Шалгуур үзүүлэлт

Бараа, үйлчилгээ бэлтгэн нийлүүлэгч нь дараах ерөнхий шаардлагыг хангасан байна:

Нийлүүлэгчид тавигдах ерөнхий шаардлага

  • Нийлүүлэгч болон гэрээлэгч нь олон улсын стандарт, Монгол улсын болон холбогдох бусад улсын хууль, дүрэм журам, компанийн худалдан авах үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх бодлого, журмыг хүлээн зөвшөөрч түүнд нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулах чадвартай байна.

Бизнесийн ёс зүй

  • Монгол Улсын хууль, дүрэм журам болон эрх бүхий байгууллагын тогтоол шийдвэрийг мөрдөж, ёс зүйн хэм хэмжээг баримталдаг байх
  • Аливаа бизнесийн шугамаар олж авсан мэдээллийн нууцыг чандлан сахих, задруулахгүй байх

ХАБЭА-ын шаардлага

  • Нийлүүлэгч нь олон улс болон Монгол улсын ХЭМАББО стандарт шаардлага, Монгол улсын ХАБЭА-ын тухай хууль, бусад холбогдох тогтоомж болон Мобиком группын Үйл ажиллагаанд ХАБЭА-ын хяналт тавих журамд заасан шаардлагыг бүрэн хангахуйц бараа, үйлчилгээ нийлүүлэх нөөц, чадвартай байх
  • ХАБЭА-ын бодлого, төлөвлөгөөтэй, ХАБЭА хариуцсан ажилтантай, компанийн нэр лого бүхий ажлын тусгай хувцас, тухайн ажлын онцлогт тохирсон хамгаалах хэрэгслээр ажилтнуудаа хангасан, эрсдлийг бууруулах төлөвлөгөөтэй ажилладаг байх

Байгаль орчны аюулгүй байдал

  • Нийлүүлэгч нь байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй, зөвшөөрөгдөх доод хэмжээнд сөрөг нөлөөг хамгийн бага байлгах бараа, үйлчилгээг нийлүүлэх
  • Бараа, үйлчилгээг нь ашиглах хугацаанд ирээдүйд гарч болзошгүй сөрөг нөлөөллийг боломжит хэмжээгээр бууруулахаар тооцоолсон байх, бодлоготой байх

Ил тод, шударга байх

  • Нийлүүлэгч нь баримт бичиг болон санхүүгийн тайлан зэрэг мэдээллээ үнэн зөвөөр тайлагнах, мэдээлэл авах боломжтой байх
  • Санаатай болон санамсаргүй байдлаар груп компанийн ажиллагсад, шийдвэр гаргагчдад үнэ төлбөргүй үйлчилгээ үзүүлэх, бусад үнэ бүхий зүйлсийг үнэ төлбөргүй өгөх, амлах зэрэг шударга бус аргаар нөлөөлөхгүй байх
Нүүр хуудас
Хувь хэрэглэгч
Үүрэн холбоо
Интернэтийн үйлчилгээ
Гар утас
Олон улсын үйлчилгээ
MobiXpress үйлчилгээ
Контент болон Апликейшн
Гар утас, Төхөөрөмж
Үүрэн холбоо
Интернэт, дата
Candy
MobiXpress
Өрх гэр
Өрхийн интернэт
MNP75
Үүрэн холбоо
Байгууллага
Үүрэн холбоо
Өндөр хурдны интернэт
Салбар хоорондын онлайн сүлжээ
Mobile Office
Дата төв
Мессэжид суурилсан үйлчилгээ
Ярианд суурилсан үйлчилгээ
Нэмэлт үйлчилгээ
Сансрын холбоо
Secure Office
Google Office
Гар утас & Төхөөрөмж
Олон улсын үйлчилгээ
Үүрэн холбооны үйлчилгээ
Домэйн нэр, веб байршуулах үйлчилгээ
Онлайн салбар
Шинэ дугаар
Цэнэглэгч карт
Төлбөр төлөх
Гар утас & Төхөөрөмж
Хүргэлттэй цаасан карт
Үйлчилгээний нөхцөл
Танд тусалъя
Cүлжээний хамрах хүрээ
Төлбөрийн мэдээлэл
Заавар зөвлөгөө
Гар утасны тохиргоо
Бидэнтэй холбогдох
Үйлчилгээний салбарууд
Хэлэлцүүлэг
Бидний тухай
Танилцуулга
Ерөнхий захирлын мэндчилгээ
Групп компаниуд
Хамтын ажиллагаа
Нийгмийн хариуцлага
Ажлын байр
Вэбийн бүтэц