Дэлхийн хаа нэгтээ Монгол Улсаас бусад улс орны сүлжээнд аялах үедээ өөрийн дугаар бүхий гар утсаа ашиглах боломжийг олгодог үйлчилгээ юм. Одоогоор Мобикомын хэрэглэгчид дэлхийн 200 гаруй оронд Роуминг үйлчилгээг ашиглах боломжтой.

Дэлхийн хаа нэгтээ Монгол Улсаас бусад улс орны сүлжээнд аялах үедээ өөрийн дугаар бүхий гар утсаа ашиглах боломжийг олгодог үйлчилгээ юм. Одоогоор Мобикомын хэрэглэгчид дэлхийн 200 гаруй оронд Роуминг үйлчилгээг ашиглах боломжтой.

* Роуминг дата багц авсан хэрэглэгч идэвхжүүлэх хүсэлт илгээсний дараа ON DATA гэж илгээнэ үү

 

* Роуминг дата багц авсан хэрэглэгч идэвхжүүлэх хүсэлт илгээсний дараа ON DATA гэж илгээнэ үү

 
Дата багц

Дата роуминг үйлчилгээг ярианы болон мессэж роуминг үйлчилгээ идэвхжүүлсэн Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид ашиглах боломжтой.

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ: 

ЦУЦЛАХ:              

 

Ярианы роуминг үйлчилгээтэй хэрэглэгчийн хувьд дата эрх нээлттэй байх ба мессэж роуминг үйлчилгээтэй хэрэглэгч дата эрхээ идэвхжүүлнэ. Таны зорчиж буй улсын тарифаас хамааран дата үйлчилгээний төлбөр харилцан адилгүй үнэтэй байна. Үнэ тарифын мэдээлэлтэй дэлгэрэнгүй танилцана уу.

Жич: Мобикомын дотоодын гар утасны интернэт дата багц нь Олон улсын роуминг үйлчилгээнд хамаарахгүй.

Задгай дата

Идэвхжүүлэх: 599 дугаарт ON Z гэж илгээнэ.

Цуцлах: 599 дугаарт OFF Z гэж илгээнэ.

Задгай дата үйлчилгээний төлбөр өндөр тооцогддогийг анхаарна уу.

 • Хэрэглээний хязгааргүй дата багцууд /Хурд 256 Kbps-ээр хязгаарлагдана/

БАГЦЫН ТӨРӨЛ

УЛС

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ МЕССЕЖ

ИЛГЭЭХ ДУГААР

24 цагийн хязгааргүй

Хятад

China1

                      

ОХУ

Russia1

Солонгос

Korea1

Япон

Japan1

АНУ

USA1

ХонгКонг

HongKong1

Герман

Germany1

7 хоногийн хязгааргүй

Хятад

China7

ОХУ

Russia7

Солонгос

Korea7

Япон

Japan7 

 

 • 100MB дата багц /Хурдны хязгааргүй/

Нийт 24 улсад доорх багцыг идэвхжүүлэх боломжтой.

 

ХЭМЖЭЭ

АШИГЛАХ ХУГАЦАА

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ МЕССЕЖ

ИЛГЭЭХ ДУГААР

100MB

7 хоног

100MB 45000

                       

 

 • Хурдны хязгааргүй бизнес дата багц:

БАГЦЫН ТӨРӨЛ

БАГЦЫН ҮНЭ

(НӨАТ ОРСОН)

БАГЦЫН ХУГАЦАА

599 РҮҮ

ИЛГЭЭХ КОД

БАГЦЫН ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ

БАГЦАД ХАМААРАХ УЛС

1GB

99'000₮

3 хоног

1GB

B гэж бичээд 599 дугаарт илгээнэ

Хятад, Япон, Хонг Конг, Орос, Герман, Франц, Англи

5GB

479'000₮

10 хоног

5GB

 

Санамж

Уг бизнес дата багцын хурд хязгааргүй буюу тухайн улсын дата роуминг хурдаар хязгаарлагдана.

Багц идэвхжүүлэх заавар:

Гадаадад очсоныхоо дараа 2 болон 3 дугаар алхмыг идэвхжүүлэхийг зөвлөж байна.

