Сүлжээндээ Бусад сүлжээнд
50₮ 70₮
Сүлжээндээ Бусад сүлжээнд
19₮ 20₮
 Задгай дата
0₮
Видео дуудлага/Сүлжээндээ/
100₮
Сүлжээндээ Бусад сүлжээнд
50₮ 70₮
Сүлжээндээ Бусад сүлжээнд
19₮ 20₮
Задгай дата
0₮
Видео дуудлага/Сүлжээндээ/
100₮
Шинэ хэрэглэгч болох

Миний Моби багц руу шилжиж байгаа эхний дугаарын барьцаа, бүртгэлийн хураамж 0₮

Урамшуулал нь 2020.01.02-ныг дуустал үргэлжилнэ.

85*, 94*, 95*, 99*-тэй ХҮРЭЛ, МӨНГӨН болон  9912*-9918*-тай энгийн дугаарыг Миний Моби багцаар авахад барьцаа, бүртгэлийн хураамж 0₮ 

Урамшуулал 2020.01.02-ныг дуустал үргэлжлэх бөгөөд энд мөнгөн дугаарын нэмэлт төлбөр 10'000₮ байна.

Хэрэглэгч та өөрийн нэр дээрх 2 болон түүнээс олон дугаарыг Миний Моби багцад шилжүүлэх тохиолдолд багцын суурь хураамжаас хамааран барьцааны үнийн дүн ялгаатай байна. Тухайлбал, багцын суурь хураамж 40,000₮ хүртэл байхад барьцаа нь 20,000₮, багцын суурь хураамж 40,000₮-өөс дээш байх үед барьцаа нь 40,000₮ байна.

Улс хоорондын ярианы барьцаа байршуулсан хэрэглэгч Олон улсын роуминг яриа идэвхжүүлэх бол нэмж 300’000₮ барьцаа байршуулна.

Төлбөрөө хугацаандаа төлсний хөнгөлөлт

Хэрэглэгч та үйлчилгээний төлбөрөө www.mobicom.mn болон SPOS ухаалаг машин ашиглаж хугацаандаа төлсөн бол  дараа сарын төлбөрөөс 5% хөнгөлөлт эдэлнэ. Төлбөрөө хугацаандаа төлсний хөнгөлөлт Гар утас зээлийн төлбөр, Роуминг үйлчилгээний төлбөр (яриа, мессэж, дата), Захиалгат үйлчилгээний төлбөрүүд хассан НӨАТ-гүй дүнгээс бодогдоно. 

 

Гэр бүл, найзын хөнгөлөлт

Та өөрийн хамгийн их ярьдаг Мобикомын дараа төлбөрт болон урьдчилсан төлбөрт 5 хүртэлх дугаарыг "Гэр бүл, найзын хөнгөлөлт" үйлчилгээнд бүртгүүлснээр хайртай дотны хүмүүстэйгээ хамгийн хямдаар буюу 25₮-өөр ярих боломжтой.

 

Гэр бүл, найзын хөнгөлөлт үйлчилгээг идэвхжүүлэх

"Гэр бүл, найзын хөнгөлөлт" үйлчилгээнд гишүүн нэмэхдээ дугаараа нэг бүрчлэн мессэжээр явуулна. Бүртгүүлэх дугаарынхаа өмнө нэмэх (+) тэмдэг тавиад 250 тусгай дугаарт мессэж илгээнэ. (+9ххххххх)
Бүртгүүлсэн гишүүдийн дугаарыг хасахдаа хасах дугаарынхаа өмнө хасах (-) тэмдэг тавиад 250 тусгай дугаарт мессэжээр илгээнэ. (-9ххххххх)
Бүртгэлтэй гишүүдийнхээ жагсаалтыг харахыг хүсвэл D гэж бичээд 250 дугаарт мессэжээр илгээнэ.

 

Гэр бүл найзын хөнгөлөлт үйлчилгээний үнэ тариф

НӨХЦӨЛ УРЬдЧИЛСАН ТӨЛБӨРТ ХЭРЭГЛЭГЧИД ДАРАА ТӨЛБӨРТ ХЭРЭГЛЭГЧИД
Бүртгүүлсэн 5 хүртэлх дугаарт яриа хийх тариф 25₮ 25₮
Бүртгүүлсэн дугаараа хасах тариф

0₮

(7хоногт 1 удаа)

0₮

(7хоногт 1 удаа)

250 дугаар мессэж бичих тариф 0₮  0₮ 
Үнэ тарифт НӨАТ орсон.

