Дэлхийн хаанаас ч интернэт сүлжээгээр дамжуулан дуудлага хийх боломжтой MNP75 үйлчилгээний дугаарын нөөцийг хэрэглэгчдэдээ үр ашигтай хуваарилах зорилгоор зарим нэг өөрчлөлт орж байгааг та бүхэнд мэдээлж байна.

Хэрэв та MNP75 үйлчилгээний Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч бол:

  • Үйлчилгээний хугацаа дууссан тохиолдолд орох, гарах хэрэглээг хязгаарлана
  • Хоногтой цэнэглэгч картаар үйлчилгээний хугацаагаа сунгаагүй бол 90 хоногийн дараа уг дугаарыг дахин худалдаанд гаргана.

Хэрэв та MNP75 үйлчилгээний Дараа төлбөрт хэрэглэгч бол:

  • Үйлчилгээний төлбөрөө хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд орох, гарах хэрэглээг хязгаарлана
  • Үйлчилгээний төлбөрөө төлөхгүй 3 сар болсон бол уг дугаарыг дахин худалдаанд гаргана.

Дээрх өөрчлөлтүүд 2018.09.17-ноос мөрдөгдөж эхэлнэ.

 

 Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Мобикомын лавлах 2222 болон бусад

операторын хэрэглэгчид 1800-2222 дугаараас аваарай.

 

Дэлхийн хаанаас ч интернэт сүлжээгээр дамжуулан дуудлага хийх боломжтой MNP75 үйлчилгээний дугаарын нөөцийг хэрэглэгчдэдээ үр ашигтай хуваарилах зорилгоор зарим нэг өөрчлөлт орж байгааг та бүхэнд мэдээлж байна.

Хэрэв та MNP75 үйлчилгээний Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч бол:

  • Үйлчилгээний хугацаа дууссан тохиолдолд орох, гарах хэрэглээг хязгаарлана
  • Хоногтой цэнэглэгч картаар үйлчилгээний хугацаагаа сунгаагүй бол 90 хоногийн дараа уг дугаарыг дахин худалдаанд гаргана.

Хэрэв та MNP75 үйлчилгээний Дараа төлбөрт хэрэглэгч бол:

  • Үйлчилгээний төлбөрөө хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд орох, гарах хэрэглээг хязгаарлана
  • Үйлчилгээний төлбөрөө төлөхгүй 3 сар болсон бол уг дугаарыг дахин худалдаанд гаргана.

Дээрх өөрчлөлтүүд 2018.09.17-ноос мөрдөгдөж эхэлнэ.

 

 Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Мобикомын лавлах 2222 болон бусад

операторын хэрэглэгчид 1800-2222 дугаараас аваарай.