Роуминг Дата багц авахад анхаарах зүйлс:

 • Мессэж роуминг үйлчилгээний хэрэглэгч гадагшаа явахаасаа 10 минутын өмнө мессэж роуминг үйлчилгээгээ 599 дугаарт ON гэж бичиж илгээн идэвхжүүлсэн байх шаардлагатай.
 • Роуминг дата үйлчилгээг 599 дугаарт ON DATA гэж бичиж илгээн идэвхжүүлсэн байх шаардлагатай.
 • Роуминг дата үйлчилгээг хаахыг хүсвэл 599 дугаарт OFF DATA гэж бичиж илгээнэ үү. 
 • Мессэж роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлсэн дараа төлбөрт хэрэглэгчийн хэрэглээ 300,000₮ хүрэхэд роуминг үйлчилгээ хаагдаж роуминг дата багцыг ашиглах боломжгүй болохыг анхаарна уу.
 • Хятад улсын China Mobile операторын сүлжээнд зарим утас модел, загвараасаа хамааран 2G дээр ажиллах магадлалтай тул China UniCom операторыг сонгон ашиглана уу.

 

Дата багц

Дата роуминг үйлчилгээг ярианы болон мессэж роуминг үйлчилгээ идэвхжүүлсэн Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид ашиглах боломжтой.

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ: 

ЦУЦЛАХ:              

 

Ярианы роуминг үйлчилгээтэй хэрэглэгчийн хувьд дата эрх нээлттэй байх ба мессэж роуминг үйлчилгээтэй хэрэглэгч дата эрхээ идэвхжүүлнэ. Таны зорчиж буй улсын тарифаас хамааран дата үйлчилгээний төлбөр харилцан адилгүй үнэтэй байна. Үнэ тарифын мэдээлэлтэй дэлгэрэнгүй танилцана уу.

Жич: Мобикомын дотоодын гар утасны интернэт дата багц нь Олон улсын роуминг үйлчилгээнд хамаарахгүй.

Задгай дата

Идэвхжүүлэх: 599 дугаарт ON Z гэж илгээнэ.

Цуцлах: 599 дугаарт OFF Z гэж илгээнэ.

Задгай дата үйлчилгээний төлбөр өндөр тооцогддогиййг анхаарна уу.

 • Хэрэглээний хязгааргүй дата багцууд /Хурд 256 Kbps-ээр хязгаарлагдана/

БАГЦЫН ТӨРӨЛ

УЛС

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ МЕССЕЖ

ИЛГЭЭХ ДУГААР

24 цагийн хязгааргүй

Хятад

China1

                      

ОХУ

Russia1

Солонгос

Korea1

Япон

Japan1

АНУ

USA1

ХонгКонг

HongKong1

Герман

Germany1

7 хоногийн хязгааргүй

Хятад

China7

ОХУ

Russia7

Солонгос

Korea7

Япон

Japan7 

 

 • 100MB дата багц /Хурдны хязгааргүй/

Нийт 24 улсад доорх багцыг идэвхжүүлэх боломжтой.

 

ХЭМЖЭЭ

АШИГЛАХ ХУГАЦАА

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ МЕССЕЖ

ИЛГЭЭХ ДУГААР

100MB

7 хоног

100MB 45000

                       

 

 • Хурдны хязгааргүй бизнес дата багц:

БАГЦЫН ТӨРӨЛ

БАГЦЫН ҮНЭ

(НӨАТ ОРСОН)

БАГЦЫН ХУГАЦАА

599 РҮҮ

ИЛГЭЭХ КОД

БАГЦЫН ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ

БАГЦАД ХАМААРАХ УЛС

1GB

99'000₮

3 хоног

1GB

B гэж бичээд 599 дугаарт илгээнэ

Хятад, Япон, Хонг Конг, Орос, Герман, Франц, Англи

5GB

479'000₮

10 хоног

5GB

 

Санамж

Уг бизнес дата багцын хурд хязгааргүй буюу тухайн улсын дата роуминг хурдаар хязгаарлагдана.

Багц идэвхжүүлэх заавар:

Гадаадад очсоныхоо дараа 2 болон 3 дугаар алхмыг идэвхжүүлэхийг зөвлөж байна.

