УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨРТЭЙ ЗЭЭЛИЙН ШАЛГУУР

Та "Нэмэлт шалгуур"-уудаас гадна доорх 2 шалгуурын аль нэгийг хангасан бол iPhone 13 Pro гар утсыг 35%-ийн төлбөртэй зээлээр авах боломжтой.

Та "Нэмэлт шалгуур"-уудаас гадна доорх 2 шалгуурын аль нэгийг хангасан бол iPhone 13 Pro гар утсыг 10%-ийн төлбөртэй зээлээр авах боломжтой.

Шалгуур 1: Сүүлийн 9 сарын сар тус бүрийн хэрэглээ 29’000₮-өөс их байх, тухайн хугацаанд дугаараа өөрийн нэр дээр эзэмшсэн байх. Шалгуур 1Сүүлийн 9 сарын сар тус бүрийн хэрэглээ 29’000₮-өөс их байх. Өмнө нь 1'200'000₮ болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй утас зээлээр авч, зээлээ 2021 оны 3-р сарын 22-ноос хойш төлж дууссан байх. Өмнө нь 1,200,000болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй утас зээлээр авч, зээлээ 2021 оны 3-р сарын 22-ноос хойш төлж дууссан ба
Шалгуур 2: НДШ-ийн сүүлийн 9 сарын дундаж орлого 1'800'000₮-өөс их байх. Шалгуур 2НДШ-ийн сүүлийн 9 сарын дундаж орлого 2'000'000₮-өөс их байх.

Нэмэлт шалгуур: 

 • Тухайн дугаар болон хэрэглэгчийн нэр дээр үргэлжилж байгаа гар утасны зээлгүй байх
 • Хэрэглээ хязгаарлах нэмэлт үйлчилгээ аваагүй байх
 • Банк санхүүгийн байгууллагад чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
 • Мобиком Корпорацид хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх

Гар утас зээлээр авахад бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Цахим үнэмлэх / лавлагаа 
 • Хурууны хээ

Та зээлээр авах боломжтой эсэхээ дараах аргаар мэдэж аваарай

 • 366 тусгай дугаарт i үсэг мессэжээр илгээх
 • Өөрт ойр байрлах Мобикомын үйлчилгээний салбарт хандах

УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨРТЭЙ ЗЭЭЛИЙН ШАЛГУУР

Та "Нэмэлт шалгуур"-уудаас гадна доорх 2 шалгуурын аль нэгийг хангасан бол iPhone 13 Pro гар утсыг 35%-ийн төлбөртэй зээлээр авах боломжтой.

Та "Нэмэлт шалгуур"-уудаас гадна доорх 2 шалгуурын аль нэгийг хангасан бол iPhone 13 Pro гар утсыг 10%-ийн төлбөртэй зээлээр авах боломжтой.

Шалгуур 1: Сүүлийн 9 сарын сар тус бүрийн хэрэглээ 29’000₮-өөс их байх, тухайн хугацаанд дугаараа өөрийн нэр дээр эзэмшсэн байх. Шалгуур 1Сүүлийн 9 сарын сар тус бүрийн хэрэглээ 29’000₮-өөс их байх. Өмнө нь 1'200'000₮ болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй утас зээлээр авч, зээлээ 2021 оны 3-р сарын 22-ноос хойш төлж дууссан байх. Өмнө нь 1,200,000болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй утас зээлээр авч, зээлээ 2021 оны 3-р сарын 22-ноос хойш төлж дууссан ба
Шалгуур 2: НДШ-ийн сүүлийн 9 сарын дундаж орлого 1'800'000₮-өөс их байх. Шалгуур 2НДШ-ийн сүүлийн 9 сарын дундаж орлого 2'000'000₮-өөс их байх.

Нэмэлт шалгуур: 

 • Тухайн дугаар болон хэрэглэгчийн нэр дээр үргэлжилж байгаа гар утасны зээлгүй байх
 • Хэрэглээ хязгаарлах нэмэлт үйлчилгээ аваагүй байх
 • Банк санхүүгийн байгууллагад чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
 • Мобиком Корпорацид хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх

Гар утас зээлээр авахад бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Цахим үнэмлэх / лавлагаа 
 • Хурууны хээ

Та зээлээр авах боломжтой эсэхээ дараах аргаар мэдэж аваарай

 • 366 тусгай дугаарт i үсэг мессэжээр илгээх
 • Өөрт ойр байрлах Мобикомын үйлчилгээний салбарт хандах

Tа хүссэн үедээ өмнөх утасны үлдэгдэл төлбөрөө төлөөд дараагийн загварын гар утсыг дахин зээлээр авах боломжтой.

 • Шинээр зээлээр авах гар утасны зээлийн шалгуур нөхцөлийг хангасан байх 
 • Гар утасны зээлийн гэрээнд заасан гар утасны үлдэгдэл сарын төлбөрийг төлөх

Tа хүссэн үедээ өмнөх утасны үлдэгдэл төлбөрөө төлөөд дараагийн загварын гар утсыг дахин зээлээр авах боломжтой.

 • Шинээр зээлээр авах гар утасны зээлийн шалгуур нөхцөлийг хангасан байх 
 • Гар утасны зээлийн гэрээнд заасан гар утасны үлдэгдэл сарын төлбөрийг төлөх

Хэрэглэгч гар утас зээлийн гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө гар утасны үлдэгдэл төлбөрөө бүрэн барагдуулаад өөрийн хүсэлтээр зээлээ цуцлахад ямар нэгэн торгууль тооцогдохгүй. Харин зээлээр гар утас худалдан авсан хэрэглэгч гэрээний төлбөрийг хугацаанд нь төлөөгүйгээс шалтгаалж цуцалсан тохиолдолд гэрээнд заасны дагуу торгууль төлнө.

Хэрэглэгч гар утас зээлийн гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө гар утасны үлдэгдэл төлбөрөө бүрэн барагдуулаад өөрийн хүсэлтээр зээлээ цуцлахад ямар нэгэн торгууль тооцогдохгүй. Харин зээлээр гар утас худалдан авсан хэрэглэгч гэрээний төлбөрийг хугацаанд нь төлөөгүйгээс шалтгаалж цуцалсан тохиолдолд гэрээнд заасны дагуу торгууль төлнө.