CANDY АПЛИКЕЙШНЫ QR АШИГЛАН CANDY-РЭЭ НЭГЖ ХУДАЛДАН АВАХ:

Энгийн цэнэглэгч картууд:

1`000 Candy 2`500 Candy 5`000 Candy 10`000 Candy 20`000 Candy 50`000 Candy
Дагалдах нэгж 1000 Дагалдах нэгж 2500 Дагалдах нэгж 5000 Дагалдах нэгж 10000 Дагалдах нэгж 20000 Дагалдах нэгж 50000

 

Хэрэглээний эрхтэй цэнэглэгч багц:

2`000 Candy 4`000 Candy 9`000 Candy 14`000 Candy 39`000 Candy
Дагалдах нэгж 600 Дагалдах нэгж 1300 Дагалдах нэгж 3500 Дагалдах нэгж 4000 Дагалдах нэгж 10000

3 хоногийн хугацаанд сүлжээндээ хязгааргүй ярих эрх

7 хоногийн хугацаанд сүлжээндээ хязгааргүй ярих эрх

15 хоногийн хугацаанд сүлжээндээ хязгааргүй ярих эрх

31 хоногийн хугацаанд сүлжээндээ хязгааргүй ярих эрх

99 хоногийн хугацаанд сүлжээндээ хязгааргүй ярих эрх

 

Candy application татах :

Candy application ашиглан цэнэглэлт хийх заавар: