Миний Моби багц

 • Хэрэгцээндээ нийцүүлэн багц бүрдүүлэн ашиглах боломжтой. 
 • Хэрэглэгч таны сонгож бүрдүүлсэн хэрэглээний эрхүүд сар бүрийн 1-нд олгогдоно. 
 • Дата хэрэглээний эрхийг дангаар нь сонгож багц бүрдүүлэх боломжтой. Харин яриа болон мессэж хэрэглээний эрхийг дангаар сонгох боломжгүй. 

Ярианд суурилсан багц 

Мобикомын сүлжээнд ярих хэрэглээний эрхийг сонгох бол: 

Ярианы эрх

Мессэж хэрэглээний эрх

Дата хэрэглээний эрх

Сарын хураамж

 

 

Сүлжээндээ хязгааргүй

ярих эрх

9,900₮*

-

3GB хязгааргүй дата 14,900₮

24,800₮

6GB хязгааргүй дата 24,900₮

34,800₮

12GB хязгааргүй дата 33,900₮

43,800₮

Сүлжээндээ хязгааргүй

4,900₮

14,800₮

3GB хязгааргүй дата 14,900₮

29,700₮

6GB хязгааргүй дата 24,900₮

39,700₮

12GB хязгааргүй дата 33,900₮

48,700₮

Бүх сүлжээнд хязгааргүй

9,900₮

 

-

19,800₮

3GB хязгааргүй дата 14,900₮

34,700₮

6GB хязгааргүй дата 24,900₮

44,700₮

12GB хязгааргүй дата 33,900₮

53,700₮

 

Бүх сүлжээнд ярих хэрэглээний эрхийг сонгох бол: 

Ярианы эрх

Мессэж хэрэглээний эрх

Дата хэрэглээний эрх

Сарын хураамж

 

 

 

Бүх сүлжээнд хязгааргүй ярих хэрэглээний эрх

29,900₮*

 

-

3GB хязгааргүй дата 14,900₮

44,800₮

6GB хязгааргүй дата 24,900₮

54,800₮

12GB хязгааргүй дата 33,900₮

63,800₮

Сүлжээндээ хязгааргүй

4,900₮

-

34,800₮

3GB хязгааргүй дата 14,900₮

49,700₮

6GB хязгааргүй дата 24,900₮

59,700₮

12GB хязгааргүй дата 33,900₮

68,700₮

Бүх сүлжээнд хязгааргүй

9,900₮

 

-

39,800₮

3GB хязгааргүй дата 14,900₮

54,700₮

6GB хязгааргүй дата 24,900₮

64,700₮

12GB хязгааргүй дата 33,900₮

73,700₮

Датанд суурилсан багц

 • 3GB хязгааргүй дата хэрэглээний эрхийг сонгох бол 

Дата хэрэглээний эрх

Ярианы хэрэглээний эрх

Мессэж хэрэглээний эрх

Сарын хураамж

 

 

 

3GB хэрэглээний хязгааргүй

дата 14,900₮*

 

-

14,900₮

Сүлжээндээ хязгааргүй 4,900₮

19,800₮

Бүх сүлжээнд хязгааргүй 9,900₮

24,800₮

Сүлжээндээ

Хязгааргүй 9,900₮

Сүлжээндээ хязгааргүй 4,900₮

29,700₮

Бүх сүлжээнд хязгааргүй 9,900₮

34,700₮

Бүх сүлжээнд

Хязгааргүй 29,900₮

Сүлжээндээ хязгааргүй 4,900₮

49,700₮

Бүх сүлжээнд хязгааргүй 9,900₮

54,700₮

 • 6GB хязгааргүй дата хэрэглээний эрхийг сонгох бол 

ДАТА ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХ

ЯРИАНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХ

МЕССЭЖ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХ

САРЫН ХУРААМЖ

 

 

 

6GB хэрэглээний хязгааргүй

дата 24,900₮*

 