Хэрэглэгч өөрийнхөө хэрэгцээнд нийцүүлэн дараах хэрэглээний эрхүүдээс сонгож дараа төлбөрт МИНИЙ МОБИ багцыг бүрдүүлэн ашиглах боломжтой. 
Багцад дагалдах хэрэглээний эрх Тухайн хэрэглэгчийн Яриа, Мессэж болон Дата хэрэглээний эрхүүдээс сонгож бүрдүүлсэн Миний Моби багцын сар бүрийн 1-нд олгогдох, сарын хураамжид харгалзах хэрэглээний эрхүүдийг олгоно.
Дата хэрэглээний эрхийг дангаар нь сонгож багц бүрдүүлэх боломжтой ба яриа болон мессэжний хэрэглээний эрхийн хувьд нэмж нөгөө 2 төрлийн хэрэглээний эрхээс заавал сонгоно.

Үүрэн холбооны ярианы хэрэглээний эрх

ЯРИАНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХ ДАГАЛДАХ НӨХЦӨЛ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХИЙН САРЫН ХУРААМЖ
Сүлжээндээ Мобикомын сүлжээнд хязгааргүй 9,900₮
Бүх сүлжээнд Бүх сүлжээнд хязгааргүй (сүлжээ харгалзахгүй) 29,900₮
1.    Үүрэн холбооны ярианы хэрэглээний эрх сонгоогүй тохиолдолд хэрэглээ нэмэлт хэрэглээний үнэ тарифаар тооцогдоно.
2.   “СҮЛЖЭЭНДЭЭ” – Мобикомын үүрэн холбоонд хийгдэх дуудлагад хэрэглээний хязгаарлалтгүй* бөгөөд зөвхөн багцын сарын хураамж төлнө. Харин Мобикомтой харилцан холболт бүхий дотоодын бусад үүрэн болон суурин операторын сүлжээрүү хийгдэх дуудлага бусад сүлжээнд хийх ярианы тарифыг мөрдөнө.
3.   “БҮХ СҮЛЖЭЭНД”- Мобикомын үүрэн холбоонд хийгдэх дуудлагад хэрэглээний хязгаарлалтгүй* нэмээд Мобикомтой харилцан холболт бүхий дотоодын бусад үүрэн болон суурин операторын сүлжээ рүү хийх дуудлага нь хэрэглээний хязгаарлалтгүй*. Тухайн ярианы хувьд хэрэглээний эрхийн сарын хураамж төлнө.
4.   Ярианы хэрэглээний эрхэд Роуминг яриа, Олон улсын яриа, тусгай дугааруудын яриа болон холбогдох эрхүүдийн хүрээнд дурьдаагүй дуудлагууд хамаарахгүй бөгөөд нэмэлт хэрэглээнд тооцогдоно.

Үүрэн холбооны мессэж хэрэглээний эрх

МЕССЭЖНИЙ ЭРХ ДАГАЛДАХ НӨХЦӨЛ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХИЙН САРЫН ХУРААМЖ
Сүлжээндээ Мобикомын сүлжээнд хязгааргүй 4,900₮
Бүх сүлжээнд Бүх сүлжээнд хязгааргүй (сүлжээ харгалзахгүй) 9,900₮

 

 

1.Үүрэн холбооны мессэжний хэрэглээний эрх сонгоогүй тохиолдолд хэрэглэгчийн тухайн хэрэглээг нэмэлт хэрэглээний үнэ тарифаар тооцогдоно.
2.“СҮЛЖЭЭНДЭЭ” – Мобикомын үүрэн холбооны дугаарлалт бүхий хэрэглэгч рүү мессэж илгээхэд хэрэглээний хязгаарлалтгүй* бөгөөд зөвхөн хэрэглээний эрхийн сарын хураамж төлнө. Харин бусад тохиолдолд бусад сүлжээнд мессэж илгээх тарифыг мөрдөнө.
3.“БҮХ СҮЛЖЭЭНД” - Мобикомын сүлжээнд хязгааргүй* мессэж илгээх эрх дээр нэмээд Мобикомтой харилцан холболт бүхий дотоодын бусад үүрэн болон суурин операторын сүлжээн дэх хэрэглэгч рүү мессэж илгээхэд хэрэглээний хязгаарлалтгүй* бөгөөд зөвхөн багцын сарын хураамж төлнө.
4. Дээрх мессэжний хэрэглээний эрхэд Олон улсын мессэж, Роуминг мессэж, Мобикомын үйлчилгээ идэвхжүүлэлтийн тусгай дугаарын мессэж, Мобикомын бус төлбөрт лавлах болон тусгай дугаарын мессэжүүд, болон холбогдох эрхүүдийн хүрээнд дурьдаагүй мессэжүүд хамаарахгүй бөгөөд нэмэлт хэрэглээнд тооцогдоно.
 

