Та дараах шалгууруудыг хангаснаар Samsung Galaxy S10 Plus утсыг зээлээр авах эрхтэй болно:

 • Тухайн дугаараа 12 сар болон түүнээс дээш хугацаанд өөрийн нэр дээр эзэмшсэн байх
 • Сүүлийн 12 сарын сар тус бүрийн хэрэглээ 29’000₮ болон түүнээс дээш байх
 • Төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх
 • Тухайн дугаарт хэрэглээ хязгаарлах нэмэлт үйлчилгээ аваагүй байх
 • Банк санхүүгийн байгууллагад чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
 • Мобиком Корпорацид хугацаа хэтэрсэн болон одоо төлөгдөж буй зээлийн үлдэгдэлгүй байх

Гар утас зээлээр авахад бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Цахим үнэмлэх / лавлагаа 
 • Хурууны хээ

Та зээлээр авах боломжтой эсэхээ дараах аргаар мэдэж аваарай

 • 366 тусгай дугаарт i үсэг мессэжээр илгээх
 • Өөрт ойр байрлах Мобикомын үйлчилгээний салбарт хандах

Хэрэв та дугаараа 6 болон түүнээс дээш жил тогтмол ашигласан бол Samsung Galaxy S10 Plus гар утсыг "ҮНЭНЧ ХЭРЭГЛЭГЧ"-ийн нөхцөлөөр урьдчилгаагүй зээлээр авах боломжтой.

УРЬДЧИЛГААГҮЙ ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

Үндсэн үнэ

3'069'000₮

Зээлийн сар

12 сар

24 сар

Зээл олгох багц

Миний Моби 34'700-аас дээш

Миний Моби 54'700-аас дээш

Урьдчилгаа

0₮

Сард төлөх дүн

255'750₮

127'875₮

Хэрэв таны өмнөх зээлийн хугацаа дуусаад 6 сар дотроо байгаа бол Samsung Galaxy S10 утсыг урьдчилгаа төлбөргүй зээлээр дараах нөхцөлийн дагуу авах боломжтой. 

ӨМНӨХ ГАР УТАСНЫ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН ДҮН

ДУГААРЫН САР ТУС БҮРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ

ЗЭЭЛ ОЛГОХ БАГЦ

12 САР 24 САР

1’200’000₮ ба түүнээс дээш

Сүүлийн 12 сарын турш 29’000₮ ба түүнээс дээш

Миний Моби 34’700₮-аас дээш

Миний Моби 54’700₮-аас дээш

Tаны өмнө авсан зээлийн хугацаа 6 сараас дээш бол үлдэгдэл төлбөрөө төлөөд дараагийн загварын гар утсыг дахин зээлээр авах боломжтой.

 • Одоо үргэлжилж байгаа зээлийн гар утсыг үндсэн үнээр авсан байх
 • Зээлийн төлбөрөө 6 сарын хугацаанд тогтмол төлсөн байх
 • Шинээр зээлээр авах гар утасны зээлийн шалгуур нөхцөлийг хангасан байх
 • Гар утасны зээлийн гэрээнд заасан гар утасны үлдэгдэл сарын төлбөрийг төлөх
 • Өмнөх зээлийн багцыг бууруулахгүй байх.

Таны шинээр зээлээр авах гар утасны үнэ болон нөхцөл нь тухайн гар утасны үндсэн нөхцөлийн дагуу мөрдөгдөнө.

Зээлээр гар утас худалдан авсан хэрэглэгч гэрээг хугацаанаас нь өмнө болон төлбөр төлөөгүйгээс болж цуцалсан тохиолдолд гэрээнд заасны дагуу торгууль төлнө.