Бэлтгэн нийлүүлэгчээр онлайнаар бүртгүүлэх

Энэхүү онлайн бүртгэл нь:

Мобиком Корпорацитай хамтран ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлнэ

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний танилцуулгыг хурдан шуурхай хүргэнэ 

Таны цаг завыг хэмнэнэ

Бизнесийн боломж олгоно

Учир нь: Танай компанийн болон санал болгох бараа үйлчилгээний мэдээлэл нь Мобиком Корпорацийн Бэлтгэн нийлүүлэлтийн хэлтэст шууд хүрэх бөгөөд Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд хадгалагдан, шаардлагатай үед холбоо барин хамтран ажиллах саналыг хүргүүлэх болно.

 

Бүртгүүлэхдээ дээр заасан шалгуур үзүүлэлтийг хангасан гэдгээ баримтжуулах, баталгаажуулах шаардлагатай.

Бэлтгэн нийлүүлэгчээр уг хуудсанд бүртгүүлснээр та доорх нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрч байна:

 

Компанийн тухай мэдээлэл, хамтран ажиллах санал, үнийн санал болон хүргүүлж байгаа бусад бүх мэдээлэл нь үнэн зөв бөгөөд уг мэдээллийн үнэн зөв эсэхт нийлүүлэгч бүрэн хариуцлага хүлээнэ.

Мобиком Корпораци ХХК нь бүртгүүлсэн мэдээллийг бизнесийн зорилгоор ашиглах бүрэн эрхтэй.

Нийлүүлэгч нь хамтын ажиллагааны туршид гэрээний заалтын дагуу үүргээ биелүүлж ажиллана.

Хамтын ажиллагааны явцад хүлээж авсан бизнесийн нууц мэдээллийг хугацаагүйгээр чандлан хадгална.