Хөдөлгөөнт интернэтийн дата хэрэглээний эрх 

ДАТА ЭРХ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХИЙН САРЫН ХУРААМЖ
Хязгааргүй (1GB) 4,900₮
Хязгааргүй (5GB) 14,900₮
Хязгааргүй (10GB) 24,900₮
Хязгааргүй (20GB) 33,900₮

1.Хязгааргүй дата эрх нь зөвхөн Мобикомын сүлжээнд хамаарах ба дата Роуминг үйлчилгээнд хамаарахгүй.
2.Хэрэглэгчийн тухайн сардаа ашиглаж дуусгаагүй дата эрхийн үлдэгдэл нь дараа сардаа шилжихгүй.
3.Дата хэрэглээ нь хязгааргүй бөгөөд 1GB, 5GB, 10GB болон 20GB хүртэл хурдны хязгааргүй. Хэрэглээний эрхээс илүү гарсан хэрэглээ нь 128Kbps хурдаар тус тус хязгаарлагдана.

 Зүй зохистой хэрэглээнд ашиглана.

 • Дараа төлбөрт үйлчилгээний Миний Моби багцын нөхцөлийг ЭНД дарж үзнэ үү.
 

Нэмэлт хэрэглээнд Контент, Нэмэлт үйлчилгээ, Нэгж шилжүүлэлт, дата роуминг, хэрэглэгчийн хүсэлтээр нэмэлтээр худалдаж авсан дата багц болон дата задгай хэрэглээнүүд тооцогдоно.

Хэрэглээний мэдээллээ хэрхэн шалгах вэ? 

510 тусгай дугаарт М үсгийг мессэжээр илгээнэ. Өмнөх сарын төлбөрийн мэдээллийг авахын тулд 510 дугаарт YYYYMM гэсэн мессэжийг илгээнэ. Жишээ нь: 2018 оны 9-р сарын төлбөрийн мэдээллийг авах бол 510 дугаарт 201809 гэж илгээнэ. Хэрэглээний мэдээллийг сар бүрийн 5-ны өдрөөс эхлэн шалгах боломжтой.

Хэрэглээний алхам:

 • Ярианы тариф нь хот хооронд болон хот доторх ярианд эхний 60 секунд бүрэн ба бүрэн бусаар, 61 дэх секундээс 1 секундийн алхмаар тооцогдоно.
 • Ярианы тариф нь улс хоорондын ярианд эхний 6 секунд бүрэн ба бүрэн бусаар, 7 дахь секундээс 1 секундийн алхмаар тооцогдоно.
 • Хөдөлгөөнт интернетэд холбогдоход эхний 10 килобайт хүртэлх хэрэглээг 10 килобайтын үнээр, 11 дэх килобайтаас  эхлэн 1 килобайтын үнээр тооцогдоно.

Хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалт авах:

 1. Хувь хэрэглэгч хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалт авах бол өөрийн биеэр цахим үнэмлэхтэйгээ үйлчилгээний салбарт ирнэ үү.
 2. Дугаараа байгууллагын эсвэл хувь хэрэглэгчийн гэрээнээс шилжүүлж авсан бол гэрээ шилжүүлснээс өмнөх саруудын хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалтыг гэрээний өмнөх эзэмшигчид гаргаж өгнө.
 3. Дараа төлбөрт хэрэглэгчид сүүлийн 3 хүртэлх сарын хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалт,  сүүлийн 6 хүртэлх сарын хэрэглээний хураангуй жагсаалтаа авах боломжтой.

Хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалтыг гаргахад дараах үнэ тариф мөрдөгдөх ба та англи болон монгол хэл дээр хэвлүүлэн авах боломжтой.

