэн төлөөгүй тохиолдолд үндсэн нөхцөлөөр шалгуур хангасан зээлийн эрх рүү нь буцаан шилжүүлнэ.

 

Хэрэглэгч та ердөө утсаа ашиглаад яаралтай төлбөр тооцоо, санхүүгийн асуудлаа шийдвэрлэх боломжтой. Мобифинанс ББСБ нь таны Мобикомын дугаарыг ашигласан хугацаа, төлбөрийн түүх дээр үндэслэн БИЧИЛ ЗЭЭЛ олгож байна.

Мобикомын үнэнч хэрэглэгч та Үйлчилгээний салбар дээр хүрэлцэн ирж гэрээ байгуулан “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний эрхээ нээлгээрэй. 

ҮНДСЭН ШАЛГУУР:

Та "CANDY ЗЭЭЛ" үйлчилгээг авахын тулд дараах үндсэн шалгууруудыг хангасан байх шаардлагатай:

 • Мобикомын дугаараа 11 сар ба түүнээс дээш хугацаанд идэвхитэй ашигласан байх
 • Мобикомд авлага үүсгэсэн түүхгүй байх
 • Хэрэглээ хязгаарлах үйлчилгээ аваагүй байх /Зөвхөн дараа төлбөрт хэрэглэгчид хамаарна/
 • 18-с дээш насны хэрэглэгч байх

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ:

Та Мобикомын шинэхэн хэрэглэгч байсан ч салбар дээр ирж гэрээ байгуулан зээлийн эрхээ нээлгэх боломжтой ба таны ашигласан хугацаа, төлбөрийн түүх “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний шалгууруудыг хангах үед салбар дээр дахин ирэхгүйгээр хэзээ ч хаанаас ч зээл авах боломж бүрдэх юм. 

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ САРЫН ХҮҮ  МОБИКОМЫН ДУГААРЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШАЛГУУР

10,000₮

500₮

Сүүлийн 3 сарын хэрэглээ нь тасралтгүй 7,000₮ ба түүнээс дээш байх

50,000₮

4.9%

Сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нь тасралтгүй 15,000₮ ба түүнээс дээш байх

100,000₮

3.9%

Сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нь тасралтгүй 25,000₮ ба түүнээс дээш байх

200,000₮ 3.4% Сүүлийн 6 сарын хэрэглээ нь тасралтгүй 35,000₮ ба түүнээс дээш байх
500,000₮ 2.9%

-200,000₮-ийн зээлийн шалгуур хангасан байх

-200,000₮-ийн зээлийг 3 болон түүнээс дээш удаа авсан байх

-Сүүлийн 3 удаагийн зээлээ хугацаандаа төлсөн байх

*Зээлдэгч зээлээ хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд зөрчигдсөн өдрөөс эхлэн зээлийн үлдэгдэлд үндсэн хүү болон үндсэн хүүний 20% тай тэнцэх хэмжээний нэмэгдүүлсэн хүүг төлнө. 


1. ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ ВЭ?

Та өөрт ойрхон Мобикомын үйлчилгээний салбаруудад цахим үнэмлэхтэйгээ хүрэлцэн ирж “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний эрх нээлгэх гэрээ байгуулснаар Мобикомын сүлжээ орсон хаанаас ч, хоногийн 24 цагийн хэдийд ч зээл авах боломжтой болно. Та өөрийн гэрээний хүчинтэй хугацаанд хэдэн ч удаа зээл авах боломжтой. 

2. ХЭРХЭН ЗЭЭЛ АВАХ ВЭ?

Гэрээ байгуулж зээлийн эрхээ нээлгэсэн хэрэглэгч дараах сувгуудаар Candy зээл үйлчилгээ авах боломжтой байна.

2.1. Мессэжээр: Хэрэглэгч 555 дугаарт ZEEL XXXXX /XXXXX зээлэх дүн/ гэсэн мессэжийг илгээхэд Candy дансанд харгалзах дүнгээр зээл орно. 

2.2. CANDY PAY апликейшн ашиглах /Татах холбоос: AndroidiOS/

2.3. www.candy.mn вэб хуудас ашиглан зээл авах, төлөх

2.4. Facebook мессэнжер дээр суурилсан Candy ЧатБот ашиглах 

Та авсан зээлээ хугацаандаа эргэн төлснөөр таны дараагийн зээлийн эрх нээгдэх ба “CANDY ЗЭЭЛ” үйлчилгээний гэрээнийхээ хүчинтэй хугацаанд хэдэн ч удаа зээл авах боломжтой. 

3. ЗЭЭЛЭЭ ХЭРХЭН ЭРГЭН ТӨЛӨХ ВЭ?

Та зээлээ эргэн төлснөөр таны дараагийн зээлийн эрх нээгдэнэ. Та зээлээ дараах сувгуудаар төлөх боломжтой. 

3.1. Гар утаснаасаа 555 дугаарт Zeel Tuluh XXXXX гэж илгээн төлөх.

3.2. Мобифинанс ББСБ-ын дараах дансуудад төлөх:

 

БАНК ДАНСНЫ ДУГААР  ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА

5077 152 233

 

 

 


XXXXXXXX zeel
(утасны дугаар)

 

2800 000 354

1069 0033 1147

5000 954 334
452 549 257

Санамж: Ажлын бус цагаар Төрийн банкаар хийсэн гүйлгээ ажлын өдөр, ажлын цагт хийгдэнэ. 

3.3. Мобикомын үйлчилгээний салбаруудаар

3.4. Mobicom.mn вэб хуудсаар төлөх 

3.5. Зээлийн хугацаа дуусах өдөр таны CANDY данснаас автоматаар суутгагдана.

 *Зээлээ эргэн төлөөгүй тохиолдолд таны Мобикомын дугаарын гарах ярианы эрх түр хаагдаж, зээлийн мэдээллийн санд зээлийн ангилал буурч бүртгэгдэхийг анхаарна уу.

4. ЗЭЭЛИЙН БАГЦ АХИУЛАХ НӨХЦӨЛ

Харилцагч өөрийн шалгуур хангасан багцын дараагийн багц руу зээлийн багцаа ахиулах боломжтой. Зээлийн багцаа ахиулахын тулд дараах шалгуурыг хангасан байна. 

 

ҮНДСЭН БАГЦ АХИУЛАХ БОЛОМЖТОЙ БАГЦ  БАГЦ АХИУЛАХ ШАЛГУУР

10,000₮

50,000₮

-Шалгуур хангасан багцаар 3-с дээш удаа зээл авсан байх

 • -Сүүлийн 3 удаагийн зээлээ 11-с дээш хоног ашиглаж, хугацаандаа эргэн төлсөн байх
 • -Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн шалгуур хангасан багцын дараагийн багц руу шилжих боломжтой.

 

 

50,000₮

100,000₮

100,000₮

200,000₮

200,000₮ 500,000₮

*Багц ахиулсан хэрэглэгч зээлээ дараалан 2 ба түүнээс дээш удаа хугацаандаа эргэн төлөөгүй тохиолдолд үндсэн нөхцөлөөр шалгуур хангасан зээлийн эрх рүү нь буцаан шилжүүлнэ.