Танилцуулга

Зээлээр худалдан авах нөхцөл

Дараа төлбөрт болон урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч дараах шалгуурыг хангасан байна:

 

 • Дугаараа 12 сар ба түүнээс дээш хугацаагаар өөрийн нэр дээр эзэмшсэн байх
 • Гар утас зээлээр авахаас өмнөх 12 сард сар тус бүрийн хэрэглээ нь 30,000₮-өөс дээш байх 
 • Тухайн дугаар болон хэрэглэгч дээр үргэлжилж байгаа гар утасны зээлгүй байх\
 • Хэрэглээ хязгаарлах нэмэлт нөхцөл ашигладаггүй бай
 • Банк санхүүгийн байгууллагад чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
 • Мобиком Корпорацид хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх

Гар утас зээлээр авахад бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Цахим үнэмлэх
 • Оршин суугаа хаягтай таарсан доорх баримтуудын аль нэгийг бүрдүүлэх (сүүлийн 3 сарын хугацаанд хамаарах)
  • СӨХ-ны төлбөрийн баримт-
  • Цахилгаан, усны төлбөрийн баримт-
  • Кабель, интернэтийн төлбөрийн баримт-

Та зээлээр авах боломжтой эсэхээ дараах аргаар мэдэж аваарай:

 

 • 366 тусгай дугаарт i үсэг мессэжээр илгээх
 • Өөрт ойр байрлах Мобикомын үйлчилгээний салбарт хандах

Зээлийн гэрээг цуцлах

Зээлээр гар утас худалдан авсан хэрэглэгч гэрээг хугацаанаас нь өмнө болон төлбөр төлөөгүйгээс болж цуцалсан тохиолдолд гэрээнд заасны дагуу торгууль төлнө.