-

24,900₮

Сүлжээндээ хязгааргүй 4,900₮

29,800₮

Бүх сүлжээнд хязгааргүй 9,900₮

34,800₮

Сүлжээндээ

Хязгааргүй 9,900₮

Сүлжээндээ хязгааргүй 4,900₮

39,700₮

Бүх сүлжээнд хязгааргүй 9,900₮

44,700₮

Бүх сүлжээнд

Хязгааргүй 29,900₮

Сүлжээндээ хязгааргүй 4,900₮

59,700₮

Бүх сүлжээнд хязгааргүй 9,900₮

64,700₮

 • 12GB хязгааргүй дата хэрэглээний эрхийг сонгох бол 

ДАТА ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХ

ЯРИАНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХ

МЕССЭЖ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХ

САРЫН ХУРААМЖ

 

 

 

12GB хэрэглээний хязгааргүй

дата 33,900₮*

 

-

33,900₮

Сүлжээндээ хязгааргүй 4,900₮

38,800₮

Бүх сүлжээнд хязгааргүй 9,900₮

43,800₮

Сүлжээндээ

Хязгааргүй 9,900₮

Сүлжээндээ хязгааргүй 4,900₮

48,700₮

Бүх сүлжээнд хязгааргүй 9,900₮

53,700₮

Бүх сүлжээнд

Хязгааргүй 29,900₮

Сүлжээндээ хязгааргүй 4,900₮

68,700₮

Бүх сүлжээнд хязгааргүй 9,900₮

73,700₮

* Таны сонгосон багцын дата хэрэглээ дуусмагц интернэтийн хурд 128Kbps болохыг анхаарна уу. Дата хэрэглээний задгай төлбөр 0₮.

Шинэ хэрэглэгч болох
Миний Моби багцын шинэ хэрэглэгч болохын тулд та үйлчилгээний салбарт цахим үнэмлэхтэйгээ ирж, гэрээ хийнэ үү.

ДУГААРЫН ТӨРӨЛ

ДУГААР

НЭМЭЛТ ТӨЛБӨР*

Энгийн дугаар 94хххххх
85хххххх
0₮
Алтан дугаар

9xxxxAAAA

9CAA9CAA

9CAB9CAB

9CABBAC9

1,000,000₮
Мөнгөн дугаар

9xxxAABB

9xxxABAB
85xxAABB
85xxABAB

500,000₮
Хүрэл дугаар

9xxxABBA

9xxxAAAB

9xxxBAAA
85xxAAAB
85xxBAAA

100,000₮

 ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ

"МИНИЙ МOBI" БАГЦ
БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ

0₮*

ҮНДСЭН БАРЬЦАА
УЛС ХООРОНДЫН ЯРИАНЫ БАРЬЦАА Үндсэн барьцаа + 200'000₮
ОЛОН УЛСЫН РОУМИНГ ЯРИАНЫ БАРЬЦАА Үндсэн барьцаа + 500'000₮**

*Миний Моби багц руу шилжиж байгаа эхний дугаарын барьцаа төлбөр 0₮ байна. Харин та өөрийн нэр дээрх 2 болон түүнээс олон дугаарыг Миний Моби багцад шилжүүлэх тохиолдолд багцын суурь хураамжаас хамааран барьцааны үнийн дүн ялгаатай байна. Тухайлбал, багцын суурь хураамж 40,000₮ хүртэл байхад барьцаа нь 20,000₮, багцын суурь хураамж 40,000₮-өөс дээш байх үед барьцаа нь 40,000₮ байна.

**Улс хоорондын ярианы барьцаа байршуулсан хэрэглэгч Олон улсын роуминг яриа идэвхжүүлэх бол нэмж 300’000₮ барьцаа байршуулна.

