Хэрэглээний ХЯЗГААРГҮЙ үндсэн дата багцууд

ДАТА БАГЦ

ҮНЭ /НӨАТ ОРСОН/

ДАТА БАГЦЫН ХУГАЦАА

10GB

14,900₮

Тухайн сардаа хүчинтэй

20GB

19,900₮

40GB*

29,900₮

60GB

49,900₮

Интернэтэд холбогдох хурд 3mbps хүртэл байх ба сонгосон багцын хэрэглээ хэтэрсэн тохиолдолд 128Kbps хүртэлх хурдаар ашиглана.
* 40GB хүртэл хэрэглээнд 4Mbps хурдаар, 40GB-с дээш хэрэглээнд 256Kbps хүртэлх хурдаар ашиглана.

Үндсэн дата багцын хэрэглээ дуусч, хурд 128 Kbps болсон тохиолдолд дараах нэмэлт багцуудаас ашиглах боломжтой.  Нэмэлт дата багцын интернэтэд холбогдох хурд 3mbps хүртэл байна.

Нэмэлт дата багцууд

ДАТА БАГЦ

ҮНЭ /НӨАТ ОРСОН/

592-Т ИЛГЭЭХ МЕССЭЖ

1GB

3,900₮

М1

5GB

9,900₮

М5

 • 592 тусгай дугаарт сонгосон нэмэлт дата багцын харгалзах утгыг илгээн идэвхжүүлнэ үү.

Wi-Fi төхөөрөмж хүүгүй зээлээр авах нөхцөл

  Төхөөрөмжийн төрөл Үндсэн үнэ Зээлийн хугацаа

Урьдчилгаа төлбөр

/НӨАТ орсон/

Сард төлөх дүн

/НӨАТ орсон/

Урьдчилгаатай зээлийн 
үнэ тариф

Wi-Fi роутэр 290,000₮ 12 сар 134,000₮ 13,000₮
24 сар 74,000₮ 9,000₮
Wi-Fi Wingle 199,000₮ 12 сар 91,000₮ 9,000₮
24 сар 55,000₮ 6,000₮
Халаасны Wi-Fi төхөөрөмж 195,000₮ 12 сар 87,000₮ 9,000₮
24 сар 51,000₮

6,000₮

*Урьдчилгаагүй зээлийн 
үнэ тариф
Wi-Fi роутэр 290,000₮ 12 сар 0 24,167₮
24 сар 12,084₮
Wi-Fi Wingle 199,000₮ 12 сар 16,584₮
24 сар 8,292₮
Халаасны Wi-Fi төхөөрөмж 195,000₮ 12 сар 16,250₮
24 сар 8,125₮

*Урьдчилгаагүй зээлийн нөхцөлөөр авах хэрэглэгчид шалгуур хангасан дугаараа ашигласан хугацаанаас хамаарч урьдчилгаагүй авах боломжтой.

 • Өөрийн нэр дээр 3-с дээш жил ашигласан байх
 • Дараа төлбөрт үйлчилгээг сүүлийн 9 сар тасралтгүй ашигласан байх
 • Хосолсон төлбөрт үйлчилгээг сүүлийн 12 сар тасралтгүй ашигласан байх 

Санамж: 
Хугацаанаасаа өмнө Wi-Fi төхөөрөмжийн зээлийн гэрээг цуцалсан тохиолдолд гэрээнд заасан торгуулийн дүнг төлнө.

Мобикомын хэрэглэгчдэд тавигдах шалгуур

 • Цахим үнэмлэх
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Дугаараа өөрийн нэр дээр сүүлийн 6 сар идэвхтэй ашигласан байх
 • Тухайн дугаарын сүүлийн 6 сар тус бүрийн хэрэглээ 9,000₮-өөс дээш байх
 • Банк санхүүгийн байгууллагад чанаргүй зээлгүй байх
 • Хэрэглэгч  та интернэт төхөөрөмжийн зээлийг зөвхөн нэг удаа авах боломжтой

Зээлийн шалгуур хангасан эсэхээ шалгах

 • 366 тусгай дугаарт "S" үсэг мессэжээр илгээх
 • Өөрт ойр байрлах Мобикомын үйлчилгээний салбарт хандах

Wi-Fi төхөөрөмж бэлнээр авах нөхцөл

Дата багц

Үнэ
/НӨАТ орсон/

Барьцаа төлбөр
/НӨАТ орсон/

Бүртгэлийн хураамж
/НӨАТ орсон/

10GB 14,900₮ 20,000₮ 10,000₮
20GB 19,900₮
40GB 29,900₮
60GB 49,900₮ 40,000₮

Интернэтэд холбогдох хурд 3mbps хүртэл байх ба сонгосон багцын хэрэглээ хэтэрсэн тохиолдолд 128Kbps хүртэлх хурдаар ашиглана.
* 40GB хүртэл хэрэглээнд 4Mbps хурдаар, 40GB-с дээш хэрэглээнд 256Kbps хүртэлх хурдаар ашиглана.

Санамж: 
Манай интернэт үйлчилгээний Wi-Fi төхөөрөмжийг 100% бэлэн мөнгөөр авч буй тохиолдолд ДАТА СИМ 3,500 /НӨАТ орсон/ төгрөгийн үнэтэй байна.

 

Нүүр хуудас
Хувь хэрэглэгч
Үүрэн холбоо
Интернэтийн үйлчилгээ
Гар утас
Candy
Олон улсын үйлчилгээ
MobiXpress үйлчилгээ
Контент болон Апликейшн
Гар утас, Төхөөрөмж
Үүрэн холбоо
Интернэт, дата
MobiXpress
Өрх гэр
Өрхийн интернэт
MNP75
Үүрэн холбоо
Байгууллага
Үүрэн холбоо
Өндөр хурдны интернэт
Салбар хоорондын онлайн сүлжээ
Mobile Office
Дата төв
Мессэжид суурилсан үйлчилгээ
Ярианд суурилсан үйлчилгээ
Нэмэлт үйлчилгээ
Сансрын холбоо
Google Office
Гар утас & Төхөөрөмж
Олон улсын үйлчилгээ
Үүрэн холбооны үйлчилгээ
Домэйн нэр, веб байршуулах үйлчилгээ
Онлайн салбар
Шинэ дугаар
Цэнэглэгч карт
Төлбөр төлөх
Гар утас & Төхөөрөмж
Хүргэлттэй цаасан карт
Үйлчилгээний нөхцөл
Танд тусалъя
Cүлжээний хамрах хүрээ
Төлбөрийн мэдээлэл
Заавар зөвлөгөө
Гар утасны тохиргоо
Бидэнтэй холбогдох
Үйлчилгээний салбарууд
Хэлэлцүүлэг
Бидний тухай
Танилцуулга
Ерөнхий захирлын мэндчилгээ
Групп компаниуд
Хамтын ажиллагаа
Нийгмийн хариуцлага
Ажлын байр
Вэбийн бүтэц