ЯРИА (сүлжээндээ)
мин
ЯРИА (бусад сүлжээнд)
мин
МЕССЭЖ (сүлжээндээ)
ш
МЕССЭЖ (бусад сүлжээнд)
ш
ДАТА
GB
Hybrid 9'900₮
Сүлжээндээ  Бусад сүлжээнд
-
Сүлжээндээ Бусад сүлжээнд
- -
Дагалдах дата /1кб= 0.09₮
500MB
Сарын хураамж 9'900₮
Hybrid 14'900₮
Сүлжээндээ  Бусад сүлжээнд
-
Сүлжээндээ Бусад сүлжээнд
- -
Дагалдах дата /1кб= 0.09₮
500MB
Дагалдах нэгж
5500₮
Сарын хураамж 14'900₮
Hybrid 19'900₮
Сүлжээндээ  Бусад сүлжээнд
100 мин
Сүлжээндээ  Бусад сүлжээнд
-
Дагалдах дата /1кб= 0.09₮
1GB
Сарын хураамж 19'900₮
Minii Mobi 29'700₮
Сүлжээндээ
(5GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 29'700₮
Minii Mobi 39'700₮
Сүлжээндээ
(10GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 39'700₮
Minii Mobi 48'700₮
Сүлжээндээ
(20GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 48'700₮
Minii Mobi 34'700₮
Сүлжээндээ
(5GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 34'700₮
Minii Mobi 44'700₮
Сүлжээндээ
(10GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 44'700₮
Minii Mobi 53'700₮
Сүлжээндээ
(20GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 53'700₮
Minii Mobi 24'800₮
Сүлжээндээ
(5GB)
-
Сарын хураамж 24'800₮
Minii Mobi 34'800₮
Сүлжээндээ
(10GB)
-
Сарын хураамж 34'800₮
Minii Mobi 43'800₮
Сүлжээндээ
(20GB)
-
Сарын хураамж 43'800₮
Minii Mobi 14'800₮
Сүлжээндээ
-
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 14'800₮
Minii Mobi 19'800₮
Сүлжээндээ
-
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 19'800₮
Minii Mobi 34'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
-
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 34'800₮
Minii Mobi 39'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
-
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 39'800₮
Minii Mobi 49'700₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(5GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 49'700₮
Minii Mobi 59'700₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(10GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 59'700₮
Minii Mobi 68'700₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(20GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 68'700₮
Minii Mobi 54'700₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(5GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 54'700₮
Minii Mobi 64'700₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(10GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 64'700₮
Minii Mobi 73'700₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(20GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 73'700₮
Minii Mobi 44'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(5GB)
-
Сарын хураамж 44'800₮
Minii Mobi 54'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(10GB)
-
Сарын хураамж 54'800₮
Minii Mobi 63'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(20GB)
-
Сарын хураамж 63'800₮
Minii Mobi 14'900₮
-
(5GB)
-
Сарын хураамж 14'900₮
Minii Mobi 24'900₮
-
(10GB)
-
Сарын хураамж 24'900₮
Minii Mobi 33'900₮
-
(20GB)
-
Сарын хураамж 33'900₮
Minii Mobi 19'800₮
-
(5GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 19'800₮
Minii Mobi 29'800₮
-
(10GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 29'800₮
Minii Mobi 38'800₮
-
(20GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 38'800₮
Minii Mobi 24'800₮
-
(5GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 24'800₮
Minii Mobi 34'800₮
-
(10GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 34'800₮
Minii Mobi 43'800₮
-
(20GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 43'800₮
Minii Mobi 14'800₮
Сүлжээндээ
(1GB)
-
Сарын хураамж 14'800₮
Minii Mobi 19'700₮
Сүлжээндээ
(1GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 19'700₮
Minii Mobi 24'700₮
Сүлжээндээ
(1GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 24'700₮
Minii Mobi 34'800₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(1GB)
-
Сарын хураамж 34'800₮
Minii Mobi 39'700₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(1GB)
Сүлжээндээ
Сарын хураамж 39'700₮
Minii Mobi 44'700₮
Сүлжээ харгалзахгүй
(1GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 44'700₮
Minii Mobi 14'800₮
-
(1GB)
Сүлжээ харгалзахгүй
Сарын хураамж 14'800₮