Ярианы тариф (1 минутаар)

ЯРИА ХИЙХ СҮЛЖЭЭ ЯРИАНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХ МЕССЭЖ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХ ДАТА ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХ 
СҮЛЖЭЭНДЭЭ БҮХ СҮЛЖЭЭНД СҮЛЖЭЭНДЭЭ БҮХ СҮЛЖЭЭНД СҮЛЖЭЭНДЭЭ БҮХ СҮЛЖЭЭНД
Мобикомын сүлжээнд 0₮ 0₮ 50₮
Бусад үүрэн болон суурин холбооны сүлжээнд 70 70₮
Гэр бүл найзын хөнгөлөлтөд бүртгэлтэй дугаарт 0₮ 25₮

Мессэжний тариф (1 мессэж)

МЕССЭЖ БИЧИХ СҮЛЖЭЭ ЯРИАНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХ МЕССЭЖ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХ ДАТА ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХ 
СҮЛЖЭЭНДЭЭ БҮХ СҮЛЖЭЭНД СҮЛЖЭЭНДЭЭ БҮХ СҮЛЖЭЭНД СҮЛЖЭЭНДЭЭ БҮХ СҮЛЖЭЭНД
Мобикомын сүлжээнд 19₮ 0₮ 0₮ 19₮
Бусад үүрэн холбооны сүлжээнд 20₮ 20₮ 20₮

Хөнгөлөлт

Төлбөрөө хугацаандаа төлсний хөнгөлөлт

Үйлчилгээний төлбөрөө дараа сарын 20-ны дотор төлөх үүрэгтэй бөгөөд хугацаандаа зөвхөн www.mobicom.mn болон SPOS машинаар төлсөн тохиолдолд дараа сарын төлбөрөөс 5% хөнгөлөлт эдэлнэ. Төлбөрөө хугацаандаа төлсний хөнгөлөлт Гар утас зээлийн төлбөр, Роуминг үйлчилгээний төлбөр (яриа, мессэж, дата), Захиалгат үйлчилгээний төлбөрүүд хассан НӨАТ-гүй дүнгээс бодогдоно. 

Гэр бүл, найзын хөнгөлөлт

Та өөрийн хамгийн их ярьдаг Мобикомын дараа төлбөрт болон урьдчилсан төлбөрт 5 хүртэлх дугаарыг "Гэр бүл, найзын хөнгөлөлт" үйлчилгээнд бүртгүүлснээр хайртай дотны хүмүүстэйгээ хамгийн хямдаар буюу 25₮-өөр ярих боломжтой.

Гэр бүл, найзын хөнгөлөлт үйлчилгээг идэвхжүүлэх

 • "Гэр бүл, найзын хөнгөлөлт" үйлчилгээнд гишүүн нэмэхдээ дугаараа нэг бүрчлэн мессэжээр явуулна. Бүртгүүлэх дугаарынхаа өмнө нэмэх (+) тэмдэг тавиад 250 тусгай дугаарт мессэж илгээнэ. (+9ххххххх)
 • Бүртгүүлсэн гишүүдийн дугаарыг хасахдаа хасах дугаарынхаа өмнө хасах (-) тэмдэг тавиад 250 тусгай дугаарт мессэжээр илгээнэ. (-9ххххххх)
 • Бүртгэлтэй гишүүдийнхээ жагсаалтыг харахыг хүсвэл D гэж бичээд 250 дугаарт мессэжээр илгээнэ.

Мөн *210# дугаарт залган 2. Ger bul, naizyn hongololt  гэсэн хэсгийн сонгоно.

Гэр бүл, найзын хөнгөлөлт үйлчилгээний үнэ тариф

Нөхцөл УРЬДЧИЛСАН ТӨЛБӨРТ ХЭРЭГЛЭГЧИД ДАРАА ТӨЛБӨРТ ХЭРЭГЛЭГЧИД
Бүртгүүлсэн 5 хүртэлх дугаарт яриа хийх тариф 25₮ 25₮
Бүртгүүлсэн дугаараа хасах тариф 0₮
(7 хоногт 1 удаа)
0₮
(7 хоногт 1 удаа)
250 дугаарт мессэж бичих тариф 0₮
Үнэ тарифт НӨАТ орсон болно
 

