Танилцуулга 

Танилцуулга 

Зээлийн нөхцөл

Зээлийн нөхцөл

 

Wi-Fi Роутер

Wi-Fi Wingle

Халаасны Wi-Fi төхөөрөмж

Холбогдох хэрэглэгчийн тоо

Нэг дор 8 төхөөрөмж холбогдоно

Зориулалт

Суурин

Зөөврийн

Зөөврийн

Хамрах хүрээ

10 – 20 метр

5 – 10 метр

5 - 10 метр

Цахилгааны эх үүсвэр

Хувьсах: 100 V – 240 V

Тогтмол: 12V/1A

5V/750mA

1500mAh

Нэмэлт мэдээлэл

Хувиргагч ашиглан 12V ашиглах боломжтой.

Зөөврийн цэнэглэгчид залган ашиглах боломжтой

Цэнэгээ 6 хүртэл цаг барина

 

Wi-Fi Роутер

Wi-Fi Wingle

Халаасны Wi-Fi төхөөрөмж

Холбогдох хэрэглэгчийн тоо

Нэг дор 8 төхөөрөмж холбогдоно

Зориулалт

Суурин

Зөөврийн

Зөөврийн

Хамрах хүрээ

10 – 20 метр

5 – 10 метр

5 - 10 метр

Цахилгааны эх үүсвэр

Хувьсах: 100 V – 240 V

Тогтмол: 12V/1A

5V/750mA

1500mAh

Нэмэлт мэдээлэл

Хувиргагч ашиглан 12V ашиглах боломжтой.

Зөөврийн цэнэглэгчид залган ашиглах боломжтой

Цэнэгээ 6 хүртэл цаг барина

Зээлээр авах шалгуур:

  • Тухайн дугаараа 6 сар болон түүнээс дээш хугацаанд өөрийн нэр дээр эзэмшсэн байх
  • Тухайн дугаарын сүүлийн 6 сарын сар тус бүрийн хэрэглээ 9’000₮ болон түүнээс дээш байх
  • Банк санхүүгийн байгууллагад чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
  • Хэрэглэгч та интернэт төхөөрөмжийн зээлийг зөвхөн нэг удаа авах боломжтой

Санамж:
Хугацаанаасаа өмнө Wi-Fi төхөөрөмжийн зээлийн гэрээг цуцалсан тохиолдолд гэрээнд заасан торгуулийн дүнг төлнө. 

Зээлээр авах шалгуур:

  • Тухайн дугаараа 6 сар болон түүнээс дээш хугацаанд өөрийн нэр дээр эзэмшсэн байх
  • Тухайн дугаарын сүүлийн 6 сарын сар тус бүрийн хэрэглээ 9’000₮ болон түүнээс дээш байх
  • Банк санхүүгийн байгууллагад чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
  • Хэрэглэгч та интернэт төхөөрөмжийн зээлийг зөвхөн нэг удаа авах боломжтой

Санамж:
Хугацаанаасаа өмнө Wi-Fi төхөөрөмжийн зээлийн гэрээг цуцалсан тохиолдолд гэрээнд заасан торгуулийн дүнг төлнө.