   1 сар буюу 1-31 хоногийн мэдээлэл                            1000 ₮
   2 сар буюу 1-61 хоногийн мэдээлэл                            2000 ₮
   3 сар буюу 61-ээc дээш хоногийн мэдээлэл               3000 ₮ 
 

Дугаар хадгалах үйлчилгээ

Түр хугацаанд ашиглахгүй болсон дугаарыг хэрэглэгчийн хүсэлтээр 1-12 сар хүртэлх хугацаанд хураамж нэхэмжлэхгүйгээр хадгалах төлбөрт үйлчилгээг хэлнэ. Дугаар хадгалах үйлчилгээг 3 хүртэлх сар үнэ төлбөргүй ашиглах боломжтой бөгөөд та 560 дугаарт “ON” гэсэн мессэжийг илгээн эсвэл Үйлчилгээний нэгдсэн төв 2222-т хандан идэвхжүүлээрэй. 3-с дээш сарын хугацаанд хадгалуулах тохиолдолд 4 дэх сараас эхлэн сар бүр 5000 төгрөгөөр дугаараа хадгалуулах ба та өөрийн биеэр үйлчилгээний салбарт бичиг баримтын хамт ирж дугаар хадгалуулах үйлчилгээгээ идэвхжүүлээрэй.

ДУГААР ХАДГАЛАХ ХУГАЦАА ҮНЭ ТАРИФ /НӨАТ БАГТСАН/
Бүх дугаар 1-12 сар хүртэл Эхний 3 сар үнэгүй 4 дэх сараас сар тутам  5’000₮

Санамж:

 • Дараа төлбөрт iPhone багцын хэрэглэгч дугаар хадгалуулах боломжгүй.
 • Гар утас зээлээр авсан болон багцын хугацаатай гэрээ байгуулсан хэрэглэгч дугаар хадгалуулах боломжгүй.
 • Төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд төлбөр нэхэмжлэгдсэнээс хойш 3 сарын дараа тухайн дугаарыг цуцлахыг анхаарна уу.

Сарын хураамж гэж юу вэ?

 • Сарын хураамж гэж хэрэглэгчийн сонгосон багцын үнэ ба бусад нэмэлт хураамжаас бүрдэх сар тутам тогтмол төлөх төлбөрийг хэлнэ.
 • Сарын хураамж нь доорх нөхцөлүүдээс бусад тохиолдолд хэрэглэгчийн хэрэглээ хийсэн эсэхээс үл хамааран сар бүр нэхэмжлэгдэнэ.

Үүнд:

 • ​Хэрэглэгч дугаар хадгалуулах үйлчилгээ авсан;
 • Хууль болон гэрээнд заасны дагуу үйлчилгээ үзүүлэгчийн санаачлагаар хэрэглэгчийн үйлчилгээг бүхэлд нь зогсоосон.
 • ​Дээрх сарын хураамж төлөхгүй нөхцөлүүд нь хэрэглэгчийн зээлээр худалдан авсан барааны төлбөр төлөлт, гэрээгээр тогтмол худалдан авдаг бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төлбөрт хамаарахгүй.
 • Сарын дундуур шинээр хэрэглэгч болж гэрээ байгуулсан тохиолдолд үйлчилгээний үнийг тухайн сарын үлдэгдэл хоногт дүйцүүлэн нэхэмжлэх бөгөөд багцад дагалдах хэрэглээний эрхийг бүтэн олгоно.
 • Дугаарын төлбөрөөс хаагдсан тухайн сарын хураамжийг бүтэн нэхэмжилнэ. 

Хэрэглээ хийгээгүй сарын хураамж

Хэрэглэгч сарын туршид гарах хэрэглээ хийгээгүй тохиолдолд дараах хүснэгтийн дагуу хэрэглээ хийгээгүй сарын хураамжийг нэхэмжилнэ.

ХЭРЭГЛЭЭ ХИЙГЭЭГҮЙ САРЫН ХУРААМЖ 9,900₮

Санамж:

 • Гар утасны зээлийн гэрээ болон хугацаатай гэрээ байгуулсан хэрэглэгчдээс сарын хураамжийг бүтнээр нь нэхэмжилнэ.
 • Нэмэлт үйлчилгээ болон гэрээт дата багцын сарын хураамж хэрэглээ хийгээгүй сарын хураамж дээр нэмэгдэж бодогдохгүй.