МИНИЙ МОБИ БАГЦЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

 • Хэрэглэгч өөрийнхөө хэрэгцээнд нийцүүлэн дараах хэрэглээний эрхүүдээс сонгож дараа төлбөрт МИНИЙ МОБИ багцыг бүрдүүлэн ашиглах боломжтой. 
 • Багцад дагалдах хэрэглээний эрх Тухайн хэрэглэгчийн Яриа, Мессэж болон Дата хэрэглээний эрхүүдээс сонгож бүрдүүлсэн Миний Моби багцын сар бүрийн 1-нд олгогдох, сарын хураамжид харгалзах хэрэглээний эрхүүдийг олгоно.
 • Дата хэрэглээний эрхийг дангаар нь сонгож багц бүрдүүлэх боломжтой ба яриа болон мессэжний хэрэглээний эрхийн хувьд нэмж нөгөө 2 төрлийн хэрэглээний эрхээс заавал сонгоно.

ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ЯРИАНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХ

ЯРИАНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХ ДАГАЛДАХ НӨХЦӨЛ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХИЙН САРЫН ХУРААМЖ
Сүлжээндээ Мобикомын сүлжээнд хязгааргүй 9,900₮
Бүх сүлжээнд Бүх сүлжээнд хязгааргүй (сүлжээ харгалзахгүй) 29,900₮
1.    Үүрэн холбооны ярианы хэрэглээний эрх сонгоогүй тохиолдолд хэрэглээ нэмэлт хэрэглээний үнэ тарифаар тооцогдоно.
2.   “СҮЛЖЭЭНДЭЭ” – Мобикомын үүрэн холбоонд хийгдэх дуудлагад хэрэглээний хязгаарлалтгүй* бөгөөд зөвхөн багцын сарын хураамж төлнө. Харин Мобикомтой харилцан холболт бүхий дотоодын бусад үүрэн болон суурин операторын сүлжээрүү хийгдэх дуудлага бусад сүлжээнд хийх ярианы тарифыг мөрдөнө.
3.   “БҮХ СҮЛЖЭЭНД”- Мобикомын үүрэн холбоонд хийгдэх дуудлагад хэрэглээний хязгаарлалтгүй* нэмээд Мобикомтой харилцан холболт бүхий дотоодын бусад үүрэн болон суурин операторын сүлжээ рүү хийх дуудлага нь хэрэглээний хязгаарлалтгүй*. Тухайн ярианы хувьд хэрэглээний эрхийн сарын хураамж төлнө.
4.   Ярианы хэрэглээний эрхэд Роуминг яриа, Олон улсын яриа, тусгай дугааруудын яриа болон холбогдох эрхүүдийн хүрээнд дурьдаагүй дуудлагууд хамаарахгүй бөгөөд нэмэлт хэрэглээнд тооцогдоно.
 

ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ МЕССЭЖ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХ 

МЕССЭЖНИЙ ЭРХ ДАГАЛДАХ НӨХЦӨЛ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХИЙН САРЫН ХУРААМЖ
Сүлжээндээ Мобикомын сүлжээнд хязгааргүй 4,900₮
Бүх сүлжээнд Бүх сүлжээнд хязгааргүй (сүлжээ харгалзахгүй) 9,900₮
1.Үүрэн холбооны мессэжний хэрэглээний эрх сонгоогүй тохиолдолд хэрэглэгчийн тухайн хэрэглээг нэмэлт хэрэглээний үнэ тарифаар тооцогдоно.
2.“СҮЛЖЭЭНДЭЭ” – Мобикомын үүрэн холбооны дугаарлалт бүхий хэрэглэгч рүү мессэж илгээхэд хэрэглээний хязгаарлалтгүй* бөгөөд зөвхөн хэрэглээний эрхийн сарын хураамж төлнө. Харин бусад тохиолдолд бусад сүлжээнд мессэж илгээх тарифыг мөрдөнө.
3.“БҮХ СҮЛЖЭЭНД” - Мобикомын сүлжээнд хязгааргүй* мессэж илгээх эрх дээр нэмээд Мобикомтой харилцан холболт бүхий дотоодын бусад үүрэн болон суурин операторын сүлжээн дэх хэрэглэгч рүү мессэж илгээхэд хэрэглээний хязгаарлалтгүй* бөгөөд зөвхөн багцын сарын хураамж төлнө.
4. Дээрх мессэжний хэрэглээний эрхэд Олон улсын мессэж, Роуминг мессэж, Мобикомын үйлчилгээ идэвхжүүлэлтийн тусгай дугаарын мессэж, Мобикомын бус төлбөрт лавлах болон тусгай дугаарын мессэжүүд, болон холбогдох эрхүүдийн хүрээнд дурьдаагүй мессэжүүд хамаарахгүй бөгөөд нэмэлт хэрэглээнд тооцогдоно.
 