Роуминг Дата багц авахад анхаарах зүйлс:

 • Мессэж роуминг үйлчилгээний хэрэглэгч гадагшаа явахаасаа 10 минутын өмнө мессэж роуминг үйлчилгээгээ 599 дугаарт ON гэж бичиж илгээн идэвхжүүлсэн байх шаардлагатай.
 • Роуминг дата үйлчилгээг 599 дугаарт ON DATA гэж бичиж илгээн идэвхжүүлсэн байх шаардлагатай.
 • Роуминг дата үйлчилгээг хаахыг хүсвэл 599 дугаарт OFF DATA гэж бичиж илгээнэ үү. 
 • Мессэж роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлсэн дараа төлбөрт хэрэглэгчийн хэрэглээ 300,000₮ хүрэхэд роуминг үйлчилгээ хаагдаж роуминг дата багцыг ашиглах боломжгүй болохыг анхаарна уу.
 • Хятад улсын China Mobile операторын сүлжээнд зарим утас модел, загвараасаа хамааран 2G дээр ажиллах магадлалтай тул China UniCom операторыг сонгон ашиглана уу.

Та Дараа төлбөрт, Урьдчилсан төлбөрт, Хосолсон төлбөрт Hybrid үйлчилгээ ашигладаг эсэхээс хамааран роуминг үйлчилгээний дараах төрлүүдийг ашиглах боломжтой. Үүнд:

Үйлчилгээний төрөл

Дараа төлбөрт хэрэглэгч

Хосолсон болон Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч

Барьцаа төлсөн Барьцаа төлөөгүй

Орох дуудлага

Гарах дуудлага

-

Мессэж

Задгай дата

-

Дата багц

 

*Хосолсон болон Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч барьцаа төлбөр төлөх шаардлагагүй, зөвхөн дансандаа нэгжтэй байхад хангалттай.

Мобикомын Үйлчилгээний Нэгдсэн Төв нь гадаад улсад ЯРИАНЫ роуминг үйлчилгээ ашиглаж буй хэрэглэгчдэдээ зориулан 09:00-20:00 цагийн хооронд лавлагаа, үйлчилгээ үзүүлэх дугаарыг ажиллуулж байна. Таны зорчиж буй улсын оператор компанийн үнэ тарифаас үл хамааран гар утаснаасаа +976-1800-2222 дугаарт холбогдож Мобикомын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн мэдээллийг үнэ төлбөргүй аваарай.

+976-1800-2222

 

 

 

 • Роуминг үйлчилгээний төлбөр нь тухайн зорчиж буй орны операторуудаас шууд сонгогдсон болон хэрэглэгчийн сонгосон роуминг операторын тарифаар тооцогдон нэхэмжлэгдэх ба дараах төлбөрүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:

                               - Ярианы төлбөр (Дуудлага хийх хүлээн авах)

                               - Mессэж болон түүнд суурилсан нэмэлт үйлчилгээний төлбөр

                               - Дата/интернэт үйлчилгээний төлбөр

 • Хэрэглэгчийн Дата/интернэт үйлчилгээг ашиглахад тухайн операторын тогтоосон KB-н шатлал болон тарифаар үнэ тооцогдоно.
 • Роуминг үйлчилгээний төлбөр нь таны зорчсон улсын оператороос нэхэмжлэгддэг ба төлбөрийн мэдээлэл 7-30 хоногийн хоцрогдолтой ирэх тохиолдолд байдаг. Төлбөрийн нэхэмжлэх хоцрогдолтой ирсэн тохиолдолд роуминг үйлчилгээний төлбөр дараа сарын төлбөрт шилжиж тооцогдохыг анхаарна уу.