Хэрэглээ хийгээгүй сарын хураамж

 • Хэрэглэгч дугаараа хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд үйлчилгээний танхимд өөрийн биеэр, цахим үнэмлэхтэйгээ ирж дугаараа түр хаалгана.
 • Хэрэглэгчийн хүсэлтээр дугаарыг түр хаасан тохиолдолд сарын хураамж бүтнээр тооцогдоно.
 • Хэрэглэгчийн дугаарын бүртгэл бүрэн хийгдсэн нөхцөлд Үйлчилгээний нэгдсэн төв 2222-т хандан дугаар түр хаалгах боломжтой. Энэ тохиолдолд бүртгэлийг баталгаажуулах зорилгоор нэмэлт асуултанд хариулахыг анхаарна уу.

БАГЦ СОЛИХ: Дараа төлбөрт үйлчилгээнд ашиглаж буй багцаа солих хүсэлтэй бол үйлчилгээний зааланд цахим үнэмлэхтэйгээ ирж хүсэлт гаргах бөгөөд хүсэлт гаргасан өдөр таны багц солигдоно.

Гэрээ шилжүүлэх

 • Гэрээ шилжүүлэх үйлчилгээг сар бүрийн 5-наас эхлэн хийх боломжтой. 
 • Гэрээ шилжүүлэх үед хэрэглэгчийн төлбөр тооцоог дуусгавар болгосон байна.
 • Гэрээ шилжүүлэх үед хэрэглэгчийн өмнөх сараас шилжин ирсэн ашиглаагүй үлдсэн ярианы минут устахыг анхаарна уу.

Хэрэглээ хязгаарлах 

Хэрэглээ хязгаарлах нэмэлт нөхцөл нь дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчдийн дугаарын хэрэглээг үе шаттайгаар мэдээлэх, хэрэглээ хязгаарлах түвшинд хүрсэн тохиолдолд гарах хэрэглээг хязгаарлах нэмэлт үйлчилгээ юм.

Хэрэглэгчийн хүсэлтээр гэрээг цуцлах:

 • Гэрээ цуцлах хүсэлтийг гэрээ эзэмшигч өөрийн биеэр цахим үнэмлэхтэйгээ үйлчилгээний салбарт ирнэ.
 • Гэрээ цуцлах хүртэлх хугацаанд ашигласан үйлчилгээний бүх төлбөрийг төлсний дараа.
 • Цуцлах хүсэлт гаргасан сарын багцын хураамжийг бүтэн нэхэмжилж, дагалдах хэрэглээний эрхийг бүтэн олгоно.

Үйлчилгээ үзүүлэгчийн зүгээс үйлчилгээг зогсоох болон гэрээ цуцлах: 

Үйлчилгээ үзүүлэгч дараах тохиолдлуудад хэрэглэгчид урьдчилан сануулалгүйгээр үйлчилгээг зогсоох, гэрээ цуцлах холбогдох хохирлыг үйлчилгээ үзүүлэгчийн зүгээс нэхэмжилнэҮүнд: 

 • Хэрэглэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн бол
 • Хэрэглэгч бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зүй зохисгүй хэрэглээнд ашигласан бол
 • Хэрэглэгч төлбөрөө гэрээнд заасан хугацаанд төлөөгүй бол
 • Хэрэглэгч өргөдлийн маягтын мэдээллийг худал мэдүүлсэн бол
 • Хэрэглэгч  нас барсан нь тогтоогдсон бол
 • Үйлчилгээ үзүүлэгчийн бусад үйлчилгээнд төлбөрийн маргаантай бол

Дараа төлбөрт МИНИЙ МОБИ багцын хэрэглээний эрхүүдийг “Зүй зохистой хэрэглээ”-нд ашиглана. Харин “Зүй зохисгүй хэрэглээ”-нд ашигласан тохиолдолд үйлчилгээг хааж, гэрээ цуцлан, гарсан хохирлыг хэрэглэгчээр төлүүлэх хүртэл арга хэмжээ авна.

Үйлчлүүлэгч өөрийн биеэр үйлчилгээний салбарт очих боломжгүй бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан үйлчилгээ авах боломжтой. Итгэмжлэлийн ерөнхий шаардлага болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж авна уу.