ХӨДӨЛГӨӨНТ ИНТЕРНЭТИЙН ДАТА ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХ

ДАТА ЭРХ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭРХИЙН САРЫН ХУРААМЖ
Хязгааргүй (3GB) 14,900₮
Хязгааргүй (6GB) 24,900₮
Хязгааргүй (12GB) 33,900₮
1.Хязгааргүй дата эрх нь зөвхөн Мобикомын сүлжээнд хамаарах ба дата Роуминг үйлчилгээнд хамаарахгүй.
2.Хэрэглэгчийн тухайн сардаа ашиглаж дуусгаагүй дата эрхийн үлдэгдэл нь дараа сардаа шилжихгүй.
3.Дата хэрэглээ нь хязгааргүй бөгөөд 3GB, 6GB болон 12GB хүртэл хурдны хязгааргүй. Хэрэглээний эрхээс илүү гарсан хэрэглээ нь 128Kbps хурдаар тус тус хязгаарлагдана.
 
Зүй зохистой хэрэглээнд ашиглана
 
НЭМЭЛТ ХЭРЭГЛЭЭ
Нэмэлт хэрэглээнд Контент, Нэмэлт үйлчилгээ, Нэгж шилжүүлэлт, дата роуминг, хэрэглэгчийн хүсэлтээр нэмэлтээр худалдаж авсан дата багц болон дата задгай хэрэглээнүүд тооцогдоно.

 

Хэрэглээний мэдээллээ хэрхэн шалгах вэ? 510 тусгай дугаарт М үсгийг мессэжээр илгээнэ.

Өмнөх сарын төлбөрийн мэдээллийг авахын тулд 510 дугаарт YYYYMM гэсэн мессэжийг илгээнэ. Жишээ нь: 2016 оны 6-р сарын төлбөрийн мэдээллийг авах бол 510 дугаарт 201605 гэж илгээнэ. Хэрэглээний мэдээллийг сар бүрийн 5-наас хойш шалгах боломжтой.

Хэрэглээний алхам:

 • Ярианы тариф нь хот хооронд болон хот доторх ярианд эхний 60 секунд бүрэн ба бүрэн бусаар, 61 дэх секундээс 1 секундийн алхмаар тооцогдоно.
 • Ярианы тариф нь улс хоорондын ярианд эхний 6 секунд бүрэн ба бүрэн бусаар, 7 дахь секундээс 1 секундийн алхмаар тооцогдоно.
 • Хөдөлгөөнт интернетэд холбогдоход эхний 10 килобайт хүртэлх хэрэглээг 10 килобайтын үнээр, 11 дэх килобайтаас  эхлэн 1 килобайтын үнээр тооцогдоно.

БУСАД

Хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалт авах:

 1. Хувь хэрэглэгч хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалт авах бол өөрийн биеэр цахим үнэмлэхтэйгээ үйлчилгээний салбарт ирнэ үү.
 2. Дугаараа байгууллагын эсвэл хувь хэрэглэгчийн гэрээнээс шилжүүлж авсан бол гэрээ шилжүүлснээс өмнөх саруудын хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалтыг гэрээний өмнөх эзэмшигчид гаргаж өгнө.
 3. Дараа төлбөрт хэрэглэгчид сүүлийн 3 хүртэлх сарын хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалт,  сүүлийн 6 хүртэлх сарын хэрэглээний хураангуй жагсаалтаа авах боломжтой.