 

Санамж:

 • Роуминг үйлчилгээ ашиглаж байгаа тохиолдолд Мобикомын нэмэлт үйлчилгээний 510; 592; 599 гэх мэт тусгай дугаарт мессэж илгээхэд тухайн зорчиж буй орны роумингийн мессэж тарифаар тооцогдохыг анхаарна уу. 
 • Роуминг үйлчилгээ идэвхжүүлсэн хэрэглэгч агаарт, далай тэнгист сүлжээгээ унтраалгүй зорчсон тохиолдолд Satellite буюу сансрын холбоо үйлчилгээ нь автоматаар идэвхжих бөгөөд үйлчилгээний төлбөр өндөр тооцогддогийг анхаарна уу. 
 • Роуминг үйлчилгээний төлбөр нь тухайн зорчиж буй орны операторуудаас шууд сонгогдсон болон хэрэглэгчийн сонгосон роуминг операторын тарифаар тооцогдон нэхэмжлэгдэх ба дараах төлбөрүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:

                               - Ярианы төлбөр (Дуудлага хийх хүлээн авах)

                               - Mессэж болон түүнд суурилсан нэмэлт үйлчилгээний төлбөр

                               - Дата/интернэт үйлчилгээний төлбөр

 • Хэрэглэгчийн Дата/интернэт үйлчилгээг ашиглахад тухайн операторын тогтоосон KB-н шатлал болон тарифаар үнэ тооцогдоно.
 • Роуминг үйлчилгээний төлбөр нь таны зорчсон улсын оператороос нэхэмжлэгддэг ба төлбөрийн мэдээлэл 7-30 хоногийн хоцрогдолтой ирэх тохиолдолд байдаг. Төлбөрийн нэхэмжлэх хоцрогдолтой ирсэн тохиолдолд роуминг үйлчилгээний төлбөр дараа сарын төлбөрт шилжиж тооцогдохыг анхаарна уу.

 

Санамж:

 • Роуминг үйлчилгээ ашиглаж байгаа тохиолдолд Мобикомын нэмэлт үйлчилгээний 510; 592; 599 гэх мэт тусгай дугаарт мессэж илгээхэд тухайн зорчиж буй орны роумингийн мессэж тарифаар тооцогдохыг анхаарна уу. 
 • Роуминг үйлчилгээ идэвхжүүлсэн хэрэглэгч агаарт, далай тэнгист сүлжээгээ унтраалгүй зорчсон тохиолдолд Satellite буюу сансрын холбоо үйлчилгээ нь автоматаар идэвхжих бөгөөд үйлчилгээний төлбөр өндөр тооцогддогийг анхаарна уу. 
УЛС ГАРАХ ДУУДЛАГА ОРОХ ДУУДЛАГА МЕССЭЖ ЗАДГАЙ ДАТА
  УЛС ДОТРОО БУСАД УЛС РУУ ТУСГАЙ ДУГААР РУУ САНСРЫН ХОЛБОО РУУ      
Австрали 1535 5500 20750 33450 540 720 0.9
Хятад 985 4185 20750 33450 770 505 0.9
Франц 745 3215 20750 33450 495 340 0.9
Герман 745 3215 20750 33450 495 340 0.9
Хонконг 695 2290 20750 33450 495 515 1.9
Энэтхэг 2250 2530 20750 33450 1760 685 2.9
Япон 1535 3245 20750 33450 485 515 0.5
Казахстан 1410 3025 20750 33450 495 320 2.9
Солонгос 1330 2750 20750 33450 495 495 0.5
ОХУ 2250 4400 20750 33450 670 605 2.9
Сингапур 3350 2970 20750 33450 1080 515 2.9
Тайланд 2320 2970 20750 33450 1650 685 2.9
Турк 1700 2750 20750 33450 495 330 1.9
Англи 745 3215 20750 33450 495 340 0.9
АНУ 1150 3170 20750 33450 470 470 2.9
Satellite 35000 35000 21000 35000 10000 6500 49.9

 

 • НӨАТ багтсан.

 

 

 

 

 

 

Хэрэглээний хязгааргүй дата багцууд: 

 

ХЭМЖЭЭ
АШИГЛАХ ХУГАЦАА
ҮНЭ ТАРИФ ₮
ХУРД
УЛС

24 цагийн

1 хоног

25,000₮

256Kbps Хятад, ОХУ, Солонгос, Япон, Герман, ХонКонг, АНУ, Австрали, Итали, Сингапур, Тайланд, Макао, Англи, Казахстан, Франц, Турк
7 хоногийн 7 хоног 70,000₮ 256Kbps

 

 

100MB & 500MB дата багцууд:

 

