ЯРИА (сүлжээндээ)
мин
ЯРИА (бусад сүлжээнд)
мин
МЕССЭЖ (сүлжээндээ)
ш
МЕССЭЖ (бусад сүлжээнд)
ш
ДАТА
GB
Hybrid 9'900₮
Сүлжээндээ  Бусад сүлжээнд
-
Сүлжээндээ Бусад сүлжээнд
- -
-
Сарын хураамж 9'900₮
Hybrid 19'900₮
Сүлжээндээ  Бусад сүлжээнд
100 мин
Сүлжээндээ  Бусад сүлжээнд
-
-
Сарын хураамж 19'900₮
Minii Mobi 14'800₮
Сүлжээндээ
(5GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 14'800₮
Minii Mobi 14'800₮
Сүлжээндээ
(10GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 14'800₮
Minii Mobi 14'800₮
Сүлжээндээ
(20GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 14'800₮
Minii Mobi 19'800₮
Сүлжээндээ
(5GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 19'800₮
Minii Mobi 19'800₮
Сүлжээндээ
(10GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 19'800₮
Minii Mobi 19'800₮
Сүлжээндээ
(20GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 19'800₮
Minii Mobi 9'900₮
Сүлжээндээ
(5GB)
-
Сарын хураамж 9'900₮
Minii Mobi 9'900₮
Сүлжээндээ
(10GB)
-
Сарын хураамж 9'900₮
Minii Mobi 9'900₮
Сүлжээндээ
(20GB)
-
Сарын хураамж 9'900₮
Minii Mobi 14'800₮
Сүлжээндээ
-
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 14'800₮
Minii Mobi 19'800₮
Сүлжээндээ
-
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 19'800₮
Minii Mobi 34'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
-
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 34'800₮
Minii Mobi 39'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
-
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 39'800₮
Minii Mobi 34'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(5GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 34'800₮
Minii Mobi 34'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(10GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 34'800₮
Minii Mobi 34'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(20GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 34'800₮
Minii Mobi 39'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(5GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 39'800₮
Minii Mobi 39'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(10GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 39'800₮
Minii Mobi 39'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(20GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 39'800₮
Minii Mobi 29'900₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(5GB)
-
Сарын хураамж 29'900₮
Minii Mobi 29'900₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(10GB)
-
Сарын хураамж 29'900₮
Minii Mobi 29'900₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(20GB)
-
Сарын хураамж 29'900₮
Minii Mobi 0₮
-
(5GB)
-
Сарын хураамж 0₮
Minii Mobi 0₮
-
(10GB)
-
Сарын хураамж 0₮
Minii Mobi 0₮
-
(20GB)
-
Сарын хураамж 0₮
Minii Mobi 4'900₮
-
(5GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 4'900₮
Minii Mobi 4'900₮
-
(10GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 4'900₮
Minii Mobi 4'900₮
-
(20GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 4'900₮
Minii Mobi 9'900₮
-
(5GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 9'900₮
Minii Mobi 9'900₮
-
(10GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 9'900₮
Minii Mobi 9'900₮
-
(20GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 9'900₮