Хэрэглээний дэлгэрэнгүй жагсаалтыг гаргахад дараах үнэ тариф мөрдөгдөх ба та англи болон монгол хэл дээр хэвлүүлэн авах боломжтой.

 • 1 сар буюу 1-31 хоногийн мэдээлэл                            1000 ₮
 • 2 сар буюу 1-61 хоногийн мэдээлэл                            2000 ₮
 • 3 сар буюу 61-ээc дээш хоногийн мэдээлэл             3000 ₮ 

ДУГААР ХАДГАЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ: Түр хугацаанд ашиглахгүй болсон дугаарыг хэрэглэгчийн хүсэлтээр 1-12 сар хүртэлх хугацаанд хураамж нэхэмжлэхгүйгээр хадгалах төлбөрт үйлчилгээг хэлнэ. Дугаар хадгалах үйлчилгээг 3 хүртэлх сар үнэ төлбөргүй ашиглах боломжтой бөгөөд та 560 дугаарт “ON” гэсэн мессэжийг илгээн эсвэл Үйлчилгээний нэгдсэн төв 2222-т хандан идэвхжүүлээрэй. 3-с дээш сарын хугацаанд хадгалуулах тохиолдолд 4 дэх сараас эхлэн сар бүр 5000 төгрөгөөр дугаараа хадгалуулах ба та өөрийн биеэр үйлчилгээний салбарт бичиг баримтын хамт ирж дугаар хадгалуулах үйлчилгээгээ идэвхжүүлээрэй.

ДУГААР ХАДГАЛАХ ХУГАЦАА ҮНЭ ТАРИФ /НӨАТ БАГТСАН/
Бүх дугаар 1-12 сар хүртэл Эхний 3 сар үнэгүй 4 дэх сараас сар тутам  5’000₮

Санамж:

 • Дараа төлбөрт iPhone багцын хэрэглэгч дугаар хадгалуулах боломжгүй.
 • Гар утас зээлээр авсан болон багцын хугацаатай гэрээ байгуулсан хэрэглэгч дугаар хадгалуулах боломжгүй.
 • Төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд төлбөр нэхэмжлэгдсэнээс хойш 3 сарын дараа тухайн дугаарыг цуцлахыг анхаарна уу.

Сарын хураамж гэж юу вэ?

 • Сарын хураамж гэж хэрэглэгчийн сонгосон багцын үнэ ба бусад нэмэлт хураамжаас бүрдэх сар тутам тогтмол төлөх төлбөрийг хэлнэ.
 • Сарын хураамж нь доорх нөхцөлүүдээс бусад тохиолдолд хэрэглэгчийн хэрэглээ хийсэн эсэхээс үл хамааран сар бүр нэхэмжлэгдэнэ. Үүнд:
  • Хэрэглэгч дугаар хадгалуулах үйлчилгээ авсан;
  • Хууль болон гэрээнд заасны дагуу үйлчилгээ үзүүлэгчийн санаачлагаар хэрэглэгчийн үйлчилгээг бүхэлд нь зогсоосон.
 • Дээрх сарын хураамж төлөхгүй нөхцөлүүд нь хэрэглэгчийн зээлээр худалдан авсан барааны төлбөр төлөлт, гэрээгээр тогтмол худалдан авдаг бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төлбөрт хамаарахгүй.
 • Сарын дундуур шинээр хэрэглэгч болж гэрээ байгуулсан тохиолдолд үйлчилгээний үнийг тухайн сарын үлдэгдэл хоногт дүйцүүлэн нэхэмжлэх бөгөөд багцад дагалдах хэрэглээний эрхийг бүтэн олгоно.
 • Дугаарын төлбөрөөс хаагдсан тухайн сарын хураамжийг бүтэн нэхэмжилнэ.

Хэрэглээ хийгээгүй сарын хураамж

Хэрэглэгч сарын туршид гарах хэрэглээ хийгээгүй тохиолдолд дараах хүснэгтийн дагуу хэрэглээ хийгээгүй сарын хураамжийг нэхэмжилнэ.