ХЭМЖЭЭ
АШИГЛАХ ХУГАЦАА
ҮНЭ ТАРИФ ₮
ХУРД
УЛС

100MB

7 хоног

45,000₮

256Kbps Бельги, Австри, Дани, Финланд, Грек, Ирланд, Люксембург, Нидерланд, Португал, Испани, Швед, Болгар, Кипр, Чех, Эстони, Унгар, Латви, Литва, Мальта, Польш, Рум, Словени, Словак, Хорват
500MB 7 хоног 90,000₮ 256Kbps

БАГЦЫН ТӨРӨЛ

АШИГЛАХ ХУГАЦАА

ҮНЭ ТАРИФ ₮

УЛС

40 мессэж

7 хоног

9,900₮
Хятад, Франц, Герман, Хонконг, Япон, Казахстан, ОХУ, Сингапур, Солонгос, Тайланд, Турк, Англи, АНУ, Энэтхэг, Австрали, Бельги, Австри, Дани, Финланд, Грек, Ирланд, Итали,  Люксембург, Нидерланд, Португал, Испани, Швед, Болгар, Кипр, Чех, Эстони, Унгар, Латви, Литва, Мальта, Польш, Румын, Словени, Словак, Хорват
20 мессэж 7 хоног 5,000₮

 

 

Та роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлэхийн өмнө зорчиж буй орныхоо харгалзах операторын роуминг үйлчилгээний үнэ тарифтай сайтар танилцана уу.

Мөн 2222 лавлахад хандан роуминг үйлчилгээний талаар хүссэн мэдээллээ авах боломжтой.

Гар утсаа роуминг үйлчилгээний нэмэлт тохиргоогүй байгаа эсэхийг шалгаарай. Утасныхаа settings цэсээс дараах тохиргоонуудыг идэвхтэй байгаа бол идэвхгүй болгоорой:

 • Call Barring тохиргоог идэвхтэй бол арилгах
 • Call forwarding /divert/ тохиргоог идэвхтэй бол арилгах.

Зарим тохиолдолд таны ашиглаж байгаа гар утасны марк, функцээс шалтгаалан автомат тохируулгатай байгаа хэдий ч холбогдох сүлжээ нь орохгүй байх тохиолдол гардаг. Энэ нь ихэвчлэн тухайн сүлжээнд анх удаагаа роуминг хийж байгаа хэрэглэгчийн хувьд тохиолддог бөгөөд таныг гар утасныхаа зааварчилгаатай урьдчилан танилцахыг зөвлөж байна.

Гадаадад очоод үйлчилгээний талаар, эсвэл утасны тохиргооны талаар +976-1800-2222 утсаар холбогдон мэдээлэл авах бүрэн боломжтой.

ДАТА БАГЦ

Дата роуминг үйлчилгээг ярианы болон мессэж роуминг үйлчилгээ идэвхжүүлсэн Дараа төлбөрт хэрэглэгчид ашиглах боломжтой.

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ: 

ЦУЦЛАХ:              

 

Ярианы роуминг үйлчилгээтэй хэрэглэгчийн хувьд дата эрх нээлттэй байх ба харин мессэж роуминг үйлчилгээтэй хэрэглэгч дата эрхээ идэвхжүүлнэ. Таны зорчиж буй улсын тарифаас хамааран дата үйлчилгээний төлбөр харилцан адилгүй үнэтэй байна. Үнэ тарифын мэдээлэлтэй дэлгэрэнгүй танилцана уу.

Жич: Мобикомын дотоодын гар утасны интернэт дата багц нь Олон улсын роуминг үйлчилгээнд хамаарахгүй.

ЗАДГАЙ ДАТА

Задгай дата үйлчилгээний төлбөр өндөр тооцогддогийг анхаарна уу.