 • "Зүй зохистой хэрэглээ” гэдэгт яриа, мессэж болон дата үйлчилгээний эрхүүдийг үйлдвэрлэл, аж ахуйн үйл ажиллагааны бус, зөвхөн хувийн болон гэр бүл, ахуйн хэрэгцээгээ хангахад зориулан захиалж, худалдан авч, үйлчлүүлж байгаа, эсхүл хэрэглэж байгааг ойлгоно.
 • "Зүй зохисгүй хэрэглээ” гэдэгт үйлчилгээ үзүүлэгчийн дугаар бүхий СИМ картанд тусгай зориулалтын төхөөрөмж, програм хангамж холбож, зөвшөөрөлгүйгээр нэг дор их хэмжээний дуут сурталчилгаa /Voice broadcast/, дуудлага ашиглан сурталчилгаа түгээх/outbound call center/, мессэж сурталчилгаа /SMS broadcast/ явуулах болон бусад аргаар зориулалтын бусаар ашиглаж байгааг ойлгоно.

Тухайн хэрэглэгчийн аль нэг үйлчилгээний хэрэглээ нийт хэрэглэгчдийн хувьд нэг хэрэглэгчдэд оногдох дундаж хэрэглээнээс хэт ихээр хэтэрсэн бол “Зүй зохисгүй хэрэглээ” хийгдэж байгаа эсэхийг шалгаж тогтооно.

 

Төлбөр төлөх боломжууд

Таны тухайн сард ашигласан хэрэглээний төлбөр дараа сарын 5-нд бодогдож, TULBUR гэсэн дугаараас гар утсанд тань мессэжээр мэдээлнэ. Төлбөрийн нэхэмжлэх нь тухайн сарын багцын сарын хураамж, ярианы төлбөр, бусад төлбөр, хөнгөлөлт урамшууллуудыг тооцон НӨАТ багтсан эцсийн дүнгээр ирнэ. Мөн таны өмнөх сарын төлбөрийн үлдэгдлийг мэдээлэх болно. 

Та хэрэглээний дэлгэрэнгүй мэдээллээ харах бол  MY ACCOUNT үйлчилгээг ашиглана уу.

      Онлайн салбараар төлбөр төлөх: Та ЭНД дарж  банкны төлбөрийн карт ашиглан 24 цагийн турш онлайнаар цаг алдалгүй төлбөрөө төлөх боломжтой.

 
 
     Most Money-гоор төлөх: Та Most Money үйлчилгээг ашиглан гар утаснаасаа өөрийн болон бусдын дугаарын төлбөрийг төлөх боломжтой. 
     Most Money-д бүртгүүлж амжаагүй бол ХХБ, Капитрон банкны салбаруудад гар утас, цахим үнэмлэхтэйгээ очиж бүртгүүлээрэй.
 
 
    Банкаар төлөх: Та ХААН, Голомт, Хас, Төрийн банкны мобайл банк үйлчилгээг ашиглан гар утаснаасаа, эсвэл өөрт ойр байрлах банкны салбараас
    Мобикомын данс руу төлбөрөө шилжүүлэх боломжтой.
    Хүлээн авагч байгууллага: Мобиком Корпораци ХХК, гүйлгээний утга: гэрээний дугаар, утасны дугаараа тодорхой бичээрэй.
 
 
 Candy-гээр төлөх: 555 дугаарт Paybill XXX гэсэн мессэжийг илгээх ба XXX нь төлбөр төлөх candy-ний дүн байна.
 1 candy = 1 төгрөгөөр тооцож, мессэж илгээсэн дугаарын ярианы төлбөр төлөгдөнө. Candy-гээр төлбөр төлөх доод хэмжээ 1000₮ байна.
 
 
  Та төлбөрөө үйлчилгээний салбарт ирэхгүйгээр Мобикомын АГЕНТ-аар дамжуулан  төлж E-barimt авах боломжтой.
  АГЕНТ нь  монгол орон даяар танд үйлчилж байна.
 
 
Банкны нэр Дансны дугаар
Хаан банк 5007065056
Худалдаа хөгжлийн банк 499004325
Голомт банк 1102018877
Төрийн банк 100000139627
Хас банк 5000005041
Капитрон банк 3096000540

 

    ATM-ээр төлөх: Та ХААН банкны цахим карттай бол Монгол орон даяар ХААН банкны 150 гаруй АТМ-аар дамжуулан хүссэн цагтаа

    гар утасныхаа төлбөрийг төлөх боломжтой.

