Та дараах шалгууруудыг хангаснаар зээлээр авах эрхтэй болно:

 • Дугаараа 12 сар ба түүнээс дээш хугацаагаар өөрийн нэр дээр эзэмшсэн байх
 • Гар утас зээлээр авахаас өмнөх 12 сард сар тус бүрийн хэрэглээ нь 20,000₮-өөс дээш байх 
 • Төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх 
 • Тухайн дугаар болон хэрэглэгч дээр үргэлжилж байгаа гар утасны зээлгүй байх
 • Хэрэглээ хязгаарлах нэмэлт нөхцөл ашигладаггүй байх
 • Банк санхүүгийн байгууллагад чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
 • Мобиком Корпорацид хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх.

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

Үндсэн үнэ

1'819'000₮

Зээлийн сар

12 сар

24 сар

Урьдчилгаатай

Зээл олгох багц

Миний Mоби 14'800-аас дээш

Миний Mоби 54'700-аас дээш

Урьдчилгаа

619'000₮

619'000₮

Сард төлөх дүн

100'000₮

50'000₮

Урьдчилгаагүй*

Зээл олгох багц

Миний Моби 14'800-аас дээш

Миний Моби 54'700-аас дээш

Урьдчилгаа

0₮

Сард төлөх дүн

151'584₮

75'792₮

Хэрэв таны өмнөх зээлийн хугацаа дуусаад 3 сар дотроо байгаа бол Samsung Galaxy A9 утсыг урьдчилгаа төлбөргүй зээлээр авах боломжтой. 

Гар утас зээлээр авахад бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Цахим үнэмлэх
 • Оршин суугаа хаягтай таарсан доорх баримтуудын аль нэгийг бүрдүүлэх (сүүлийн 3 сарын хугацаанд хамаарах)
  • СӨХ-ны төлбөрийн баримт-
  • Цахилгаан, усны төлбөрийн барим-
  • Кабель, интернэтийн төлбөрийн баримт-

Та зээлээр авах боломжтой эсэхээ дараах аргаар мэдэж аваарай:

 • 366 тусгай дугаарт i үсэг мессэжээр илгээх
 • Өөрт ойр байрлах Мобикомын үйлчилгээний салбарт хандах

Tа Мобикомоос гар утас зээлээр авч байсан бол зээлийн гэрээгээ дуусахаас өмнө өмнөх зээлийн гэрээгээ цуцалж, дараагийн загварын гар утсыг зээлээр авах боломжтой.

Таны гар утасны зээлийн гэрээний үлдэгдэл хугацаа нь доорх хүснэгтэд заасны дагуу байна.

ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА

ҮЛДЭГДЭЛ ХУГАЦАА

12 сар

2 сар

18 сар

4 сар

24 сар

6 сар

 • Өмнөх гар утасны зээл хэвийн төлөлттэй байх
 • Шинээр зээлээр авах гар утасны зээлийн шалгуур нөхцөлийг хангасан байх
 • Гар утасны зээлийн гэрээнд заасан гар утасны үлдэгдэл сарын төлбөрийг төлсөн байх

Таны шинээр зээлээр авах гар утасны үнэ болон нөхцөл нь тухайн гар утсын үндсэн нөхцөлийн дагуу мөрдөгдөнө.

Зээлээр гар утас худалдан авсан хэрэглэгч гэрээг хугацаанаас нь өмнө болон төлбөр төлөөгүйгээс болж цуцалсан тохиолдолд гэрээнд заасны дагуу торгууль төлнө