 • Хэрэглээний хязгааргүй дата багцууд /Хурд 256 Kbps-ээр хязгаарлагдана/

БАГЦЫН ТӨРӨЛ

УЛС

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ МЕССЕЖ

хурд ИЛГЭЭХ ДУГААР

24 цагийн хязгааргүй

Хятад

China1

256Kbps
ОХУ Russia1

Солонгос

Korea1

Япон

Japan1

Герман

Germany1

ХонгКонг

HongKong1

АНУ

USA1

Австрали AUS1
Итали Italy1
Сингапур Singa1
Тайланд Thai1
Макао Macao1
Англи UK1

Казахстан

KAZ1

7 хоногийн хязгааргүй

Хятад

China7

256Kbps

ОХУ

Russia7

Солонгос

Korea7

Япон Japan7 
Герман Germany7
ХонКонг

HongKong7

Gonkong7

Gongkong7

АНУ USA7
Австрали AUS7
Итали Italy7
Сингапур Singa7
Тайланд Thai7
Макао Macao7
Англи UK7

Казахстан

KAZ7

 

 • 100MB & 500MB дата багцууд /Хурдны хязгаар 256Kbps/

Нийт 24 улсад доорх багцыг идэвхжүүлэх боломжтой.

 

ХЭМЖЭЭ

АШИГЛАХ ХУГАЦАА

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ МЕССЕЖ

ИЛГЭЭХ ДУГААР

улс

100MB

7 хоног

100MB

       

Бельги, Австри, Дани, Финланд, Грек, Ирланд, Люксембург, Нидерланд, Португал, Испани, Швед, Болгар, Кипр, Чех, Эстони, Унгар, Латви, Литва, Мальта, Польш, Румын, Словени, Словак, Хорват
500MB 7 хоног 500MB

 

  Хурдны хязгааргүй бизнес дата багц:

БАГЦЫН ТӨРӨЛ

БАГЦЫН ҮНЭ

(НӨАТ ОРСОН)

БАГЦЫН ХУГАЦАА

599 РҮҮ

ИЛГЭЭХ КОД

БАГЦЫН ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ

БАГЦАД ХАМААРАХ УЛС

1GB

99'000₮

3 хоног

1GB

B гэж бичээд 599 дугаарт илгээнэ

Хятад, Япон, Хонг Конг, Орос, Герман, Франц, Англи, Австрали, Итали

5GB

479'000₮

10 хоног

5GB

 

Санамж

Уг бизнес дата багцын хурд хязгааргүй буюу тухайн улсын дата роуминг хурдаар хязгаарлагдана.

Багц идэвхжүүлэх заавар:

Гадаадад очсоныхоо дараа 2 болон 3 дугаар алхмыг идэвхжүүлэхийг зөвлөж байна.

Роуминг Дата багц авахад анхаарах зүйлс:

 • Мессэж роуминг үйлчилгээний хэрэглэгч гадагшаа явахаасаа 10 минутын өмнө мессэж роуминг үйлчилгээгээ 599 дугаарт ON гэж бичиж илгээн идэвхжүүлсэн байх шаардлагатай.
 • Роуминг дата үйлчилгээг 599 дугаарт ON DATA гэж бичиж илгээн идэвхжүүлсэн байх шаардлагатай.
 • Роуминг дата үйлчилгээг хаахыг хүсвэл 599 дугаарт OFF DATA гэж бичиж илгээнэ үү. 
 • Мессэж роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлсэн дараа төлбөрт хэрэглэгчийн хэрэглээ 300,000₮ хүрэхэд роуминг үйлчилгээ хаагдаж роуминг дата багцыг ашиглах боломжгүй болохыг анхаарна уу.
 • Хятад улсын China Mobile операторын сүлжээнд зарим утас модел, загвараасаа хамааран 2G дээр ажиллах магадлалтай тул China UniCom операторыг сонгон ашиглана уу.

 

ДАТА БАГЦ

Дата роуминг үйлчилгээг ярианы болон мессэж роуминг үйлчилгээ идэвхжүүлсэн Дараа төлбөрт хэрэглэгчид ашиглах боломжтой.

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ: 

ЦУЦЛАХ:              

 

Ярианы роуминг үйлчилгээтэй хэрэглэгчийн хувьд дата эрх нээлттэй байх ба харин мессэж роуминг үйлчилгээтэй хэрэглэгч дата эрхээ идэвхжүүлнэ. Таны зорчиж буй улсын тарифаас хамааран дата үйлчилгээний төлбөр харилцан адилгүй үнэтэй байна. Үнэ тарифын мэдээлэлтэй дэлгэрэнгүй танилцана уу.