Хэрэглээ хийгээгүй сарын хураамж 9,900₮

Санамж:

 • Гар утасны зээлийн гэрээ болон хугацаатай гэрээ байгуулсан хэрэглэгчдээс сарын хураамжийг бүтнээр нь нэхэмжилнэ.
 • Нэмэлт үйлчилгээ болон гэрээт дата багцын сарын хураамж хэрэглээ хийгээгүй сарын хураамж дээр нэмэгдэж бодогдохгүй.

ДУГААР ТҮР ХААХ:

 • Хэрэглэгч дугаараа хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд үйлчилгээний танхимд өөрийн биеэр, цахим үнэмлэхтэйгээ ирж дугаараа түр хаалгана.
 • Хэрэглэгчийн хүсэлтээр дугаарыг түр хаасан тохиолдолд сарын хураамж бүтнээр тооцогдоно.
 • Хэрэглэгчийн дугаарын бүртгэл бүрэн хийгдсэн нөхцөлд Үйлчилгээний нэгдсэн төв 2222-т хандан дугаар түр хаалгах боломжтой. Энэ тохиолдолд бүртгэлийг баталгаажуулах зорилгоор нэмэлт асуултанд хариулахыг анхаарна уу.

БАГЦ СОЛИХ: Дараа төлбөрт үйлчилгээнд ашиглаж буй багцаа солих хүсэлтэй бол үйлчилгээний зааланд цахим үнэмлэхтэйгээ ирж хүсэлт гаргах бөгөөд хүсэлт гаргасан өдөр таны багц солигдоно.

ГЭРЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ: 

 • Гэрээ шилжүүлэх үйлчилгээг хэрэглэгчийн төлбөрийн нэхэмжлэх гарсан өдрөөс хойш тухайн сарын сүүлийн өдөр хүртэл хугацаанд авах боломжтой.
 • Гэрээ шилжүүлэх үед хэрэглэгчийн төлбөр тооцоог дуусгавар болгосон байна.
 • Гэрээ шилжүүлэх үед хэрэглэгчийн өмнөх сараас шилжин ирсэн ашиглаагүй үлдсэн ярианы минут устахыг анхаарна уу.

ХЭРЭГЛЭЭ ХЯЗГААРЛАХ: Хэрэглээ хязгаарлах нэмэлт нөхцөл нь дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчдийн дугаарын хэрэглээг үе шаттайгаар мэдээлэх, хэрэглээ хязгаарлах түвшинд хүрсэн тохиолдолд гарах хэрэглээг хязгаарлах нэмэлт үйлчилгээ юм.

Үйлчилгээг зогсоох болон цуцлах

Хэрэглэгчийн хүсэлтээр гэрээг цуцлах:

 • Гэрээ цуцлах хүсэлтийг гэрээ эзэмшигч өөрийн биеэр цахим үнэмлэх болон түүнтэй адилтгах бичиг баримт /төрсний гэрчилгээ, гадаад паспорт/-ын хамт үйлчилгээний салбарт ирнэ.
 • Гэрээ цуцлах хүртэлх хугацаанд ашигласан үйлчилгээний бүх төлбөрийг төлсний дараа
 • Цуцлах хүсэлт гаргасан сарын багцын хураамжийг бүтэн нэхэмжилж, дагалдах хэрэглээний эрхийг бүтэн олгоно.

