Зээлийн нөхцөл

Зээлийн нөхцөл

Танилцуулга 

Танилцуулга 

Та дараах шалгууруудыг хангаснаар зээлээр авах эрхтэй болно:

 • Дугаараа 6 сар ба түүнээс дээш хугацаагаар өөрийн нэр дээр эзэмшсэн байх
 • Гар утас зээлээр авахаас өмнөх 6 сар сар тус бүрийн хэрэглээ нь 9,000₮-өөс дээш байх 
 • Төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх 
 • Тухайн дугаар болон хэрэглэгч дээр үргэлжилж байгаа гар утасны зээлгүй байх
 • Хэрэглээ хязгаарлах нэмэлт нөхцөл ашигладаггүй байх
 • Банк санхүүгийн байгууллагад чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
 • Мобиком Корпорацид хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх

 

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

Үндсэн үнэ

359'000₮

Зээлийн сар

12 сар

24 сар

Урьдчилгаатай

Зээл олгох багц

Миний Mоби 14'800-аас дээш

Hybrid 9'900 болон 19'900

Урьдчилгаа

131'000₮

Сард төлөх дүн

19'000₮

9'500₮

Урьдчилгаагүй

Зээл олгох багц

Миний Моби 14'800-аас дээш

Hybrid 9'900 болон 19'900

Миний Моби 24'800-аас дээш

Hybrid 19'900

Урьдчилгаа

0₮

Сард төлөх дүн

29'197₮

14'959₮

Samsung Galaxy J2 утсыг урьдчилгаа төлбөргүйгээр авахын тулд дараах шаардлагуудын аль нэгийг хангаж манай үйлчилгээний салбарт очин авах боломжтой.
 • Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч бол дугаараа өөрийн нэр дээр 3-с дээш жил эзэмшсэн байх
 • Дараа төлбөрт хэрэглэгч бол дараа төлбөрт үйлчилгээг сүүлийн 9 сар тасралтгүй ашигласан байх
 • Хосолсон төлбөрт хэрэглэгч бол хосолсон төлбөрт үйлчилгээг сүүлийн 12 сар тасралтгүй ашигласан байх

Гар утас зээлээр авахад бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Цахим үнэмлэх
 • Оршин суугаа хаягтай таарсан доорх баримтуудын аль нэгийг бүрдүүлэх (сүүлийн 3 сарын хугацаанд хамаарах)
  • СӨХ-ны төлбөрийн баримт-
  • Цахилгаан, усны төлбөрийн барим-
  • Кабель, интернэтийн төлбөрийн баримт-

Та зээлээр авах боломжтой эсэхээ дараах аргаар мэдэж аваарай:

 • 366 тусгай дугаарт i үсэг мессэжээр илгээх
 • Өөрт ойр байрлах Мобикомын үйлчилгээний салбарт хандах

Tа Мобикомоос гар утас зээлээр авч байсан бол зээлийн гэрээгээ дуусахаас өмнө өмнөх зээлийн гэрээгээ цуцалж, дараагийн загварын гар утсыг зээлээр авах боломжтой.

Таны гар утасны зээлийн гэрээний үлдэгдэл хугацаа нь доорх хүснэгтэд заасны дагуу байна.

ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА

ҮЛДЭГДЭЛ ХУГАЦАА

12 сар

2 сар

18 сар

4 сар

24 сар

6 сар

 • Өмнөх гар утасны зээл хэвийн төлөлттэй байх
 • Шинээр зээлээр авах гар утасны зээлийн шалгуур нөхцөлийг хангасан байх
 • Гар утасны зээлийн гэрээнд заасан гар утасны үлдэгдэл сарын төлбөрийг төлсөн байх

Таны шинээр зээлээр авах гар утасны үнэ болон нөхцөл нь тухайн гар утсын үндсэн нөхцөлийн дагуу мөрдөгдөнө.

Зээлээр гар утас худалдан авсан хэрэглэгч гэрээг хугацаанаас нь өмнө болон төлбөр төлөөгүйгээс болж цуцалсан тохиолдолд гэрээнд заасны дагуу торгууль төлнө.