Жич: Мобикомын дотоодын гар утасны интернэт дата багц нь Олон улсын роуминг үйлчилгээнд хамаарахгүй.

ЗАДГАЙ ДАТА

Задгай дата үйлчилгээний төлбөр өндөр тооцогддогийг анхаарна уу.

 • Хэрэглээний хязгааргүй дата багцууд /Хурд 256 Kbps-ээр хязгаарлагдана/

БАГЦЫН ТӨРӨЛ

УЛС

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ МЕССЕЖ

ХУРД ИЛГЭЭХ ДУГААР

24 цагийн хязгааргүй

Хятад

China1

256Kbps
ОХУ Russia1

Солонгос

Korea1

Япон

Japan1

Герман

Germany1

ХонгКонг

HongKong1

АНУ

USA1

Австрали AUS1
Итали Italy1
Сингапур Singa1
Тайланд Thai1
Макао Macao1
Англи UK1

Казахстан

KAZ1

7 хоногийн хязгааргүй

Хятад

China7

256Kbps

ОХУ

Russia7

Солонгос

Korea7

Япон Japan7 
Герман Germany7
ХонКонг

HongKong7

Gonkong7

Gongkong7

АНУ USA7
Австрали AUS7
Итали Italy7
Сингапур Singa7
Тайланд Thai7
Макао Macao7
Англи UK7

Казахстан

KAZ7

 

 • 100MB & 500MB дата багцууд /Хурдны хязгаар 256Kbps/

Нийт 24 улсад доорх багцыг идэвхжүүлэх боломжтой.

 

ХЭМЖЭЭ

АШИГЛАХ ХУГАЦАА

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ МЕССЕЖ

ИЛГЭЭХ ДУГААР

УЛС

100MB

7 хоног

100MB

       

Бельги, Австри, Дани, Финланд, Грек, Ирланд, Люксембург, Нидерланд, Португал, Испани, Швед, Болгар, Кипр, Чех, Эстони, Унгар, Латви, Литва, Мальта, Польш, Румын, Словени, Словак, Хорват
500MB 7 хоног 500MB

 

  Хурдны хязгааргүй бизнес дата багц:

БАГЦЫН ТӨРӨЛ

БАГЦЫН ҮНЭ

(НӨАТ ОРСОН)

БАГЦЫН ХУГАЦАА

599 РҮҮ

ИЛГЭЭХ КОД

БАГЦЫН ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ

БАГЦАД ХАМААРАХ УЛС

1GB

99'000₮

3 хоног

1GB

B гэж бичээд 599 дугаарт илгээнэ

Хятад, Япон, Хонг Конг, Орос, Герман, Франц, Англи, Австрали, Итали

5GB

479'000₮

10 хоног

5GB

 

Санамж

Уг бизнес дата багцын хурд хязгааргүй буюу тухайн улсын дата роуминг хурдаар хязгаарлагдана.

Багц идэвхжүүлэх заавар:

Гадаадад очсоныхоо дараа 2 болон 3 дугаар алхмыг идэвхжүүлэхийг зөвлөж байна.

Роуминг Дата багц авахад анхаарах зүйлс:

 • Мессэж роуминг үйлчилгээний хэрэглэгч гадагшаа явахаасаа 10 минутын өмнө мессэж роуминг үйлчилгээгээ 599 дугаарт ON гэж бичиж илгээн идэвхжүүлсэн байх шаардлагатай.
 • Роуминг дата үйлчилгээг 599 дугаарт ON DATA гэж бичиж илгээн идэвхжүүлсэн байх шаардлагатай.
 • Роуминг дата үйлчилгээг хаахыг хүсвэл 599 дугаарт OFF DATA гэж бичиж илгээнэ үү. 
 • Мессэж роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлсэн дараа төлбөрт хэрэглэгчийн хэрэглээ 300,000₮ хүрэхэд роуминг үйлчилгээ хаагдаж роуминг дата багцыг ашиглах боломжгүй болохыг анхаарна уу.
 • Хятад улсын China Mobile операторын сүлжээнд зарим утас модел, загвараасаа хамааран 2G дээр ажиллах магадлалтай тул China UniCom операторыг сонгон ашиглана уу.
 •  

Монголын үүрэн телефон буюу Мобиком, Скайтел, Юнителийн хэрэглэгч рүү мессэж илгээхдээ гар утасны дугаарыг шууд бичнэ.