 

    E-биллинг-ээр төлөх: Та Худалдаа хөгжлийн банк, ХААН банк, Төрийн банкинд данстай тохиолдолд e-биллинг

    үйлчилгээг ашиглан сар бүр данснаасаа автоматаар төлбөрөө төлөх боломжтой.

 

   Мобикомын үйлчилгээний салбаруудаар төлөх: Та Улаанбаатар хотын үндсэн 16, гэрээт 14 салбарууд болон хөдөө орон нутгийн 33 салбарт хандан төлбөрийн

  дэлгэрэнгүй мэдээллээ авч төлбөрөө төлөх боломжтой. Байршлын мэдээллийг ЭНД дарж  авна уу.

 

 

 

 
 
 

Төлбөр төлөх боломжууд

Таны тухайн сард ашигласан хэрэглээний төлбөр дараа сарын 5-нд бодогдож, TULBUR гэсэн дугаараас гар утсанд тань мессэжээр мэдээлнэ. Төлбөрийн нэхэмжлэх нь тухайн сарын багцын сарын хураамж, ярианы төлбөр, бусад төлбөр, хөнгөлөлт урамшууллуудыг тооцон НӨАТ багтсан эцсийн дүнгээр ирнэ. Мөн таны өмнөх сарын төлбөрийн үлдэгдлийг мэдээлэх болно. 

Та хэрэглээний дэлгэрэнгүй мэдээллээ харах бол  MY ACCOUNT үйлчилгээг ашиглана уу.

      Онлайн салбараар төлбөр төлөх: Та ЭНД дарж  банкны төлбөрийн карт ашиглан 24 цагийн турш онлайнаар цаг алдалгүй төлбөрөө төлөх боломжтой.

 
 
     Most Money-гоор төлөх: Та Most Money үйлчилгээг ашиглан гар утаснаасаа өөрийн болон бусдын дугаарын төлбөрийг төлөх боломжтой. 
     Most Money-д бүртгүүлж амжаагүй бол ХХБ, Капитрон банкны салбаруудад гар утас, цахим үнэмлэхтэйгээ очиж бүртгүүлээрэй.
 
 
    Банкаар төлөх: Та ХААН, Голомт, Хас, Төрийн банкны мобайл банк үйлчилгээг ашиглан гар утаснаасаа, эсвэл өөрт ойр байрлах банкны салбараас
    Мобикомын данс руу төлбөрөө шилжүүлэх боломжтой.
    Хүлээн авагч байгууллага: Мобиком Корпораци ХХК, гүйлгээний утга:  гэрээний дугаар, утасны дугаараа тодорхой бичээрэй.
 
 
 Candy-гээр төлөх: 555 дугаарт Paybill XXX гэсэн мессэжийг илгээх ба XXX нь төлбөр төлөх candy-ний дүн байна.
 1 candy = 1 төгрөгөөр тооцож, мессэж илгээсэн дугаарын ярианы төлбөр төлөгдөнө. Candy-гээр төлбөр төлөх доод хэмжээ 1000₮ байна.
 
 
  Та төлбөрөө үйлчилгээний салбарт ирэхгүйгээр Мобикомын АГЕНТ-аар дамжуулан  төлж E-barimt авах боломжтой.
  АГЕНТ нь  монгол орон даяар танд үйлчилж байна.
 
 
Банкны нэр Дансны дугаар
Хаан банк 5007065056
Худалдаа хөгжлийн банк 499004325
Голомт банк 1102018877
Төрийн банк 100000139627
Хас банк 5000005041
Капитрон банк 3096000540

 

    ATM-ээр төлөх: Та ХААН банкны цахим карттай бол Монгол орон даяар ХААН банкны 150 гаруй АТМ-аар дамжуулан хүссэн цагтаа

    гар утасныхаа төлбөрийг төлөх боломжтой.

 

    E-биллинг-ээр төлөх: Та Худалдаа хөгжлийн банк, ХААН банк, Төрийн банкинд данстай тохиолдолд e-биллинг

    үйлчилгээг ашиглан сар бүр данснаасаа автоматаар төлбөрөө төлөх боломжтой.