Үйлчилгээ үзүүлэгчийн зүгээс үйлчилгээг зогсоох болон гэрээ цуцлах: Үйлчилгээ үзүүлэгч дараах тохиолдлуудад хэрэглэгчид урьдчилан сануулалгүйгээр үйлчилгээг зогсоох, гэрээ цуцлах холбогдох хохирлыг үйлчилгээ үзүүлэгчийн зүгээс нэхэмжилнэ. Үүнд:

 • Хэрэглэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн бол
 • Хэрэглэгч бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зүй зохисгүй хэрэглээнд ашигласан бол
 • Хэрэглэгч төлбөрөө гэрээнд заасан хугацаанд төлөөгүй бол
 • Хэрэглэгч өргөдлийн маягтын мэдээллийг худал мэдүүлсэн бол
 • Хэрэглэгч нас барсан нь тогтоогдсон бол
 • Үйлчилгээ үзүүлэгчийн бусад үйлчилгээнд төлбөрийн маргаантай бол

Дараа төлбөрт МИНИЙ МОБИ багцын хэрэглээний эрхүүдийг “Зүй зохистой хэрэглээ”-нд ашиглана. Харин “Зүй зохисгүй хэрэглээ”-нд ашигласан тохиолдолд үйлчилгээг хааж, гэрээ цуцлан, гарсан хохирлыг хэрэглэгчээр төлүүлэх хүртэл арга хэмжээ авна.

 • “Зүй зохистой хэрэглээ” гэдэгт яриа, мессэж болон дата үйлчилгээний эрхүүдийг үйлдвэрлэл, аж ахуйн үйл ажиллагааны бус, зөвхөн хувийн болон гэр бүл, ахуйн хэрэгцээгээ хангахад зориулан захиалж, худалдан авч, үйлчлүүлж байгаа, эсхүл хэрэглэж байгааг ойлгоно.
 • “Зүй зохисгүй хэрэглээ” гэдэгт үйлчилгээ үзүүлэгчийн дугаар бүхий СИМ картанд тусгай зориулалтын төхөөрөмж, програм хангамж холбож, зөвшөөрөлгүйгээр нэг дор их хэмжээний дуут сурталчилгаa /Voice broadcast/, дуудлага ашиглан сурталчилгаа түгээх/outbound call center/, мессэж сурталчилгаа /SMS broadcast/ явуулах болон бусад аргаар зориулалтын бусаар ашиглаж байгааг ойлгоно.

Тухайн хэрэглэгчийн аль нэг үйлчилгээний хэрэглээ нийт хэрэглэгчдийн хувьд нэг хэрэглэгчдэд оногдох дундаж хэрэглээнээс хэт ихээр хэтэрсэн бол “Зүй зохисгүй хэрэглээ” хийгдэж байгаа эсэхийг шалгаж тогтооно.

 

 
Нүүр хуудас
Хувь хэрэглэгч
Үүрэн холбоо
Интернэтийн үйлчилгээ
Гар утас
Олон улсын үйлчилгээ
MobiXpress үйлчилгээ
Контент болон Апликейшн
Гар утас, Төхөөрөмж
Үүрэн холбоо
Интернэт, дата
Candy
MobiXpress
Өрх гэр
Өрхийн интернэт
MNP75
Үүрэн холбоо
Байгууллага
Үүрэн холбоо
Өндөр хурдны интернэт
Салбар хоорондын онлайн сүлжээ
Mobile Office
Дата төв
Мессэжид суурилсан үйлчилгээ
Ярианд суурилсан үйлчилгээ
Нэмэлт үйлчилгээ
Сансрын холбоо
Secure Office
Google Office
Гар утас & Төхөөрөмж
Олон улсын үйлчилгээ
Үүрэн холбооны үйлчилгээ
Домэйн нэр, веб байршуулах үйлчилгээ
Онлайн салбар
Шинэ дугаар
Цэнэглэгч карт
Төлбөр төлөх
Гар утас & Төхөөрөмж
Хүргэлттэй цаасан карт
Үйлчилгээний нөхцөл
Танд тусалъя
Cүлжээний хамрах хүрээ
Төлбөрийн мэдээлэл
Заавар зөвлөгөө
Гар утасны тохиргоо
Бидэнтэй холбогдох
Үйлчилгээний салбарууд
Хэлэлцүүлэг
Бидний тухай
Танилцуулга
Ерөнхий захирлын мэндчилгээ
Групп компаниуд
Хамтын ажиллагаа
Нийгмийн хариуцлага
Ажлын байр
Вэбийн бүтэц