Хүргэлтийн цагийн хуваарь

Улаанбаатар хот дотор: хүргүүлэхээр захиалсан барааг ажлын өдрүүдэд 9.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авч хүргэнэ. Ажлын бус цагаар болон амралтын өдрүүдээр захиалсан барааг дараагийн ажлын өдрийн хүргэлтийн цагт хүргэнэ.

Орон нутагт: Зөвхөн аймгийн төвүүдэд хүргэлт хийгдэнэ. Хүргэгдэх хугацаа нь тухайн барааны онцлог, орон нутгийн барааны бэлэн байдлаас хамаарч ялгаатай байна.

 • Урьдчилсан төлбөрт шинэ дугаар худалдан авсан бол ажлын 1 өдрийн дотор таны бараа хүргэх хаягаар хүргэнэ.
 • Гар утас болон бусад бараа: Тухайн орон нутгийн салбарт бэлэн байгаа тохиолдолд ажлын 1 өдрийн дотор, Бэлэн биш бол Улаанбаатараас татах тул 2-7 хоногийн дотор хүргэгдэнэ.

Хүргэлтийн үнэ тариф

 • Онлайн салбараас бараа бүтээгдэхүүн худалдан авсан тохиолдолд бид танд дараах нөхцөл, тарифаар хүргэж өгнө.
 • Хүргэлтийн хаягаа хэрэглэгч бараа худалдан авах явцдаа өөрөө бүртгүүлэх ба "онлайн гүйлгээ хийх нөхцөл"-ийн дагуу үйлчлүүлнэ үү.

Хот дотор:

Хаана ч бараа бүтээгдэхүүний төрөл, жин, хэмжээнээс үл хамааран                

 • 100'000 төгрөгөөс доош үнэтэй барааг : 2'000 төгрөгөөр
 • 100'000 төгрөгөөс дээш үнэтэй барааг : үнэгүй хүргэнэ.

Хугацаа: Ажлын өдрүүдэд 17 цагаас өмнө захиалсан бол тухайн өдөртөө 2 цагийн дотор, ажлын өдөр 17 цагаас хойш болон амралтын өдрүүдэд захиалсан бол дараа ажлын өдрийн 12.00 цагаас өмнө хүргэж өгнө.

Орон нутагт:

 • Зайнаас болон барааны жин, хэмжээнээс хамааран дараах тарифыг мөрдөнө.
 • Хугацаа: 2-7 хоногт хүргэж өгнө.
ЖИН АЙМАГ, ХОТ ДОТОР I БҮС 300КМ ХҮРТЭЛ? II БҮС 301-1000КМ-Т? III БҮС 1001КМ-ЭЭС ДЭЭШ?
2кг хүртэл 1'100₮ 3'080₮ 4'950₮ 5'830₮
2кг-аас дээш илүү гарсан бүрэн ба бүрэн бус  0,5кг тутамд 330₮ 770₮ 1'210₮ 1'430₮
 

Хүргэлтийн цагийн хуваарь

Улаанбаатар хот дотор: хүргүүлэхээр захиалсан барааг ажлын өдрүүдэд 9.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авч хүргэнэ. Ажлын бус цагаар болон амралтын өдрүүдээр захиалсан барааг дараагийн ажлын өдрийн хүргэлтийн цагт хүргэнэ.

Орон нутагт: Зөвхөн аймгийн төвүүдэд хүргэлт хийгдэнэ. Хүргэгдэх хугацаа нь тухайн барааны онцлог, орон нутгийн барааны бэлэн байдлаас хамаарч ялгаатай байна.

 • Урьдчилсан төлбөрт шинэ дугаар худалдан авсан бол ажлын 1 өдрийн дотор таны бараа хүргэх хаягаар хүргэнэ.
 • Гар утас болон бусад бараа: Тухайн орон нутгийн салбарт бэлэн байгаа тохиолдолд ажлын 1 өдрийн дотор, Бэлэн биш бол Улаанбаатараас татах тул 2-7 хоногийн дотор хүргэгдэнэ.

Хүргэлтийн үнэ тариф

 • Онлайн салбараас бараа бүтээгдэхүүн худалдан авсан тохиолдолд бид танд дараах нөхцөл, тарифаар хүргэж өгнө.
 • Хүргэлтийн хаягаа хэрэглэгч бараа худалдан авах явцдаа өөрөө бүртгүүлэх ба "онлайн гүйлгээ хийх нөхцөл"-ийн дагуу үйлчлүүлнэ үү.

Хот дотор:

Хаана ч бараа бүтээгдэхүүний төрөл, жин, хэмжээнээс үл хамааран                

 • 100'000 төгрөгөөс доош үнэтэй барааг : 2'000 төгрөгөөр
 • 100'000 төгрөгөөс дээш үнэтэй барааг : үнэгүй хүргэнэ.

Хугацаа: Ажлын өдрүүдэд 17 цагаас өмнө захиалсан бол тухайн өдөртөө 2 цагийн дотор, ажлын өдөр 17 цагаас хойш болон амралтын өдрүүдэд захиалсан бол дараа ажлын өдрийн 12.00 цагаас өмнө хүргэж өгнө.

Орон нутагт:

 • Зайнаас болон барааны жин, хэмжээнээс хамааран дараах тарифыг мөрдөнө.
 • Хугацаа: 2-7 хоногт хүргэж өгнө.
ЖИН АЙМАГ, ХОТ ДОТОР I БҮС 300КМ ХҮРТЭЛ? II БҮС 301-1000КМ-Т? III БҮС 1001КМ-ЭЭС ДЭЭШ?
2кг хүртэл 1'100₮ 3'080₮ 4'950₮ 5'830₮
2кг-аас дээш илүү гарсан бүрэн ба бүрэн бус  0,5кг тутамд 330₮ 770₮ 1'210₮ 1'430₮