 

   Мобикомын үйлчилгээний салбаруудаар төлөх: Та Улаанбаатар хотын үндсэн 16, гэрээт 14 салбарууд болон хөдөө орон нутгийн 33 салбарт хандан төлбөрийн

  дэлгэрэнгүй мэдээллээ авч төлбөрөө төлөх боломжтой. Байршлын мэдээллийг ЭНД дарж  авна уу.

 

 

 

 
 
ЯРИА (сүлжээндээ)
мин
ЯРИА (бусад сүлжээнд)
мин
МЕССЭЖ (сүлжээндээ)
ш
МЕССЭЖ (бусад сүлжээнд)
ш
ДАТА
GB
Hybrid 9'900₮
Сүлжээндээ  Бусад сүлжээнд
-
Сүлжээндээ Бусад сүлжээнд
- -
Дагалдах дата /1кб= 0.09₮
500MB
Сарын хураамж 9'900₮
Hybrid 14'900₮
Сүлжээндээ  Бусад сүлжээнд
-
Сүлжээндээ Бусад сүлжээнд
- -
Дагалдах дата /1кб= 0.09₮
500MB
Дагалдах нэгж
5500₮
Сарын хураамж 14'900₮
Hybrid 19'900₮
Сүлжээндээ  Бусад сүлжээнд
100 мин
Сүлжээндээ  Бусад сүлжээнд
-
Дагалдах дата /1кб= 0.09₮
1GB
Сарын хураамж 19'900₮
Minii Mobi 29'700₮
Сүлжээндээ
(5GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 29'700₮
Minii Mobi 39'700₮
Сүлжээндээ
(10GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 39'700₮
Minii Mobi 48'700₮
Сүлжээндээ
(20GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 48'700₮
Minii Mobi 34'700₮
Сүлжээндээ
(5GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 34'700₮
Minii Mobi 44'700₮
Сүлжээндээ
(10GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 44'700₮
Minii Mobi 53'700₮
Сүлжээндээ
(20GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 53'700₮
Minii Mobi 24'800₮
Сүлжээндээ
(5GB)
-
Сарын хураамж 24'800₮
Minii Mobi 34'800₮
Сүлжээндээ
(10GB)
-
Сарын хураамж 34'800₮
Minii Mobi 43'800₮
Сүлжээндээ
(20GB)
-
Сарын хураамж 43'800₮
Minii Mobi 14'800₮
Сүлжээндээ
-
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 14'800₮
Minii Mobi 19'800₮
Сүлжээндээ
-
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 19'800₮
Minii Mobi 34'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
-
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 34'800₮
Minii Mobi 39'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
-
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 39'800₮
Minii Mobi 49'700₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(5GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 49'700₮
Minii Mobi 59'700₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(10GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 59'700₮
Minii Mobi 68'700₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(20GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 68'700₮
Minii Mobi 54'700₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(5GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 54'700₮
Minii Mobi 64'700₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(10GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 64'700₮
Minii Mobi 73'700₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(20GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 73'700₮
Minii Mobi 44'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(5GB)
-
Сарын хураамж 44'800₮
Minii Mobi 54'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(10GB)
-
Сарын хураамж 54'800₮
Minii Mobi 63'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(20GB)
-
Сарын хураамж 63'800₮
Minii Mobi 14'900₮
-
(5GB)
-
Сарын хураамж 14'900₮
Minii Mobi 24'900₮
-
(10GB)
-
Сарын хураамж 24'900₮
Minii Mobi 33'900₮
-
(20GB)
-
Сарын хураамж 33'900₮
Minii Mobi 19'800₮
-
(5GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 19'800₮
Minii Mobi 29'800₮
-
(10GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 29'800₮
Minii Mobi 38'800₮
-
(20GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 38'800₮
Minii Mobi 24'800₮
-
(5GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 24'800₮
Minii Mobi 34'800₮
-
(10GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 34'800₮
Minii Mobi 43'800₮
-
(20GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 43'800₮
Minii Mobi 14'800₮
Сүлжээндээ
(1GB)
-
Сарын хураамж 14'800₮
Minii Mobi 19'700₮
Сүлжээндээ
(1GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 19'700₮
Minii Mobi 24'700₮
Сүлжээндээ
(1GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 24'700₮
Minii Mobi 34'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(1GB)
-
Сарын хураамж 34'800₮
Minii Mobi 39'700₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(1GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 39'700₮
Minii Mobi 44'700₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(1GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 44'700₮
Minii Mobi 14'800₮
-
(1GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 14'800₮