Гадаадын өөр операторын хэрэглэгч рүү мессэж илгээхдээ:

Мессэжээр улсын үнэ тарифын мэдээлэл авах: 599 дугаарт зорчих улсын эхний 4 үсэг эсвэл бүтнээр нь англиар бичиж илгээнэ.

Мобикомын хэрэглэгч гадаадаас Монголын үүрэн телефон хэрэглэгч рүү дуудлага хийх:

Мобикомын хэрэглэгч гадаадаас Монголын суурин утас руу дуудлага хийх:

Мобикомын хэрэглэгч гадаадаас тухайн аялж буй орныхоо үүрэн телефон хэрэглэгч рүү дуудлага хийх:

Мобикомын хэрэглэгч гадаадаас тухайн аялж буй орныхоо суурин утас руу дуудлага хийх: 

Мобикомын хэрэглэгч гадаадаас өөр улсын үүрэн телефон хэрэглэгч рүү дуудлага хийх:

Мобикомын хэрэглэгч гадаадаас өөр улсын суурин утас руу дуудлага хийх:

1. Huawei утасны APN тохиргоо хийх заавар                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

2. Samsung утасны APN тохиргоо хийх заавар  

      

3. iPhone утасны APN тохиргоо хийх заавар  

 

1. Huawei утасны тохиргоо хийх заавар    

 

2.   iPhone утасны тохиргоо хийх заавар  

 

3.  Samsung утасны тохиргоо хийх заавар 

Сим апликейшн тохиргоо хийх заавар  

 

 Роуминг үйлчилгээний  төлбөрөө хэрхэн хянах вэ?

 • M үсгийн 599 дугаарт илгээнэ. Төлбөрийн мэдээлэл нь 2-3 хоногийн хоцрогдолтой байна. Гадаадаас 599 дугаарт  M гэж илгээхэд  тухайн улсын  мессэж тарифаар төлбөр бодогдоно. Өдөрт хэдэн ч удаа илгээх боломжтой. 
 • Мобикомын Үйлчилгээний Нэгдсэн Төв нь гадаад улсад ЯРИАНЫ роуминг үйлчилгээ ашиглаж буй хэрэглэгчдэдээ зориулан 09:00-20:00 цагийн хооронд лавлагаа, үйлчилгээ үзүүлэх дугаарыг ажиллуулж байна. Таны зорчиж буй улсын оператор компанийн үнэ тарифаас үл хамааран гар утаснаасаа +976-1800-222дугаарт холбогдож Мобикомын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн мэдээллийг үнэ төлбөргүй аваарай.

Та роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлэхийн өмнө зорчиж буй орныхоо харгалзах операторын роуминг үйлчилгээний үнэ тарифтай сайтар танилцана уу.

Мөн 2222 лавлахад хандан роуминг үйлчилгээний талаар хүссэн мэдээллээ авах боломжтой.

Гар утсаа роуминг үйлчилгээний нэмэлт тохиргоогүй байгаа эсэхийг шалгаарай. Утасныхаа settings цэсээс дараах тохиргоонуудыг идэвхтэй байгаа бол идэвхгүй болгоорой:

 • Call Barring тохиргоог идэвхтэй бол арилгах
 • Call forwarding /divert/ тохиргоог идэвхтэй бол арилгах.

Зарим тохиолдолд таны ашиглаж байгаа гар утасны марк, функцээс шалтгаалан автомат тохируулгатай байгаа хэдий ч холбогдох сүлжээ нь орохгүй байх тохиолдол гардаг. Энэ нь ихэвчлэн тухайн сүлжээнд анх удаагаа роуминг хийж байгаа хэрэглэгчийн хувьд тохиолддог бөгөөд таныг гар утасныхаа зааварчилгаатай урьдчилан танилцахыг зөвлөж байна.

Гадаадад очоод үйлчилгээний талаар, эсвэл утасны тохиргооны талаар +976-1800-2222 утсаар холбогдон мэдээлэл авах бүрэн боломжтой.